NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

De protestante gemeente te Gaast – Ferwoude en de protestante gemeente te Workum zijn samen gegaan naar één nieuwe protestante gemeente te Workum. ‘Ze’ komen dus niet bij ‘ons’; we gaan samen.
Vanmorgen hebben we daar in de dienst aandacht aan besteed. De jeugd heeft met de verhuisdozen de puzzel opgelost, met de ontbrekende "steen" uit de nieuwe wijk 7 werd het bouwwerk compleet.

We willen graag dat de kerkelijke aanwezigheid in de dorpen Gaast en Ferwoude blijft, al wordt het dan ook op een andere manier. Maar we willen graag kerk zijn voor elke plaats waar we in geplaatst zijn; Workum, Nijhuizum, Gaast en Ferwoude. Daar staan we met z’n allen voor.

Dhr. H.Stellingwerf (voorzitter prot.gemeente Gaast Ferwoude)
Ds. A. Vriend
Dhr. R. Siderius (voorzitter prot. gemeente Workum)
 Week van gebed 2020 in het teken van 'het buitengewone'.

Workum – ‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Workum zijn er  interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Lees voor meer informatie en de data van de bijeenkomsten, het volledige bericht

 


Kerstwensboom prijkt ook dit jaar tijdens advent
 

Dit jaar staat voor de derde keer de wensboom tijdens de kerstperiode in de kerk. Kerst is traditioneel een periode om elkaar op te zoeken en met elkaar verbonden te zijn. Maar dat lukt niet altijd. Soms woont de familie op grote afstand, moet iemand in het ziekenhuis verblijven, zijn er mensen die uit elkaar zijn gegroeid, maar elkaar toch missen of zijn er dierbaren overleden. Zo is de Kersttijd ook een periode van verlangen en van wensen. We wensen bijvoorbeeld een gezond 2020, wat vaker een bezoekje van iemand, geen ruzie en oorlog of verlangen naar een leuk huisdier of die nieuwste Xbox. 
 
In de Adventsperiode staan we graag samen stil bij alle verlangens en wensen die we met elkaar hebben. Tijdens deze periode staat deze kerstwensboom in de kerk en kan ieder die dat wil, zijn of haar wens of de naam van de dierbare(n) die gemist wordt op een kaartje schrijven en in de kerstwensboom hangen. Alle wensen en verlangens zijn welkom en mogen in de Kerstwensboom. Kaartjes en pennen liggen klaar.
 
Helpt u en help jij mee om er een prachtig mooie gevulde wensboom van te maken?
Zondag 5 januari worden een aantal wensen uit de kerstwensboom gehaald en voorgelezen, misschien wel die van jou of u! Waar mogelijk proberen we een wens uit te laten komen.

Liever thuis een wens opschrijven? Dat kan, gebruik hiervoor de kerstbal achter in deze kerknieuws. Knip deze uit en hang hem in de kerstwensboom in de kerk. 

 
 
 

ALPHA-CURSUS

Geloof je het wel, als het over geloof gaat? Je partner gelooft, maar jij hebt er niet veel mee? Wil je meer weten over het christelijk geloof; of je er nu niets van weet of juist weer even wil opfrissen wat het ook al weer was? Geef je op voor de Alpha-cursus! Alle vragen zijn welkom. We beginnen met uitgebreid koffiedrinken, luisteren naar een korte inleiding over een thema van het christelijk geloof en praten daar in groepjes met elkaar over door. Het is een cursus van ongeveer acht avonden, één keer in de twee weken. Bij voldoende deelname beginnen we in januari. Geef je alvast op bij ds. Arnold Vriend (arnoldvriend@hotmail.com) dan houden we je op de hoogte.
 


KERKBEZICHTIGING 2019

Een korte terugblik op het afgelopen seizoen. We zijn blij dat    opnieuw   veel   vrijwilligers   zich hebben ingezet om gasten te ontvangen in onze prachtige   Gertrudis. Uit de reacties blijkt dat men onze kerk prachtig vindt en dat men zich welkom weet.

 Uit het gastenboek een paar opmerkingen: Fijn om hier na zoveel jaar terug te zijn(zoon ds. Tulp); terug in mijn doopkerk; onze voorouders liggen hier bij de kerk begraven; mooi om weer eens terug te zijn (ds. Hordijk); voorvader Horreüs preekte hier; kindersnoer – prachtige traditie; compliment voor de speurtocht;
 nie wieder Krieg (dat schreef een jong meisje); het mooi orgelspel met de trompet erbij. Verder worden o.a. de gildebaren, het prachtige houtsnijwerk,de lichte kerk en de uitleg genoemd.

In totaal kwamen er 4444 bezoekers, de Tsjerkepaadgangers niet meegerekend. Bij de buitenlandse gasten spannen de Duitsers de kroon, gevolgd door Canadezen en Amerikanen. Verder mochten we mensen uit Italië, Engeland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Denemarken, Frankrijk, Spanje en Tsjechië verwelkomen. 
Zelfs drie gasten uit Nieuw-Zeeland en twee uit Indonesië.

Tijdens de Lange Markt kwam een gezin met zes kinderen de kerk bezoeken.Het jongste kind was een baby. De kerk is dan een rustige plek om jouw kind de borst te geven. Ondertussen zong een jongetje van een jaar of acht voor in de kerk een psalm. Een ander kind nam de baby na de voeding van de moeder over,
 liep naar de doopvont en doopte “sabeare” de baby. Wat kan er veel in het huis des Heren!

Nog een wens uit het gastenboek: Ga met God en Hij zal met u zijn! Met zo’n wens kunnen we in vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet zien. We hopen weer veel gasten te mogen begroeten. Lijkt het u/jou ook leuk mee te doen, meld je dan aan op Lynbaen 18 – jp.bremer@telfort.nlOndergetekende heeft de taak van Fekke en Gerrie de Jong op zich genomen en zal daarbij geassisteerd worden door Lammie de Vries-Steensma (zie ook website pgworkum.nl)
Jan P. Bremer 
 


 

Her en der

In de bespreking van het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen, kwam naar voren dat de schrijver zelf in zijn leven ook de nodige schrammen en klappen van het leven heeft gehad. Hij is in de loop van zijn leven zelf ook gekwetst. En het mooie is dan om in zijn leven en zijn boeken te ontdekken dat hij zijn kwetsbaarheid niet verbergt. Door zijn kwetsbaarheid te erkennen, maakt hij duidelijk dat kwetsbaarheid geen zwakte is. Het is hoe het echte leven is. Wie zich ‘onkwetsbaar’ probeert te maken, leeft langs het leven heen. Juist door die kwetsbaarheid te verbinden met Gods genade en liefde, laat Nouwen in zijn eigen leven zien dat we bij God thuis mogen zijn, zoals we zijn. Uiteindelijk geloven we dat Jezus als kwetsbaar kindje in deze wereld kwam. Dat is de manier waarop Gods licht in deze wereld gaat stralen. Door een kwetsbaar kind van God. Mens zoals wij
Ds.A.Vriend

 
 

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019

“Advent maakt van ons weer beginnelingen.”
Zo omschrijft een van de auteurs van de adventskalender van het Nederlands Bijbelgenootschap de periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventskalender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.
De adventskalender geeft 25 dagen lang Bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat.
De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het NBG.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Klaas Hofman en Janny Zweed (ook voor eventuele hulp bij bestelling).
 
 

Winterfair

Hallo gemeenteleden,
Even weer een berichtje van ons van de Winterfair. We hebben weer een geweldig bedrag opgebracht: € 1.100,-. 
We bedanken de mensen die langs zijn geweest bij ons kraampje en ook onze sponsors en mensen die ons hebben gesteund op wat voor manier ook. Het was weer geweldig.
De opbrengst is weer voor onze prachtig mooie Gertrudiskerk.
Het winterfairteam, Grietsje, Grietje, Aukje, Anneke en Telly.
 

Vooraankondiging Gemeentereis 2020 

Woensdag 22 april 2020 is de volgende gemeentereis. Reisdoel: Zutphen.

Zutphen, gelegen aan de rivieren de Berkel en de IJssel, is één van de oudste steden van Nederland. Die rijke geschiedenis beleef je volop als je door de binnenstad loopt. Middeleeuwse kerken, delen van vestingwerken, statige pakhuizen en koopmanshuizen zijn nog steeds in volle glorie te bewonderen.
We krijgen een rondleiding in de Walburgiskerk en Librije. Deze kerk behoort tot de grootste van Nederland. De Librije is een middeleeuwse kettingbibliotheek waarvan er nog maar twee op de wereld bestaan.
Na de lunch volgt een rondleiding door de stad. En natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf de stad in te gaan; te winkelen; genieten op een terras enz.

In januari volgt er meer informatie en kunt u zich opgeven voor deze reis.
 


Van der Kerkenraad

De kerkenraad is blij en dankbaar te kunnen meedelen, dat ds. Joke Bruinsma-de Beer, wonend te Kampen, het beroep naar onze gemeente te Workum heeft aangenomen.
Ds. Bruinsma heeft de beroepingsprocedure en de ontmoeting met de collega’s en de gemeente, als goed ervaren en in vol vertrouwen ziet ze uit om in onze gemeente te mogen werken.

Onder dank aanvaardt ze het beroep naar onze gemeente en bidt om Gods zegen.

De intrededienst zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

We bidden God om een bijzondere zegen voor haar.


Namens de kerkenraad,

R. Siderius, voorzitter
D. Westra-van der Valk, scriba

Namens de kerkenraad,
R. Siderius, voorzitter
D. Westra-van der Valk, scriba
 


“Ûnderweis nei Kryst”

Op 3 adressen in Workum is iedereen tijdens de adventsperiode welkom voor een kop koffie- of thee en een praatje. Samen op weg naar kerst in een huiselijke en ontspannen sfeer, gelovig of niet gelovig, voor jong en oud.

2 december    15.00 - 16.30 uur    Nij Mariënacker 1
12 december    10.00 - 11.30 uur    Pothúswyk 32
18 december    10.00 - 11.30 uur    Súd 118 

Opgeven is niet nodig. 
Wie vervoer nodig heeft, kan contact opnemen met tel.nr. 06-30697878.
Graag tot ziens!
 
 

Samengaan PG Workum met PG Gaast – Ferwoude

In het kader van het samengaan van de PG Workum met de PG Gaast-Ferwoude, is er gelegenheid om stukken in te zien. Op onze website en op maandagochtend 25 november van 10.00u tot 10.30u in Oer de Toer zijn ter inzage, zoals onze kerkorde voorschrijft: - de aankondiging tot besluit van samengaan – de plaatselijke regeling - de afspraken over bestuur en financiën - de geografische grenzen van de nieuwe gemeente. Vragen of opmerkingen hierover graag uiterlijk 25 november richten aan ds. Arnold Vriend via mail (arnoldvriend@hotmail.com) of telefoon (0515-756248).
 
 

Collecte/bijdrage 2019/2020 Kinderkerk en Jeugdwerk

Rond deze weken wordt de Collecte voor Kinderkerk en Jeugdwerk gehouden.
In vergelijking met vorige jaren doen we dit iets eerder. 
Deze collecte is bestemd voor al het Kinder- en Jeugdwerk wat binnen onze gemeente wordt gedaan. Hieronder vallen de Kinderoppas, Kinderkerk, Jeugddiensten, KSG, Jeugdbank,  Jongerencatechese, Clubs, en de activiteiten uit het Blauwe boekje. 

Met het geld dat we via deze collecte ontvangen, draaien we onder andere het gehele jaar Kinderkerk, hierbij maken we gebruik van een speciaal voor kinderen samengesteld programma: “Bijbel Basics”. Iedere week is er aandacht voor Bijbelse verhalen en een hierbij behorende verwerking. Met Kerst en Pasen organiseren wij speciale projecten. 
Ook bij het Advents- en Kerstproject van dit jaar maken we gebruik van Bijbel Basics.
Volg de Ster is het thema van dit jaar. 
Rond de kerstdagen krijgen de kinderen een mooi leesboek.
Over de activiteiten van al het Jeugdwerk kunt u meer lezen in de Jeugdkatern van het blauwe boekje seizoen 2019-2020.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: 
NL33 RABO 0328 8026 89.

Wij danken u alvast voor uw gift:
Namens alle kinderen binnen onze gemeente.
 

Her en der

We hebben met de catechisaties een kleine ‘stilte-oefening’ gedaan. In het verder lege kerkgebouw met elkaar stil zijn. Niets zeggen, geen geluid proberen te maken, en dan 5 minuten lang. Geen muziek, niet wegdommelen, geen krantje, scherm of eten of drinken. Even stil. Een vreemde ervaring. Stilte kan saai zijn. Of pijnlijk scherp. Of rustgevend. Maar als je wilt luisteren, dan kun je niet zonder. Om ook de stille stemmen die in jou leven bijna niet mogen klinken, toch te horen. Elke kerkdienst zijn we met elkaar stil. Eigenlijk een vreemde ervaring om met elkaar stil te zijn. Maar als je naar God wilt luisteren, dan kun je niet zonder. Even de afleiding wegdoen, om Gods leiding te verstaan. Hij spreekt. In onze saaie of pijnlijke of rustgevende stilte. En Hij zegt: Genade en vrede voor jou.

Ds. A. Vriend
 


Regeling met betrekking tot de bezittingen en verplichtingen in verband met het samengaan van de PG Gaast – Ferwoude en de PG Workum.

Gevolge het samengaan tot één Protestantse Gemeente Workum, gaat het vermogen van de Protestantse Gemeente te Workum en het vermogen van haar diaconie enerzijds en dat van de Protestantse gemeente te Gaast - Ferwoude en haar diaconie anderzijds onder algemene titel over op de Protestantse gemeente te Workum resp. haar diaconie. Een en ander geschiedt bij notariële akte als bedoeld in ordinantie 2 artikel 10 lid 7. In dit overzicht zijn de afspraken vermeld die gemaakt zijn over (het gebruik van) het vermogen van de gemeenten en hun diaconieën. De onroerende goederen van de gemeenten en hun diaconieën gaan over op de nieuwe Protestantse Gemeente te Workum.

Bij deze regeling is gevoegd (als overzicht van rechten en verplichtingen, waaronder de registergoederen die in eigendom zijn, van de gemeenten en hun diaconieën als bedoeld in artikel 2-4 GRFS) de meest recente jaarrekening van de beide gemeente en de beide diaconieën. Ook zijn als bijlage opgenomen de objectlijsten van het kadaster. Het is goed om bij de onroerende zaken te vermelden dat het streven is om nog vóór de fusie de begraafplaatsen te Gaast en Ferwoude in eigendom over te dragen aan een daartoe op te richten stichting. Als deze overdrachten niet vóór de fusie kunnen plaatsen, zal de nieuwe Protestantse Gemeente te Workum voor deze overdrachten moeten zorgdragen. Het land van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Gaast-Ferwoude gaat door de fusie in eigendom over op de Diaconie van de nieuwe Protestantse Gemeente. Ook de eigen roerende zaken van beide gemeenten worden eigendom van de nieuwe Protestantse Gemeente te Workum.

Afspraken mbt regeling van bezittingen en verplichtingen. Alle roerende en onroerende goederen alsmede verplichtingen van beide gemeenten en hun respectievelijke diaconieën gaan over naar de nieuwe Protestantse Gemeente Workum. Het beheer wordt namens de kerkenraad van de nieuwe Protestantse Gemeente te Workum uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente.

Het werkgebied van de huidige PG Gaast-Ferwoude wordt een wijk van de nieuwe PG Workum Financieel is er geen onderscheid tussen de nieuwe ‘wijk Gaast- Ferwoude’ en de rest van de nieuwe PG Workum. Wel worden de gelden van de PG Gaast - Ferwoude ‘geoormerkt’ voor kerkelijk gebruik in de dorpen Gaast en Ferwoude. De ‘wijk Gaast – Ferwoude’ doet vanaf 2021 gewoon mee met kerkbalans. Leden van de PG Gaast - Ferwoude worden overgeschreven naar Workum. Zij kunnen dan zelf bepalen of ze eventueel in een andere gemeente voorkeurslid willen worden. Afspraken mbt het gemeentewerk. De nieuwe PG te Workum is verantwoordelijk voor pastoraat, erediensten en ander ‘kerkelijk dienstwerk’, ook in de wijk Gaast – Ferwoude. Een drietal huidige ambtsdragers uit GF gaat in principe gewoon mee in de kerkenraad van de nieuwe PG Workum. Een plaatselijke groep (ambtsdragers) kan diensten regelen/bemensen in Gaast en Ferwoude. De nieuwe PG Workum zet zich in redelijkheid in om ook andere vormen van kerkelijke aanwezigheid in de dorpen Gaast en Ferwoude te houden (bijv. een gesprekskring en berichtgeving in dorpsblad). De verspreiding van het kerkblad en de activiteitengids in Gaast en Ferwoude gaat in principe via betrokkenen in deze dorpen. Beide dorpen kunnen blijven participeren in het dorpsblad. Jaarlijks wordt besproken hoe het gaat met de bestaande afspraken en of er misschien manieren gevonden worden om beter het werk van de Geest in Gaast en Ferwoude vorm te geven.

Voor meer informatie en de overeenkomst, kunt u contact opnemen met pgworkum@gmail.com.

 Winterfair

Hallo gemeenteleden,
Even een berichtje van het enthousiaste team van de Winterfair. Ook wij doen weer mee en wel op vrijdag 15 november van 14.00 -21.00 uur. We staan weer met onze kraam bij de ingang van onze Kerk.
We hebben weer allerlei leuke cadeautjes voor Sinterklaas en Kerst. Vogelhuisjes, speelgoed voor de allerkleinsten en kinderboeken, leuke mandjes met pop en leuke bekers met pepernoten. Bonbonschaaltjes met chocola, dienblaadjes met theeaccessoires, plankjes met olijven en tapas. Gastendoekjes, pannenlappen en eigen gebreide sokken voor oud en jong, rode zakdoeken, sieraden en horloges.
Ook hebben we weer ons kerstboompje met lootjes waar u weer prachtige prijzen mee kunt winnen. Ook kerstverlichting en kerstartikelen hebben we te koop.
De opbrengst hiervan is weer voor onze prachtige Gertrudiskerk. Tot ziens op vrijdag 15 november.
Vriendelijke groeten, Telly, Anneke, Grietsje, Grietje en Aukje.
 Gezocht!

Versterking team Kinderoppas!
Om iedere zondag Kinderoppas aan te kunnen bieden aan de kleinsten van onze gemeente en aan gasten zijn we op zoek naar vrijwilligers!  
Ouders, pakes en beppes, ooms en tantes, jongeren, iedereen kan meehelpen! Je kunt zelf aangeven hoe vaak je per kalenderjaar ingeroosterd wilt worden. Ook als je 1 keer per jaar mee wilt draaien is dat prima! 
De kinderoppas is in de Latijnse School en bedoeld voor kinderen tot 4 jaar. De kinderen worden voor de dienst gebracht en tijdens het slotlied opgehaald. Een jongere oppasser wordt altijd gekoppeld aan een volwassene. 
Alleen met meer vrijwilligers voor de kinderoppas kunnen we voor het jaar 2020 (en daarna) iedere week oppas aanbieden. Anders zijn we genoodzaakt de oppasmogelijkheden te beperken tot speciale diensten.

Voor meer informatie of voor aanmelding kun(t) u/jij terecht bij Anke de Vries (ankehoekstra@hotmail.com of 0613289412)
 Van de kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Workum heeft het voornemen, gehoord de gemeentevergadering van 31 oktober j.l. een beroep uit te brengen op ds. J. Bruinsma-de Beer uit Kampen. 
Momenteel werkzaam op Windesheim te Zwolle.
Tot uiterlijk vrijdag 8 november bestaat er de mogelijkheid bezwaar 
in te dienen tegen de gevolgde procedure (bij de scriba).
Bij geen bezwaar wordt het beroep definitief uitgebracht.

Namens de kerkenraad.
R. Siderius, voorzitter
D. Westra-van der Valk, scriba
 


Her en der

Misschien heeft u de afgelopen tijd gelezen over een aantal mensen in Ruinerwold in Drenthe die een hele tijd afgesloten van de buitenwereld hebben geleefd. Ik heb begrepen dat het ook te maken heeft met een sektarische geloofsovertuiging. In deze dramatische geschiedenis komen een paar negatieve vooroordelen over geloven scherp naar voren. Een belangrijk vooroordeel is dat geloven je afsnijdt van de rest van de wereld. Een ander vooroordeel is dat geloven je je vrijheid kost. Er is veel over te zeggen. En het belangrijkste daarvan is denk ik: de vooroordelen kloppen niet. Maar zoals bij veel vooroordelen zit er wel iets herkenbaars in. Daarom zijn ze ook zo hardnekkig. Maar nog steeds kloppen ze niet. Geloven zet je anders in deze wereld. Als je Iemand volgt die zegt: ‘Heb je vijanden lief’, dan word je wel apart gezet van de rest van de wereld. Maar het snijd je niet van deze wereld af. In tegendeel; Door Jezus te volgen verbind je je met Zijn liefde voor deze wereld. Inclusief je vijanden. Als je iemand volgt die Zich gevangen liet nemen, dan heb je wel iets uit te leggen over vrijheid aan de rest van de wereld. Maar Jezus volgen kost je niet je vrijheid. Integendeel: Het bevrijd je van de machten in deze wereld. Het zet je op de weg om anderen te bevrijden. Daarom zijn de uitwassen van allerhande sektes ook niet de ‘logische consequentie’ van geloven. Gelovigen sluiten zich niet af van andere gelovigen, want we geloven niet in “onze weg en onze waarheid”, maar in Hem die de Weg en de Waarheid is. Gelovigen sluiten zich niet af van de wereld. Ze volgen God ook in Zijn liefde voor deze wereld.
Ds.A.Vriend
 

Gemeenteavond
Gisteravond een speciale gemeenteavond gehad. De gemeente mocht haar stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraad voorgedragen predikant ds. Joke Bruinsma- de Beer uit Kampen. Het echtpaar Bruinsma was ook aanwezig. We mochten vragen stellen en werden uitgebreid geïnformeerd. Dank aan de beroepingscommissie voor het vele werk. Er waren 110 gemeenteleden die hun stem gaven, 107 stemden voor !!!! 1 tegen en 2 blanco.
We zijn een belangrijke stap verder in de beroepingsprocedure

Bidt u mee voor dominee Bruinsma, haar man en het gezin, die in deze periode voor een beslissende keuze staan?


 Uitnodiging

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Workum, nodigt u uit tot het bijwonen van de gemeentevergadering op donderdag 31 oktober 2019, ‘s avonds om 20.00 uur in Oer de Toer. Op deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraad voorgedragen predikant(e).

De predikant(e) is deze avond aanwezig om met u kennis te maken. Bent u nu nieuwsgierig? Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de kerkenraad,
Rients Siderius, voorzitter.
Diet Westra- van der Valk, scriba.


Kalender of dagboek

Ook dit jaar kunt u via de diaconie weer een kalender of dagboek bestellen:
 
Dag in dag uit  ………………….           €  7,00
Dag in dag uit (blokkalender)               €11,50
Dag in dag uit (grote letter)                  €11,50
Filippus dagboek ………………….       €  8,00
Kruimkens van ‘s Heren tafel….           €13,00
Honingdroppels……………………        €13,00
 
GRAAG BESTELLEN VOOR 15 NOVEMBER                                                   
Neem contact op via pgworkum@gmail.com.


Her en der

In de regio doen binnenkort een aantal collega-predikanten hun intrede, in Wa(rns) Ko(udum) Mo(lkwerum) en in Parrega, Tjerkwerd en Exmorra. Mooi als het lukt dat één of meer gemeenten een voorganger vinden die bij ze past. We zijn in Workum ook op zoek naar een predikant die bij ons past. Ik hoop dat jullie dat proces ook in gebed meemaken. Het gaat er natuurlijk om dat we nu bij elkaar passen, maar het gaat er natuurlijk ook om dat we samen Zijn toekomst tegemoet gaan. Hoe dat zal zijn weten we nu nog niet. Maar dat het anders zal zijn, weten we wel. Dat merken we als we in ons verleden terugkijken. Dat was al anders dan het nu is. En de toekomst zal dus ook weer anders zijn dan het nu is. En dat we niet weten hoe het zal zijn, maakt duidelijk dat het er om gaat om te vertrouwen op Hem die ons roept. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen Zijn toekomst tegemoet kunnen gaan. Want Hij zal voorzien in wat wij op die weg naar Zijn toekomst nodig zullen hebben.
                                                                     
Ds. A. Vriend.


Rondom brood en beker

Al een aantal jaren zijn er in onze gemeente gesprekken over het avondmaal. We willen graag twee avonden beleggen om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis en achtergrond van het avondmaal. De twee avonden belichten elk een ander onderdeel van het avondmaal. U bent uitgenodigd voor beide avonden, maar afzonderlijk kan ook. Onder leiding van ds. Arnold Vriend zullen we elke avond een korte inleiding horen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over onze ervaringen en ons verlangen. Had u zich niet opgegeven, toch bent ook U van harte welkom.
Datum: Tweede avond maandag 4 november 2019
Tijd:    20.00 - 22.00 uur Plaats: Oer de ToerBIJBELGESPREKSMOMENT 'STERKE VERHALEN'

In de bijbel staan veel 'sterke verhalen' die we vooral goed kennen uit de kinderbijbel. Goed om die met elkaar te lezen en te zien wat ze nu voor ons betekenen. Soms verrassend anders dan we altijd dachten. Met alle ruimte voor vragen en eigen gedachten.
We komen bij elkaar onder leiding van ds. Arnold Vriend op:
Data:  dinsdagochtend 15 oktober, 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 7 april. Had u zich nog niet opgegeven, u kunt altijd nog aanschuiven.
Tijd:    09.30 - 11.00 uur
Plaats: Oer de Toer


World Servants

Hallo Allemaal,

Op 19 oktober organiseren World Servants groep Workum – Koudum een presentatieavond over de project van afgelopen jaar. Djurre zal vertellen over zijn project in Bolivia, waar hij samen met zijn zus Rienke na toe is geweest. Helaas kan Rienke hier niet bij zijn, zij zit voor de opleiding in Peru. Wilma zal gaan vertellen over haar project in Malawi. Tot 19 oktober!!

Wanneer: 19 oktober
Hoe laat: 19:00
Waar: Op 'e Hichte in Koudum

Met vriendelijke groet,
Djurre, Rienke en WilmaBijbelzondag 27 oktober

Ik wens jou ….  is het thema van de bijbelzondag 2019. Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft als doel om de bijbel dichtbij te brengen. Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven, aan je eigen gemeenteleden en aan gelovigen overal ter wereld. Het thema is mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7). Ook in het kinderkerkmateriaal van Bijbel Basics werken we dit uit.

Er is dit jaar geen boekentafel.

De diaconale (1e) collecte is voor bijbelverspreiding onder christenen wereldwijd, b.v. in Syrië.

N.B.G. vrijwilliger Klaas HofmanUitnodiging

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Workum, nodigt u uit tot het bijwonen van de gemeentevergadering op donderdag 31 oktober 2019, ‘s avonds om 20.00 uur in Oer de Toer. Op deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraad voorgedragen predikant.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de kerkenraad,
Rients Siderius, voorzitter.
Diet Westra-van der Valk, scriba.Van der kerkenraad

Hierbij delen wij u mede dat de heer Rients Siderius
door de kerkenraad tot voorzitter is benoemd van onze
Protestantse Gemeente Workum.
De scriba
 Her en der

We hebben in onze gemeente een mooie kandelaar waar mensen een kaarsje op kunnen aansteken. Dat gebeurt tijdens kerkbezichtiging nog wel eens. De vraag is ook meer dan eens gekomen of bijvoorbeeld ook voor of na de kerkdienst een kaarsje kan worden aangestoken. Het aansteken van een kaarsje is een mooi, kwetsbaar en sterk gebaar. Daar willen we graag de gelegenheid voor geven.
 


Thema-avond

Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God

Vlak voor de bevrijding liet de Duitse pastor, theoloog en kerkleraar Dietrich Bonhoeffer het leven, na ruim tweeënhalf jaar in gevangenschap te hebben doorgebracht. Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenschap brieven die hem postuum wereldberoemd zouden maken. Eén van zijn brieven is zijn doopbrief, die hij schrijft n.a.v. de doop van het zoontje van zijn beste vriend Eberhard Bethge, die een jaar eerder met een nichtje van Bonhoeffer was getrouwd. Bonhoeffer richt zijn brief tot de jonge Dietrich op het snijvlak van een veranderende wereld. We horen deze avond over de inhoud van deze brief, maar ook over het leven van Dietrich Bonhoeffer aan de hand van een PowerPoint presentatie. Zo komt ons in woord en beeld een bijzonder mens en een bijzondere christen voor ogen, die ons ook in de huidige tijd veel te zeggen heeft als gids van het geestelijke leven en van een wereld waarin gerechtigheid woont.
Inleider is ds T.G. van der Linden uit Harlingen, oud-voorzitter van het Bonhoeffer Werkgezelschap. Daarnaast schrijft hij regelmatig in het Friesch Dagblad.

Datum:`        woensdag 9 oktober 2019
Tijd:                20.00 - 22.00 uur
Plaats:           Oer de Toer


Rondom brood en beker

Al een aantal jaren zijn er in onze gemeente gesprekken over het avondmaal. We willen graag twee avonden beleggen om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis en achtergrond van het avondmaal. De twee avonden belichten elk een ander onderdeel van het avondmaal. U bent uitgenodigd voor beide avonden, maar afzonderlijk kan ook. Onder leiding van ds. Arnold Vriend zullen we elke avond een korte inleiding horen, waarna we met elkaar in gesprek gaan over onze ervaringen en ons verlangen. Had u zich niet opgegeven, toch bent ook U van harte welkom.

Data:  dinsdag 1 oktober en maandag 4 november 2019
Tijd:    20.00 - 22.00 uur Plaats: Oer de Toer


Bijbelgespreksmoment 'sterke verhalen'

In de bijbel staan veel 'sterke verhalen' die we vooral goed kennen uit de kinderbijbel. Goed om die met elkaar te lezen en te zien wat ze nu voor ons betekenen. Soms verrassend anders dan we altijd dachten. Met alle ruimte voor vragen en eigen
gedachten.

We komen bij elkaar onder leiding van ds. Arnold Vriend op:
Data:  dinsdagochtend 15 oktober, 19 november, 14 januari, 11 februari, 10 maart en 7 april. Had u zich nog niet opgegeven, u kunt altijd nog aanschuiven.

Tijd:    09.30 - 11.00 uur
Plaats: Oer de Toer


Her en der

We hebben in It Heidenskip een startzondag gevierd met het thema: Blijdschap. In het christelijk geloof zijn alle emoties betrokken. En nu stond de emotie blijdschap centraal.
Je kunt het ook gewoon als een emoji weergeven J. Blijdschap is een gave. Een scheppingsgave. Ik geloof dat Adam en Eva in het paradijs blij waren. Niet omdat ze het beter hadden dan een ander, maar vanwege de schoonheid, de liefde, de verbondenheid, de vrede; noem maar op waar je blij om bent. En dat bedoel ik ook echt: noem maar eens op waar je blij om bent. Zeg het tegen elkaar en zeg het tegen God: Hij geeft die
blijdschap. En we kunnen het ook doorgeven. Door anderen blij te maken. Door te delen wordt het vermenigvuldigd. Dat is de wiskunde van het Koninkrijk.
                                                                      Ds. A.Vriend

 Nieuw PR-lid

Vanaf heden mag ik de pr-taken van Anne IJntema-Harkema overnemen.
Wie ben ik? Lydia, 46 jaar, woon met Bert aan het Sylspaed in Workum. Mijn hobby’s zijn muziek (speel piano), de natuur, fotografie en digitale beeld-bewerking / vormgeving. Graag zet ik mij in voor de PR commissie. Ik heb er zin in!

In 2012 is de commissie gestart om de kerk en de kerkelijke gemeente een gezicht te geven. De afgelopen jaren zijn er vele posters, brieven, folders en andere zaken ontwikkeld.

Het is goed dat dit werk nu wordt voortgezet door de nieuwe PR commissie:Her en der

We bereiden ons weer voor op de start van een nieuw seizoen ‘vorming en toerusting’. Van harte uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten. We zijn aan elkaar gegeven met onze talenten, om die in te zetten. Om het vuurtje in onze ziel brandend te houden. Om elkaar te steunen, te leren kennen, van elkaar te leren, met elkaar te lachen, creatief te zijn; kortom om met elkaar op de weg te gaan die God ons wijst. Om te worden gevormd en toegerust door wat Hij ons wil geven. 
Ds. A. Vriend
 Her en der

Nadat we in onze vakantie zo her en der geweest zijn, weer even een ‘van her en der’. 

We waren een paar nachten op een niet zo luxe camping, vond ik. Toen we er met elkaar over praatten, ontdekten we dat het voor minstens 80% van de wereldbevolking ‘luxe’ zou zijn: sanitair, drinkbaar stromend water, betrouwbare eigenaren; noem maar op. En dan hebben we het nog niet eens over een land van vrede, met toegankelijke gezondheidszorg, betaalbare spullen in goed gevulde winkels. Er is nog genoeg te doen voor en in deze wereld!

Ds. A. Vriend

 Lied van de maand september 2019: 

Wat hou ik van uw huis

Voor de dienst zingen we deze maand NL 84a, een lied uit de serie Psalmen voor Nu. De taal is herkenbaar Bijbels doordat dichteres Ria Borkent de tekst van de onberijmde psalm op de voet volgt, maar doet tegelijk fris en eigentijds aan. Dat geldt ook voor de melodie die prachtig bij de tekst past, maar ritmisch wat lastiger is dan het traditionele kerklied. We hebben dit lied trouwens al een paar keer met een you-tube filmpje mee kunnen zingen, het is dus niet helemaal onbekend.

Cobie Hofman-Heida
 Filmteam en beamerteam

In onze erediensten maken we gebruik van film en de beamer. Dat
geeft de gelegenheid om gebeurtenissen voor in de kerk voor
iedereen op het scherm zichtbaar te maken en om bijvoorbeeld
(project-)liederen uit andere bundels te vertonen zonder allemaal
kopietjes te hoeven maken. We zouden het mooi vinden als deze
beide teams die de opnamen en presentaties verzorgen, zouden
kunnen worden uitgebreid. Mocht je het leuk of belangrijk vinden om
mee te werken aan deze kant van de eredienst, dan zien we graag
een reactie verschijnen, bijvoorbeeld bij de teamleden of
kerkenraadsleden. Je kunt natuurlijk ook even kijken en meedraaien
om te zien wat het inhoudt. 

Namens het filmteam en het beamerteam,

de kerkenraad.Van de kerkenraad

Onze voorzitter, de heer Bremer, heet iedereen van harte welkom.
Hij leest met ons Marcus 12: 1 t/m 12. Daarna zingen we Psalm 118: 8. In de kerkenraadsvergadering hebben we het moderamen vastgesteld.Vanuit het college van diakenen M. de Vries-Kolk. Verder vanuit de ouderlingen; jeugdouderling J.T. de Vries-Postma, ouderling S. Stoel-Valk (assessor) en
ouderling D. Westra-van der Valk (scriba).

Vanuit het college van kerkrentmeesters heeft zitting genomen H. Norbruis.Ook Ds. A. Vriend heeft zitting in het moderamen. We zijn nog op zoek naar een voorzitter. Verder zal ds. M. Mook vanaf 1 juli onze gemeente ondersteunen met pastorale zorg. Dit in overleg met ds. Vriend en pastor Plantinga-Folkertsma. Ds. Mook heeft de pastorale zorg in wijk 3 en wijk 5. De voortgang met Gaast/Ferwoude wordt besproken. De jeugdouderlingen gaan de geslaagden voor hun examen weer verrassen met een zonnebloem.We nemen in deze kerkenraadsvergadering afscheid van onze voorzitter, een ouderling en twee leden van het College van  kerkrentmeesters. Tot slot zingen we Lied 416: 1 t/m 4.
De scriba.Her en der

Tegeltje, tegeltje aan de wand…. Ik las in een roman opeens de
naam Workum. Bijzonder om in een verzonnen verhaal opeens een
echte plaats tegen te komen. Eén van de personages van de roman
vertelde dat ze een wandtegeltje gekocht had in een winkel in Workum. Ze wilde graag een wandtegeltje met de bekende spreuk:
‘Van het concert des levens krijgt niemand een program.’ Een tegeltjeswaarheid. Maar toen ze het hadopgehangen bleek er iets anders op te staan. Op dat tegeltje stond: ‘Van het concert des levens bestaat geen program.’ Dat is een heel ander verhaal. De bekende spreuk betekent dat er van jouw leven een soort compositie bestaat, een programma,maar dat je dat niet van tevoren krijgt. Voor veel mensen is dat een ervaring. Dat je niet
weet wat er zal gebeuren, maar dat je terugkijkt en ziet dat er een
bepaalde levenslijn door je levensverhaal loopt. Een program, een
orde van dienst, zullen we maar zeggen. Maar voor veel mensen is
het een grote vraag of er wel een “program van het concert des
levens” bestaat. Ze ervaren geen lijn, geen orde. Voor beide
ervaringen heeft het geloof in Jezus iets te zeggen. En ik denk dat
het belangrijkste wat het geloof over het “concert
des levens” te melden heeft, dat het vrijheid schept, improvisaties
mogelijk maakt. Het geloof opent ons hart voor de mogelijkheden
om onze eigen stem als instrument in dat
concert in te zetten. En het geloof opent ons hart, in beide
ervaringen, voor de concertmeester, de dirigent, de partituur.
Misschien geloven we dat er een program is, dat we alleen nog niet
hebben. Misschien geloven we dat er helemaal geen program bestaat. In beide gevallen mogen we geloven dat ons leven ‘liturgie’
mag worden. Ons leven mag al improviserend, of al zoekend naar de
partituur, gevoegd worden in een groter geheel. Onder leiding van de ‘opperzangmeester’ Jezus Christus. Hij kent onze stem, ons instrument. Hij leidt ons zo dat we in vrijheid in harmonie met het orkest mogen zijn. Zo worden we onderdeel van het program, zo worden we deel van de orde van
dienst. Zo wordt ons leven ‘liturgie’.
Ds. A.VriendExpositie Eeuwke Bouwsma tijdens Tsjerkepaad 2019

Tijdens Tsjerkepaad 2019 is er een prachtige schilderijen expositie van Eeuwke Bouwsma in de St. Gertrudiskerk in Workum.
Al sinds 2004 organiseert de stichting Tjerkepaad jaarlijks in de zomerperiode openstelling van diverse Friese kerken genaamd Tsjerkepaad. Dit jaar is Tsjerkepaad van 6 juli t/m 14 september. De St. Gertrudiskerk in Workum is al jaren trouwe deelnemer.
Eeuwke Bouwsma, geboren en getogen Workumer, stierf in
2002 op 77-jarige leeftijd. Zijn leven lang woonde hij in de
Begine. Naast zijn beroep als huisschilder, schilderde
Bouwsma ook als hobby graag. Als kunstschilder legde hij vele 
pittoreske plaatsen in Workum vast. Bouwsma heeft daarnaast
voor de Protestantse Gemeente in Workum veel
vrijwilligerswerk  verricht. Van het opnieuw 'marmeren' van een pilaar onder de orgelgalerij tot het renoveren en met goud beletteren van de rouwborden. Een deel van de schilderijen van Bouwsma worden tijdens Tsjerkepaad tentoongesteld. Er mogen nog een paar mooie stukken aan de expositie worden toegevoegd. Hebt u toevallig ook een werk in uw bezit dat u in bruikleen wilt geven, dan stellen wij dat zeer op prijs.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Harm Norbruis
(tel. 0515-542090 - E-mail: henjnorbruis@home.nl).Startweekend 14 en 15 september 2019

Anders dan voorgaande jaren, hebben we besloten om i.p.v. een startzondag er een startweekend van te maken. Al een aantal weken zijn we bezig geweest met het bedenken van een startweekend waar iedereen van kan genieten.

De voorlopige planning is als volgt.

Zaterdag 14 september 2019:
14.30 uur tot 15.00 uur      welkom en uitleg puzzeltocht op de
                                           fiets (± 12 km)
15.00 uur tot 17.00 uur      fietsen
17.00 uur tot 18.00 uur      uitslag puzzeltocht met drankje en
                                          hapje in Oer de Toer
18.00 uur tot 21.00 uur      buffet in de grote zaal van
                                          Oer de Toer

Het buffet wordt u aangeboden door de Kerkrentmeesters en is niet alleen bestemd voor iedereen die meedoet met het Startweekend, maar ook voor allen die vrijwilligerswerk doen voor de kerk.

Mocht het weer erg slecht zijn, dan gaat het weekend gewoon door! We hebben een prima alternatief bedacht om niet nat en koud te worden.

Zondag 15 september 2019:

Feestelijke kerkdienst met koffie en cake na de dienst.

Opgave graag middels opgaveformulier vóór 27 augustus 2019. U kunt zich opgeven voor het hele programma, maar het is ook mogelijk om gezellig mee te doen met een drankje en een hapje en/of het buffet. Dan bent u welkom in Oer de Toer vanaf 17.00 uur.


Opgaveformulier
Naam                   :
Adres                   :
Tel.nr.                   :
Aantal personen  :
Opmerkingen       :


Doet/Doen mee met de fietstocht, het drankje en het hapje, het buffet (doorhalen wat niet van toepassing is).

Dit formulier kunt u inleveren voor 27 augustus 2019 bij Dineke de Zwart-Folkertsma, Sylspaed 30.Her en der

We hebben net de examenuitslagen achter de rug. Hopelijk is de uitslag gunstig; beter dan je had verwacht misschien. En dan zal vast de vraag komen: “wat ga je nu doen?” Het afsluiten van iets ouds en het begin van iets nieuws. We zijn ook bezig met de voorbereidingen van de “overstap”-dienst. Kinderen van de kinderkerk stappen over naar de jeugdkerk of catechisaties. Ze sluiten iets af en mogen iets nieuws beginnen. Dat zijn momenten waar je aandacht aan moet geven. Zeker in de kerk. Daar weten we van alles van ‘het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen’. Bij de stappen in de nieuwe situatie is de Geest aanwezig. Daarom moet de kerk daar ook zijn; in navolging. Een nieuw begin; Ga met God, want Hij gaat met jou mee!
Ds. A. Vriend


Even voorstellen……Enkele maanden geleden werd ik gebeld met de vraag of ik pastorale hulpdiensten in jullie gemeente wilde verrichten. Met graagte heb ik ja gezegd op dit beroep. Voorlopig hoop ik vooral op maandag en dinsdag voor/in jullie gemeente te werken in de wijken 3 en 5.
In dit stukje zal ik iets over mijzelf vertellen zodat u een beetje weet met wie u van doen hebt. Mijn naam is Maarten Mook en ik ben in 1950 geboren in Maarssen. Na mijn lagere school ging ik naar het Lyceum in Utrecht, en behaalde daar in 1968 mijn HBS-B diploma. Ik besloot in de voetsporen van mijn vader te gaan en Bouwkunde te gaan studeren aan de TH in Eindhoven. Steeds kwam het gesprek op geloof en zingeving. Ik ontdekte van lieverlee dat niet Bouwkunde maar ‘dominee’ mijn toekomst zou moeten zijn. Een bezoek aan Taizé en een gesprek aldaar met een broeder, gaf de laatste stoot tot deze keuze. Na afstuderen als Ir. en daarna de studie theologie, namen we een beroep aan naar Rheden-De Steeg. Daar werd ik in 1981 officieel predikant. Daarna ben ik in Nieuwegein en Sneek predikant geweest. In mei 2016 ging ik met emeritaat. Daarna heb in verschillende gemeenten hulpdiensten verricht zoals Heeg, Tjerkwerd-Dedgum en Gaast-Ferwoude. Dat kwam steeds als geroepen. Zo ervaar ik trouwens ook jullie hulpvraag. HEEL MOOI !! Nieuwe werkzaamheden met een hoofdaccent op het pastorale vlak, waar mijn kracht en interesse ligt. Ik hoop samen met u een goede tijd te beleven!  
Ds. Maarten Mook (tel.: 0515 433114, mail: mcmook@home.nl)Van de Kerkenraad

Classis Fryslân

Nieuwsbrief mei 2019

Ook na de tweede classicale vergadering (CV) van dit jaar, op 21 mei, geven we u graag enkele ontwikkelingen door.
 
Consideraties
Verplicht nummer op de agenda waren deze keer de ‘consideraties’: aan alle classes is gevraagd om te overwegen (considereren) of de wijzigingen in de kerkorde die de synode voorstelt, hun verstandig en goed lijken. Alle voorstellen zijn de gemeenten in januari toegestuurd en  in Fryslân had u  tot 1 mei 2019 de gelegenheid uw reacties in te leveren om daarmee de classisvergadering van 21 mei te voeden. Alle inbreng werd geïnventariseerd en bij de onlangs ingestelde  ‘consideratiecommissie’ neergelegd. Die bepaalde de tekst van het voorstel dat werd voorgelegd aan de CV. 
In de classis Fryslân werd op 21 mei positief geconsidereerd. Wel werd een stap toegevoegd aan het laatste punt dat ter consideratie was voorgelegd Bij punt 7 m.b.t. Ord. 3-5-1 (een wijkpredikant werkzaam laten zijn in een andere dan de eigen wijkgemeente) ziet de CV-Fryslân graag voorgeschreven dat een algemene kerkenraad vóór de besluitvorming het Breed Moderamen van de classis raadpleegt.
 
SBKF
De scriba deelde mee dat vrijdag 17 mei bij notaris Hellema in Dokkum de oprichtingsakte is gepasseerd van de SBKF, de Stichting Behoud Kerkelijke archieven in Fryslân. Namens de PKN-classis Fryslân heeft de scriba zitting in het stichtingsbestuur. Voor het onderzoek naar en behoud van de archieven zei de Provinsje Fryslân enige tijd geleden al financiële ondersteuning toe, maar  een formele staat had de organisatie nog niet. Nu dus wel. Met de uitwerking van het werkplan van de stichting zal na de zomervakantie een begin worden gemaakt.

Kerkelijk werkers en preekconsent
Door de afgevaardigden naar de generale Synode werd aangegeven dat men in de laatste synodezitting (april 2019) bij de bespreking van de mozaïekplekken ook de kleine gemeenten aan de orde heeft gesteld. Daarbij ging het dan vooral om de bevoegdheden die kerkelijk werkers hebben of kunnen hebben. Daarmee sloten de afgevaardigden aan bij  de inhoud van enkele brieven die het Breed Moderamen van onze classis aan de kerkleiding heeft gericht. Het BMCV bepleitte daarin een rol voor de classis bij de aanstelling van een kerkelijk werker en een ruimer terrein voor een preekconsent: een eerste preekconsent voor eigen gemeente en geldig voor twee jaar; in de daaropvolgende verlenging een gebiedsuitbreiding tot de hele classis. De huidige situatie is onoverzichtelijk: al kan elke kerkelijk werker op zijn/haar consentkaart zien voor welke regio het consent geldt, de beperking van het preekconsent tot eigen gemeente of oude classis (nu vaak als Ring gelezen) lijkt geregeld te worden overtreden.
 

Aanzet tot Beleidsplan    
In groepjes bespraken de aanwezigen een zestal onderwerpen voor het nog op te stellen beleidsplan. Classispredikant ds. Beekman kreeg na afloop van de gesprekken de papieren met opmerkingen mee. Het is zijn bedoeling in de zomermaanden een schets van beleid op te stellen.
 
Website classis Fryslân
De classiswebsite https://classis-fryslan.protestantsekerk.nl staat nog in de grondverf. De scriba vraagt ieder om activiteiten of bijeenkomsten die voor (een groot deel van) de classis interessant kunnen zijn, ook aan haar door te geven. Het nieuws kan dan op de classicale  website  worden geplaatst.Her en der

Er zijn zo van die ouderwetse dingen waar ik af en toe aan moet denken. Ik voel me dan echt alsof ik een ‘oude-mensen-vertaler’ nodig heb voor mensen onder de twintig, maar goed. Op een bepaald moment moet je je leeftijd ook gewoon omarmen en rustig durven vertellen aan welke dingen van vroeger je nu weer moest denken. Zonder ook maar iets te verwachten van herkenning of erkenning overigens…. Zo moest ik laatst denken aan witte achterspatborden van een fiets. Ooit was dat witte spatbord bedoeld om goed zichtbaar te zijn voor achteropkomend verkeer. Maar laatst fietste ik op ruime afstand achter een aantal mountainbikers. Elk jaar weer even wennen voor je ogen, de eerste keer in het jaar dat je van die fel stralende witte benen ziet. Super modieuze kleding, hoogwaardig koolstof frame, u kent dat wel. Kosten nog moeite zijn gespaard, want ontspanning mag wat kosten. Maar geen geld voor een achterspatbord. Ja, misschien zo’n plastic dingetje dat er voor zorgt dat je eigen rug niet vies wordt. Maar geen rekening houden met wie er achter je fietst. Daarom moest ik denken aan witte achterspatborden. Die waren zover over je achterwiel gebogen, dat de mensen achter je geen last hadden van de viezigheid die jij met je fiets opwierp. Daar zit een les in. Denk eens aan de mensen waarvan je denkt dat je ze achter je kunt laten. Durf eens om te kijken naar de viezigheid die je denkt te moeten uitstrooien over mensen. Denk eens om mensen die langzamer zijn dan jij. Zet je geld ook eens in voor het belang van anderen. Gewoon, omdat je samen onderweg bent.

                                                                      ds. A.VriendNieuw bij Noordboek: Nijhuizum - Frieslands kleinste kerk

Zaterdag 18 mei verschijnt de Noordboek-uitgave Nijhuizum – Frieslands kleinste kerk.

ISBN: 9789056155018
Prijs  :€ 17,50


Jongeren bezoeken bewoners in Marienacker

Op donderdag 9 mei bezochten zeven jongeren enkele bewoners van Marienacker en de Wende.
De jongeren werden zeer gastvrij ontvangen. Van alles werd besproken: het geloof, het leven in de Tweede Wereldoorlog, het lezen van de bijbel, naar de kerk gaan nu en vroeger. Het was een gezellig en leerzaam uurtje.
Namens de jongeren, hartelijk dank!
Paulina de Vries en Ria Boorsma.Nieuwe webmaster

We hebben een nieuwe webmaster gevonden voor onze gemeente!
Tessa de Zwart gaat de werkzaamheden van Els de Bok overnemen. Uiteraard zijn we daar heel blij mee, de website is uiteindelijk ons digitale visitekaartje.

Tessa heeft al meegekeken met Els en enkele items op de site geplaatst. Ze gaat ook de Facebookpagina beheren en daarnaast verstuurd ze kerknieuws digitaal naar de leden.
De komende tijd wordt Tessa in gewerkt en waar nodig ondersteund door Els.

Alle informatie voor de website en facebook zoals: rooster, spreekschema's, foto's en ANBI gegevens mogen naar pgworkum@gmail.com gestuurd worden. Tessa beheert als webmaster dit postvak.

Namens de PR commissie,

Anne IJntema-Harkema en Wyke de Boer
 


Boottocht zaterdag 6 juli 2019

Dit jaar zal de boottocht voor 60+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 6 juli.

De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese Wateren. Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s  ‘Waterpoort’. We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek.

De kosten bedragen € 30,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 14 juni op bij Theunis Haagsma, tel.nr  0515 541219 of bij Botsje Koopmans, tel.nr 0515 542409. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.

We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.

De diakenen.


Her en der

Achter de pastorie wordt gebouwd. In het najaar was de boel bouwrijp gemaakt en afgelopen week gingen de heipalen de grond in. Piketpaaltjes werden uitgezet. Allemaal voorbereidend werk voor de opbouw. Zo zijn we ook met de commissie Vorming en Toerusting bezig. Wat gaan we komend jaar doen? Het terrein werd verkend en bouwrijp gemaakt. Piketpaaltjes werden uitgezet. De grote lijnen staan nu en straks komt de concrete invulling. We verklappen nog niks, maar het belooft een mooi programma te worden. Het is nu nog allemaal voorbereidend werk. Allemaal gericht op de opbouw van onze gemeente. Belangrijk werk; bedankt voor de inzet!
Ds. A.Vriend


Reisje naar Gouda
Als je praat over de Sint Jan, dan denk je al gauw aan Den Bosch. Mis! In Gouda staat een Sint Jan die mooier en groter is. Wat een geweldige kerk. Het is de langste kerk van Nederland, 123 meter. Het zijn de 72 wereldberoemde gebrandschilderde ramen, die de kerk zo uniek maken. Wat is het een goede keus geweest van de Commissie voor Vorming en Toerusting om naar Gouda te gaan. De reistijd viel erg mee: om tien uur zaten we al aan de koffie met een groot stuk taart! Daarna volde de rondleiding in de St. Jan. Onze rondleiders waren zeer bekwaam. Zij deden een beroep op onze kennis van de bijbel en van de vaderlandse geschiedenis. Dan sta je niet zomaar te kijken naar een glas-in-lood raam, nee, er hoort een heel verhaal bij over Johannes de Doper of over de 12jarige Jezus in de tempel. De ramen vormen eigenlijk een stripverhaal. Wat een genot om te luisteren. Na de prima lunch in La Place, volgde de wandeling door het centrum van Gouda, wederom door vakkundige mensen met veel humor. Midden op de Markt staat het beroemde stadhuis. De reis naar Gouda was een succes en voor herhaling vatbaar! Het gidsje was keurig verzorgd met weer een puzzel van Foekje over personen rond Gouda, o.a. Erasmus. Op de terugreis stopte de bus in Koudum en werd aan Hieke bloemen overhandigd door Pim Engelenburg als dank voor haar inzet voor de PG van It Heidenskip. Tenslotte: veel dank en waardering voor de dames Lammie, Hieke en Foekje. Graag tot volgend jaar.

Piet Dekker  


Van de kerkenraad
Vanaf deze plaats willen we graag de ambtsdragers welke zondag afscheid hebben genomen van de kerkenraad hartelijk bedanken voor het werk wat ze de afgelopen jaren voor onze Protestantse Gemeente hebben gedaan. Zondag 5 mei hebben wij in een dienst van dankbaarheid en bemoediging afscheid genomen van  voorzitter ouderling Jan Bremer en ouderling Saapke de Boer-Hoekstra en van diaken Geke Meindertsma-Hovinga. En van twee ouderlingkerkrentmeesters Sjors Eiling (voorzitter) en Lammie de VriesSteensma (secretaris).Heel veel dank voor het vele werk wat jullie voor onze kerk hebben gedaan en we wensen jullie alle goeds toe op jullie verdere levensweg en Gods zegen.We mogen verwelkomen Els de Bok-Greebe (ouderling) Annette FeenstraKingma (diaken), Henk Hooghiemstra (ouderlingkerkrentmeester) Siemon Alberts (kerkrentmeester). Ook Jan Wytse Boorsma is bevestigd als diaken als afgevaardigde van Classis Fryslân naar de Generale Synode. Allen Gods zegen toegewenst. 

We mogen verwelkomen Anna Stellingwerff-Spijksma, zij wordt pastoraal assistent en is door de kerkenraad als zodanig benoemd.

De scriba 


Ondersteuning in het pastoraat
In de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we met elkaar gesproken over tijdelijke ondersteuning in het pastoraat. Onze gemeente heeft een vacature voor een halftijds predikantsplaats. Het pastorale werk is daarmee dus ook deels vacant. Van de 6  pastorale wijken is 1,5 wijk ‘vacant’. Het pastoraat van deze vacature wordt op dit moment opgevangen door de pastorale teams (waarvoor veel dank!). Zij kunnen in crisis-situaties een beroep doen op pastor Hieke Plantinga en ds. Arnold Vriend. Er wordt dus vanwege de vacature, minder pastoraal werk gedaan dan bij een volledige bezetting.  Vanuit de beroepingscommissie is aangegeven dat de invulling van de vacature niet op korte termijn te verwachten is. Dat zou 
inhouden dat deze situatie nog een poosje zal blijven voortduren. Dat lijkt ons niet wenselijk. Daarom hebben we besloten om op zoek te gaan naar tijdelijke ondersteuning in het pastoraat. We hebben ds. Maarten Mook, emeritus predikant uit Sneek, bereid gevonden om ons daarin bij te staan. Hij is in onze regio wel bekend, onder meer door zijn werk in de PG Gaast – Ferwoude en als gastvoorganger in onze gemeente. In onderling overleg zullen zijn werkzaamheden worden bezien. We zullen daarover te zijner tijd nog verder bericht geven.  
de Scriba Her en der
Het was mooi om bij de voorbereiding van de tentdienst op 28 april betrokken te zijn. Ik was er zelf niet bij vanwege vakantie, maar in de gesprekken vooraf was de sfeer al  goed. Mooi dat we elkaar als kerken in Workum voor zulke gelegenheden kunnen vinden en respecteren. Ik geloof dat we kinderen van één Vader zijn. Dat zagen we ook in de dienst waarin ambtsdragers afscheid namen en bevestigd werden. Allemaal verschillende mensen uit onze gemeente. Met elkaar verbonden; kinderen van één Vader. In het gezin waar ik in geboren ben, waren we met 5 kinderen van één vader en moeder. Betekende dat, dat we alle 5 hetzelfde doen en denken? Nou, nee. Maar we blijven met elkaar verbonden.  Zo kan dat ook in verschillende christelijke geloofstradities gaan. Verschillende gedachten, gewoontes en nadrukken. Maar kinderen van één Vader. Met elkaar verbonden. Elkaar opzoeken. Belangrijk om te ontdekken en te laten zien wie de  ene Vader is.
Ds. A. Vriend 


Expositie Eeuwke Bouwsma tijdens Tsjerkepaad 2019
Tijdens Tsjerkepaad 2019 is er een prachtige schilderijen expositie van Eeuwke Bouwsma in de St. Gertrudiskerk in Workum.
Al sinds 2004 organiseert de stichting Tjerkepaad jaarlijks in de zomerperiode openstelling van diverse Friese kerken genaamd Tsjerkepaad. Dit jaar is Tsjerkepaad van 6 juli t/m 14 september. De St. Gertrudiskerk in Workum is al jaren trouwe deelnemer.
Eeuwke Bouwsma, geboren en getogen Workumer, stierf in 2002 op 77-jarige leeftijd. Zijn leven lang woonde hij in de Begine. Naast zijn beroep als huisschilder, schilderde Bouwsma ook als hobby graag. Als kunstschilder legde hij vele pittoreske plaatsen in Workum vast. Bouwsma heeft daarnaast voor de Protestantse Gemeente in Workum veel vrijwilligerswerk  verricht. Van het opnieuw 'marmeren' van een pilaar onder de orgelgalerij tot het renoveren en met goud beletteren van de rouwborden. Een deel van de schilderijen van Bouwsma worden tijdens Tsjerkepaad tentoongesteld. Er mogen nog een paar mooie stukken aan de expositie worden toegevoegd. Hebt u toevallig ook een werk in uw bezit dat u in bruikleen wilt geven, dan stellen wij dat zeer op prijs.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Harm Norbruis Tel. 0515-542090  henjnorbruis@home.nlKorenconcert in Workum
Op zaterdag 18 mei is er een Korenconcert in de
St. Gertrudiskerk van Workum. Aanvang 20.00 uur en de kerk open vanaf 19.15 uur.
Het welbekende Lemster Mannenkoor verzorgt samen met het  Harderwijks Mannenkoor een groot meiconcert. Zo ontmoeten twee koren rondom de Zuiderzee elkaar en het vast en zeker vele publiek in de St. Gertrudiskerk van Workum.
Soliste op deze avond vol muziek en zang is de van radio en TV zo bekende sopraan Judith Sportel.
Met Judith en de dirigenten Jimco Zijlstra,Feike van Tuinen en organist en pianist Dirk Norbruis, verzorgen de naar schatting 150 mannen een wijd gevarieerd programma met stukken uit vele tijden, landen en streken voor vele muzikale smaken. Natuurlijk zullen ook Fryske Lieten deel uitmaken van het programma. Voor kaarten voor het concert (voorverkoop €12,50,  zaal €15,00) is Het Boekhuis in Workum het welbekende adres en ook op www.lemstermannenkoor.nl volop info en kaarten.
Dus : “Net stinne mar hinne!”Paaskaars 2019
Op 1e paasdag is traditiegetrouw de nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. Misschien heeft u hem al even bewonderd. De afbeelding op de kaars heeft als symbool verbondenheid. Een klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer!
De paaskaars staat op een “nieuwe” standaard, vervaardigd door ons gemeentelid dhr. P. Zeilstra. De oude paaskaars met standaard is verhuisd naar Oer de toer voor het geval er diensten worden gehouden.Excursie Gouda dinsdag 7 mei  2019
Nog even in het kort:
De bus vertrekt om 7.30 uur vanaf de Merk (bus staat 7.20 uur klaar). Zowel tijdens de heen– als terugreis koffie/thee in de bus. Rond 10.15 uur staat in Gouda de koffie met traktatie klaar. Daarna bezoek aan de Sint Janskerk. Aan bezitters van Museumjaarkaart het verzoek deze kaart mee te nemen!
Rond 12.30 uur lunch (soep en belegde baguette) in plaatselijk restaurant. Daarna volgt een stadswandeling op een voor iedereen geschikte loopafstand. Vanaf ongeveer 14.45 uur kunt u zelf Gouda verder gaan verkennen.
Om 16.15 uur vertrek, verwachte aankomsttijd in Workum: 18.30 uur. We hopen op mooi weer en een goed samenzijn.
Commissie Vorming en Toerusting


Lied van de maand mei 2019: Heel de aarde jubelt en juicht.
Voor de dienst zingen we deze maand lied 67a. Deze versie van Psalm 67 stond al in diverse liedbundels en nu ook in ons liedboek. Het is een loflied met een eenvoudig, vrolijk refrein en coupletten die iets lastiger zijn. Wat tekst betreft, past het prima in de Paastijd.
Cobie Hofman-Heida


Bedankt!
Gecondoleerd en vrolijk Pasen. Dat was de laatste tijd voor ons aan de orde. Het overlijden van mijn vader op 90 jarige leeftijd viel op Goede Vrijdag. Hij is in vrede heengegaan, zijn hand in de hand van mijn moeder, die nog een psalm voor hem gezongen heeft. Overleden met het oog op Pasen. Ook vanwege zijn opgewekte karakter vond ik het eigenlijk bijzonder toepasselijk om de condoleances te mogen verbinden met dankbaarheid en het blijde uitzicht op Pasen. Beide gevoelens zijn er en mogen er zijn. We zijn als gezin zeer dankbaar voor uw blijken van medeleven op allerlei manieren. Dat geeft ons troost en bemoediging voor de tijd die komt. Hartelijk dank!Bedankt voor alle inzet!
We hebben in de afgelopen 40 dagentijd mee kunnen reizen met de weg van Jezus naar Pasen. Dankzij de inzet van velen was dit een reis langs creatieve verwerkingen in de symbolische bloemschikkingen, met steeds een toepasselijke toelichting. Ook de kinderkerk nam ons mee in hun verwerkingen, die in voorbereiding en uitvoering veel geduld en inzet hebben gevraagd. Via de (jeugd-)diakenen en –ouderlingen was er aandacht voor het goede doel via de spaardoosjes en de ‘jeugd biedt de helpende hand’. Een avond waarin we samen The Passion keken in Oer de Toer. Extra vieringen met inzet van kosters en koffieschenkers, filmers en beamers, muzikanten en gastvoorgangers. Heel veel dank voor alle inzet om het Paasverhaal in verschillende facetten mee te kunnen maken!Gaast-Ferwoude en Workum
De gesprekken met de PG Gaast – Ferwoude gaan verder. In een gemeentevergadering in april hebben zij aangegeven met ons verder te willen zoeken naar samengaan van onze gemeenten. In kleiner comité bespreken we met hen hoe dat vorm gegeven kan worden.


Her en der
De catechisaties en het bijbelgespreksmoment zijn beiden voor dit seizoen voorbij. We hebben in de catechisaties gekeken naar de eerste film uit de Narnia-reeks. Die film eindigt met een strijd, voordat het vrede wordt. Dat thema kwam ook aan de orde in het Bijbelgespreksmoment over het boek Openbaringen. Ook daar wordt een strijd beschreven, voordat het vrede wordt. Je kunt je focus leggen op de strijd. Johannes krijgt te horen dat hij de focus mag leggen op de troost die er van uitgaat dat het Lam van God meer dan overwinnaar is. Hij maakt alle dingen nieuw. Het loopt Hem niet uit de hand. Die focus is belangrijk. Ik heb een keer een cursus moeten doen waarbij we met onze hand een plankje door midden moesten slaan. Toen bleek dat als je focust op het plankje, dat het veel moeilijker is om het stuk te slaan, dan als je focust op een punt onder het plankje. Als je focust op voorbij de strijd, dan ontken je de strijd niet. Maar je zet het in het perspectief van de overwinning. We mogen ons in deze wereld inzetten voor vrede. Dat is soms strijd. Maar hou vol! Want sinds Pasen staat ons leven in het teken van de overwinning.
Ds. A. Vriend


Ambtsdragers
Het stemt de kerkenraad tot vreugde dat er op dit moment vier nieuwe ambtsdragers gevonden zijn, te weten Els de Bok-Greebe, zij is bereid één van de vacatures van ouderling te vervullen en Annette Feenstra-Kingma, zij wordt de nieuwe diaken.
Voor ouderling-kerkrentmeester zal worden benoemd Henk Hooghiemstra,
en tot kerkrentmeester Siemon Alberts.
Zij zijn als zodanig door de kerkenraad benoemd.
Indien er tegen deze benoemingen geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatshebben op zondag 5 mei 2019.
In deze dienst zullen de volgende ambtsdragers worden herbevestigd: de ouderlingen: Diet Westra-van der Valk en Siebren Reitsma, de jeugdouderlingen: Juann van der Schaaf-de Vries en Siska Dijkstra-Brandsma, ouderling-kerkrentmeester Siem de Groot; en diaken Marja de Vries-Kolk.
Wij nemen afscheid van ouderling-voorzitter Jan P. Bremer; ouderling Saapke de Boer-Hoekstra en van diaken Geke Meindertsma-Hovinga.
Ook nemen we afscheid van 2 ouderling-kerkrentmeesters Sjors Eiling (voorzitter) en Lammie de Vries-Steensma (secretaris)

Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses
Diet Westra-van der Valk, scriba


Speciale ambstdrager bevestiging
De heer Jan Wytse Boorsma, Blomikkers 15, zal op zondag 5 mei a.s. ook bevestigd worden als diaken van onze Protestantse Gemeente Workum.  Als hij hier wordt bevestigd als diaken, wordt hij benoemd als diaken namens Classis Friesland voor de Generale Synode. Wij zijn dankbaar
dat hij de landelijke kerk op deze manier mag dienen.
De scriba.Her en der
In het bijbelgespreksmoment zijn we met het boek Openbaringen bezig. Een boek vol vergezichten, symboliek en beelden. We ontdekten dat de lezers aangesproken worden als‘priesters’. Dat vonden we wel wat hoog gegrepen om dat op onszelf toe te passen. Zijn wij nou ‘priesters’? Bij priesters denken we al snel aan een ‘hogere’ klasse mensen. Mensen die bemiddelen tussen God en ‘het volk’. Dat is niet wat Johannes bedoelt in het boek Openbaringen. Het gaat om iets anders. In deze tijd voor Pasen gedenken we dat Jezus zichzelf heeft opgeofferd. Jezus bemiddelt tussen God en mens. Dat hoeven wij niet meer te doen. Hij heeft voor ons de vrede, de genade, het herstel, de liefde, de verzoening verkregen, toegankelijk gemaakt.  Johannes spoort zijn lezeressen en lezers aan om daaruit uit te delen. Dat is priesterschap; uitdelen wat Jezus voor ons heeft verkregen.
Ds.A.VriendDopen
Niet langer zelf je hoofd boven water proberen te houden?
Op zondag 12 mei 2019 is er een mogelijkheid om je kind te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 12 mei is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór vrijdag 19 april bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of  arnoldvriend@hotmail.com.Passieconcert
In de Passietijd van 2019 organiseert Brassband Crescendo op zondag 14 april een concert dat helemaal in het teken staat van de aanloop naar Pasen. Medewerking aan dit concert wordt verleend door Christelijk mannenkoor Pro Rege uit Dokkum en organist Harry Mast. Het programma zal uiteraard veel muziek bevatten die in het teken staat van passietijd.
 
Het concert is zondag 14 april om 15.00 uur in de St. Gertrudiskerk. De toegang voor dit concert is € 10,00 en kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.crescendoworkum.nl.
U bent allen van harte welkom!


Van her en der

In verband met de Kerk-School-Gezinsdienst was ik de afgelopen tijd op basisschool It Finster. Ik mocht even in alle klassen iets vertellen over wat er in de kerkdienst zou gaan gebeuren. De leerlingen en de onderwijzers zijn ook betrokken bij de dienst. Zo waren we samen bezig met het thema: Met wie ga jij mee? In een paar klassen vroeg ik naar dingen waar zij voor wilden laten bidden. En dan noemen de leerlingen heel wat zware thema’s. Schietpartijen, honger, oorlog; noem maar op. Allemaal dingen die deze kinderen zien en horen. Terwijl ze in een land van vrede, overvloed en recht wonen. Hoe zou het zijn als je zoiets zou vragen in een vluchtelingenkamp? Ik was ook bij een inspiratiemoment voor moeders van jonge kinderen. Dat ging over vertrouwen. Hoe laat je aan je kinderen zien, midden in deze wereld, dat ze mogen vertrouwen? Hoe blijf je zelf geloven dat God deze wereld niet loslaat? Hoe laat je zien dat je zelf vertrouwt op God? Om ons vertrouwen levend te houden, hebben we elkaar nodig. Wantrouwen zaaien is makkelijk en het scoort zelfs in verkiezingen. Maar vertrouwen voeden; dat vraagt realisme (erkennen van de narigheid), betrokkenheid (mensen die met je meeleven), verlangen (eerlijk zijn in wat je wilt) en hoop. Hoop dat er meer is dan wat jij kunt zien en weten. Hoop dat God er is die jouw leven draagt. Dat zijn manieren om vertrouwen te voeden. Hoe ziet een ander dat jij vertrouwt? Bijvoorbeeld doordat je bidt. Met elkaar en voor elkaar. Mooi om dat ook al aan kinderen te mogen meegeven; ik bid voor je. Mooi om dat te mogen vragen: Wil je voor me bidden? Zo voeden we vertrouwen. Ook het vertrouwen van jonge kinderen. Met hun hele leven voor zich mogen ze vertrouwen dat God er is die hun leven draagt.
                                                                  
ds. A. Vriend.Lied van de maand april 2019
God van hemel, zee en aarde/ Tussen waken


Deze maand doen we twee liederen tegelijk in de herhaling! Lied 210 is een ochtendlied waarin we God prijzen voor de nieuwe dag. Lied 631 met dezelfde melodie is ook een ochtendlied, maar dan speciaal voor de Paasmorgen. De eerste twee zondagen gaan we lied 210 voor de dienst zingen en op 21 april, Pasen, wordt dat lied 631.
                                                             
Cobie Hofman-Heida
Kerkbezichtiging 2018

De vrijwilligers hebben zich het afgelopen seizoen weer met hart en ziel voor onze prachtige Sint Gertrudis ingezet. Ze mochten veel mensen ontvangen, tekst en uitleg geven en hebben leuke gesprekken gevoerd. Uit de reacties blijkt hoe mooi men onze kerk vindt: schitterend, imposant, indrukwekkend, nog nooit baren gezien, wat een lichte kerk, prachtige preekstoel, orgelspel, het welkom, de uitleg/rondleiding.
In totaal telden we 5201 bezoekers. Dat waren er 800 minder dan in 2017. De mensen die tijdens het Tsjerkepaad de kerk bezoeken worden niet geteld. Zij kunnen een vrijwillige gave doneren.
Wat het buitenland betreft, opnieuw spant Duitsland de kroon, gevolgd door de USA en Canada. Veel bezoekers uit de laatste twee landen hebben Friese roots: Wynia, Postma, Wiersma, Dijkstra, De Vries, Poortinga. Eentje schreef dat “my mother, Elisabeth Lanting, was baptized here in 1914”. Een ander: “from generation to generation: God is great!”
Andere opmerkingen: overgrootouders hier begraven; wat leuk om te zien dat mijn overgrootopa hier gepreekt heeft; vredige plek waar overgrootouders hun laatste rustplaats hebben; Gott segne Euch! Friede sei mit Euch!; ik kom hier elk jaar, uit Warmond (komt voor de strontrace!); de poster met welkom zag ik graag in alle kerken hangen; monument van Gods trouw; fijn om weer terug te zijn (Lidy Toorenbeek).
Verder kwamen er bezoekers uit: Zwitserland, Oostenrijk, België, Engeland, Australië, Frankrijk, Bermuda, Maleisië, Finland, Griekenland, Zweden, Italië, Tsjechië, Polen, Argentinië en Zuid-Afrika.
We hopen in het nieuwe seizoen weer veel mensen te mogen begroeten. Lijkt het u/jou ook leuk vrijwilliger kerkbezichtiging te worden, meld u/je dan aan bij: fam. F. de Jong, Súd 60.
Jan P. BremerGezocht: Vormgever/tekstschrijver!

Omschrijving
De PR commissie zoekt versterking. Per 1 augustus stopt Anne IJntema-Harkema met haar taak binnen de PR commissie, daarom zijn we op zoek naar iemand die kan helpen bij het verzorgen van drukwerk, het ontwerpen van promotiemiddelen en het schrijven van teksten. Heb jij affiniteit met Adobe ontwerpprogramma’s en kun je een goed artikel schrijven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Doelstelling PR commissie
Als vormgever/ tekstschrijver ben je onderdeel van de PR commissie (bestaande uit 3 leden). Deze commissie wil een breed publiek bekend maken met de activiteiten die de Protestantse Gemeente Workum te bieden heeft. Dit willen we op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen via kerkbladen, informatieborden, folders, website en sociale media.

Waar ga jij je mee bezig houden?
Het opmaken / ontwerpen van diverse folders, omslagen kerkblad en posters. Het schrijven en versturen van persberichten van bijvoorbeeld activiteiten uit het 'blauwe boekje' naar kranten en websites. Het updaten van huisstijldragers zoals briefpapier. Veelal wordt je door andere kerkelijke commissies van tekstuele input voorzien, hier maak jij dan een lopend verhaal van of een mooie folder.

Wat verwachten we van jou
Affiniteit met computers is natuurlijk handig en een pakkende tekst kunnen schrijven is een pre. We ontwerpen onze posters via Adobe Indesign het zou fijn zijn als je daar bekend mee bent of dit op je computer hebt staan.

Tijd
De functie neemt gemiddeld 1 à 2 uur per week in beslag. Daarnaast komt de PR Commissie drie keer per jaar samen voor een vergadering.

Heb je interesse?
Wil je bijdragen aan een goede promotie van onze gemeente met leuke communicatiemiddelen, meld je dan aan. Het is leuk werk dat je allemaal thuis kunt doen. Herken jij jezelf in de vacature en denk je dat jij de persoon bent die wij zoeken? Stuur dan je reactie naar pgworkum@gmail.com  
Excursie Gouda

De datum voor het uitstapje naar Gouda - dinsdag 7 mei – komt steeds dichterbij. Vooraf moeten nog wat zaken afgehandeld worden, waaronder de betaling. Hierbij het verzoek om voor 15 april een bedrag van 48,50 euro per persoon over te maken naar rek.nr. NL 21 INGB 0001 2333 85 t.n.v. D. de Vries in Workum o.v.v. Reisje Gouda. Indien van toepassing bij de overschrijving ook vermelden dat u over een Museumjaarkaart beschikt.

Bij de reissom is inbegrepen de busrit, op heen – en terugweg koffie/thee in de bus, koffie/thee en gebak in restaurant , lunch (kom soep en een belegde baguette), entree/rondleiding kerk en tarief stadsgids.
Vertrek uit Workum 7.30 uur, aankomst terugreis ongeveer 18.30 uur.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, maar wees er snel bij. Hiervoor contact opnemen met Foekje van der Werf (543335).
Commissie Vorming en ToerustingVan her en der
Bij de catechisaties kijken we steeds een stukje film van De Kronieken van Narnia. En dan bespreken we een thema dat in dat stukje film naar voren komt. De afgelopen keer ging het over vertrouwen en deze keer ging het er over dat je betrokken bent bij dat vertrouwen. Je kunt wel zeggen dat je vertrouwt, maar waar blijkt dat uit? Je kunt wel zeggen dat je gelooft, maar in wie dan? En waar blijkt dat dan uit? We hebben toen een ‘vertrouwensval’ gedaan. Je gaat op een tafel staan, ogen dicht, armen bij elkaar en dan jezelf achterover laten vallen. En dan maar vertrouwen dat de andere jongeren je opvangen. Zo merkten we in ons hele lijf dat je betrokken bent bij vertrouwen. Als je geloof moet laten blijken, dan merk je dat je er bij betrokken bent. Het gaat niet alleen om zeggen en denken. Bij geloven is je hele leven, doen en laten betrokken. En dan kan het zijn dat je er niet aan wilt beginnen, omdat je je schaamt bijvoorbeeld. Je zou kunnen denken: “Als ik laat merken dat ik geloof in Jezus, dan schaam ik me voor
anderen.” Dat kwam in de film ook naar voren. En dat komt in het goede nieuws van Jezus ook voor. Dat een vriend van Jezus, Petrus, zich schaamt of bang is om te zeggen dat hij bij Jezus hoort. En dan is het goed om te weten dat Jezus Zich niet voor ons schaamt. Hij laat ons niet vallen. En als we vallen, is Hij er om ons op te vangen. Dat geeft moed om je schaamte opzij te zetten en voor Jezus op te komen.
Ds. A.VriendBelijdenis
In de a.s. Pinksterdienst hoopt Feike Dijkstra (één van onze organisten) belijdenis van het geloof te doen. Hij bereidt zich daarop voor door catechisatie, een aantal gesprekken met gemeenteleden en bezoekjes aan kerkelijke activiteiten. Hopelijk zijn jullie bereid om te delen wat jullie beweegt als het gaat om het geloof in Jezus Christus!Gemeentevergadering.
Gemeentevergadering Protestantse Gemeente Workum.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 13 maart 2019, na bidstond voor gewas en arbeid ( in Oer de Toer)
Aanvang gemeentevergadering ongeveer 20.30 uur in Oer de Toer

Agenda.

 1. Opening.

 2. Vaststelling agenda.

 3. Vaststelling gemeentevergadering 14 maart 2018.

 4. Jaarrekeningen van de kerk, de diaconie en de commissies over 2018.

 5. Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer.

PAUZE

 1. Beroepingswerk.

 2. Verkiezing ambtsdragers.

 3. Heilig Avondmaal.

 4. Gaast/Ferwoude.

 5. Rondvraag.

 6. Sluiting.

Het verslag van de vorige gemeentevergadering van 14 maart 2018 kunt u zondag 10 maart 2019 meenemen, na de ochtenddienst, uit de Westbouw.

Met hartelijke groet,
scriba Protestantse Gemeente Workum.
Diet Westra-van der Valk.Jaarrekeningen ter inzage.

De jaarrekeningen 2018 van de kerk en van de diaconie
liggen ter inzage van 10 tot 13 maart 2019.
Voor de jaarrekeningen van de kerk kunt u langs en/of afspreken met dhr A. Grooters, Blokmakkerij 6, tel. 541002
Voor de jaarrekeningen van de diaconie kunt u langs en/of
afspreken met mw. G. Meindertsma-Hovinga, Súd 7, tel 541999
De scriba

Winkel “Oer de Toer”

Op woensdag 13 maart, tijdens de gemeentevergadering, horen we weer veel over het werk in onze gemeente en de opbrengsten hiervan. Akky zal u over de opbrengst van de rommelmarkt over 2018 vertellen. Omdat we voor het eerst in  ons nieuwe “Oer de Toer”zitten neemt ze u even mee terug in de tijd.
In de pauze is er een verloting met mooie prijzen. Uit ervaring weten we dat u hieraan mee wilt doen. Wij stellen dit zeer op prijs. We hopen op een fijne avond.

Akky Adema-Wierda


Her en der
We zijn begonnen met belijdeniscatechisatie. Eén deelnemer (tot nog toe; altijd welkom om mee aan te haken!). In de vroege kerk (de eerste eeuwen na Christus’ geboorte) was de tijd voor pasen ook de tijd van voorbereiding op de doop. In de paasnacht werden de nieuwe gelovigen dan gedoopt. De paasnacht na de eerste Goede Vrijdag was het moment dat Jezus van de dood in het graf overging naar het leven in de opstanding. Dat is de weg van de doop: met Jezus begraven en weer opgestaan. Wij hebben dit jaar voor Pinksteren gekozen als dag voor de belijdenis van het geloof. Dan is de doop als kind als het ware afgerond. Tot die tijd van belijden, van antwoord geven, is de doop nog niet afgerond. Als een liefdesbrief aan jou gericht die je nog niet beantwoord hebt.
Mooi dat we in de komende tijd naar het antwoord toe mogen werken!Samen op weg naar Pasen.
In de komende weken bereiden we ons voor op de Goede Vrijdag en het Paasfeest. Daar geven we in de erediensten natuurlijk ook aandacht aan. Er zullen weer liturgische bloemschikkingen gemaakt worden die verbonden zijn met de diaconale collecten. Het thema voor de bloemschikkingen en voor de diaconale collecten is: ‘Een nieuw begin’. We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan onder andere ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. Ook in de kinderkerk en de ‘grote mensenkerk’ laten we in de tekstkeuze en de thema’s zien dat we als hele gemeente (dus niet alleen de taakgroepen, maar de hele gemeente!) op weg zijn naar Pasen.

In de dienst zien we dat bijvoorbeeld aan een grote plunjezak die in de kerk komt te staan. Dat is bedoeld als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn. In alle keuzes van Zijn leven, volgde Hij gehoorzaam de stem van zijn Vader. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt door de grote plunjezak. Elke keer dat er kinderkerk is, komt er een voorwerp aan de orde voor de plunjezak.

Omdat er een aantal bijzondere diensten zijn (Kwartettekoar op 10 maart en de KSG-dienst op 24 maart) beginnen we op 3 maart met het project. De diakonie heeft ook geregeld dat we in deze tijd een keer een Paasgroet kunnen sturen naar mensenrechtenactivisten en gedetineerden, hier en in het buitenland.

Ook wordt er aan de leerlingen op de basisschool It Finster (en aan alle ons bekende kinderen die bij de kinderkerk betrokken zijn) een spaardoosje gegeven. Het idee is dat ze in deze tijd daar wat in kunnen sparen voor ‘het verlaten kind’ via Kerk in Actie. Er is ook een actie waarbij kinderen klusjes kunnen doen (‘heitje voor een karweitje’) om wat extra te sparen voor in het spaardoosje. Zo maken we ons als gemeente bewust van de weg die Jezus ging en waarop wij Hem mogen volgen.Met Johannes toeleven naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.
Een voorbeeldboekje is beschikbaar.
Zondagmorgen na de kerkdienst liggen na de kerkdienst kaarten achterin de kerk voor dit gratis boekje.
U kunt dit invullen en de kaart in de grote enveloppe doen die erbij ligt, bestemd voor het N.B.G.
Contactpersoon: Klaas HofmanHigh Tea!
Zaterdag 9 maart is er weer een heerlijke “High Tea” voor jong en oud in Oer de Toer.
De jeugd gaat allemaal lekkere zoete en hartige hapjes klaar maken. Deze hapjes worden geserveerd bij een heerlijk kopje thee.
U bent van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 uur gezellig samen thee te komen drinken en te genieten van de heerlijke hapjes die de jeugd gemaakt heeft. Let op: er wordt geen koffie geschonken.
We vragen een minimale bijdrage van € 5,- per persoon voor deze High Tea en alle extra is welkom. Deze bijdrage is deels voor de onkosten en deels voor een goed doel.
Het goede doel deze keer is: World Servants. Komt allen en neem gezellig uw buurman/buurvrouw/vriend/vriendin/etc. mee! U kunt zich zondag 24 februari en zondag 3 maart opgeven via de lijsten in de kerk, maar u kunt zich ook opgeven via de mail naar jeugdouderlingenworkum@gmail.com of telefonisch via (0515) 54 21 03 (Juann van der Schaaf).

We heten u van harte welkom en hopen er een gezellige én lekkere middag van te maken!
Groeten de JeugdouderlingenIn gesprek met ons verleden, op weg naar de toekomst
Thema-avond met de heer Albert Althuis.

Zoals u weet verscheen in 2017 mijn boekje ‘Van scheiding naar hereniging’ waarin ik de geschiedenis van de Gereformeerde kerk beschrijf van 1836 tot 2005. Met plezier vertel ik aan de hand van foto’s wat over die 169 jaar en het proces dat leidde tot de hereniging. 
In de slotbeschouwing van het boekje probeer ik onder woorden te brengen hoe de geloofsbeleving van vroeger verschilt van die van ons. 
Hierover ga ik graag met u in gesprek. Naar aanleiding daarvan komen we als vanzelf te spreken over de toekomst van kerk en geloof. 
We beseffen allemaal dat we daarover de wijsheid niet in pacht hebben, maar ook dat we met elkaar daar naar op weg zijn. 
Albert Althuis

Datum:         Donderdag 7 maart 2019
Tijd:             20.00 uur – 22.00 uur
Plaats:         Oer de ToerWorld Servants benefiet diner Hotel Jans
Net als voorafgaande jaren organiseren wij 9 maart a.s. een benefiet diner in samenwerking met Hotel Jans in Rijs! Er zal weer een heerlijk 3-gangen menu voor u klaar staan. U kunt ter plekke kiezen uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en
2 nagerechten.
Opgave graag voor 4 maart. Dit kan bij Wilma Engelsma, wilmaaax@hotmail.com, tel. 0515-542386, of stuur ons een berichtje op Facebook. Graag verzoeken wij u om bij uw opgave door te geven met hoeveel personen u komt, en eventuele dieetwensen of allergieën.
Kosten:         € 28,50 inclusief aperitief & exclusief koffie/thee
                    (of andere dranken) 
Inloop:         Vanaf 17.30 uur
Graag hopen we u/jullie te zien op 9 maart!
World Servants groep Workum-KoudumWereldgebedsdag Workum
De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag. In Nederland bestaat deze dag al 90 jaar. Ook dit jaar doet Workum weer mee samen met vele andere kerken en groepen in ons land en over de hele wereld.
Wij houden een oecumenische bijeenkomst met als thema “Welkom, God nodigt je uit!” dat dit jaar voorbereid is door vrouwen uit Slovenië. 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden om te bidden voor de nood in de wereld. Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Doet u ook mee?
Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met het Sloveense comité.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 1 maart 2019, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.

Voor informatie of vervoer: tel. 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl
Namens de kerken van Workum WereldgebedsdagcomitéGemeentevergadering 13-3-2019
De gemeentevergadering zal worden gehouden op woensdag 13 maart 2019 om ongeveer 20.30 uur in Oer de Toer.
De agenda voor de gemeentevergadering 2019 komt in het volgende Kerknieuws.

De dienst Biddag voor Gewas en Arbeid is op woensdag 13 maart a.s. voorafgaande aan de gemeentevergadering. Aanvang 19.30 uur
Deze dienst zal worden gehouden in Oer de Toer.
De scribaHer en der
De voorjaarsbloemen laten zich zien. Ik word daar zelf altijd vrolijk van. Het is alsof de natuur iets vertelt van het Paasverhaal. Wij gaan richting het Paasfeest. De tijd voor Pasen noemen we de vastentijd of veertig dagen tijd. In het Heidenskip zijn er een aantal ‘húskeamer-gesprekken’ over de vastentijd. Ook in onze gemeente zijn de voorbereidingen voor de diensten en de activiteiten in gang gezet. Met alle ‘bezigheden’ zou je bijna vergeten dat het gaat om een tijd van inkeer en bezinning. Daar wordt van oudsher bij gevast. Even de afleiding weg doen om de leiding van God in je leven te kunnen herkennen. Even een moment om te checken of we niet teveel in beslag genomen worden door onze gaven. Misschien moeten we de aandacht wat verleggen naar de Gever van die gaven?
Ds. A. VriendLied van de maand maart 2019
Gij die uw naam als teken schenkt.
Als lied voor de dienst zingen we deze maand een lied dat door Chris Fictoor drie jaar geleden speciaal voor onze gemeente is geschreven. Op 17 maart zal hij bij ons voorgaan in een kerkdienst. Dat is een mooie aanleiding om dit lied, dat we vast ook in die dienst zullen zingen, te herhalen. De tekst die spreekt over Gods nabijheid, past prima in de 40-dagen-tijd.
Cobie Hofman-Heida


 

 

  

Voorverwarmde kussentjes in de kerk

Wist u dat er voorverwarmde kussentjes in de kerk liggen? U kunt ze ophalen in het koor achter de grote kaarsenstandaard.


Rommelmarkt
Voor brengen van goederen voor de rommelmarkt in de Utwyk eerst bellen naar Telly, tel. 542581 of naar Grietje, tel 543634.


Doneer gereedschap


Heeft U zagen in huis, een sleutelset  die U nooit gebruikt of een naaimachine die achter in de garage staat?
Gereedschap dat door U niet meer gebruikt wordt kan helpen bij het inrichten van technische scholen en het ondersteunen van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met Uw gereedschap  kunnen jongeren een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gedacht kan worden o.a. aan: ring- en steeksleutels, lijmklemmen, eenvoudige draaibankjes voor hout en metaal en alle soorten auto gereedschap, naaimachines enz .

Dit alles kan worden gebracht bij:
Sybe Postma, Learmole  9  Workum, tel 542542


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. Oude kaarsen                              

Heeft u nog oude kaarsen of kaarsvet, dan kunt u die brengen bij Griet Couperus, Hearewei 55. Sjaak IJntema maakt hier weer prachtige nieuwe kaarsen van voor onze winkel.

Bij voorbaat dank.


Tien tips om missionair te zijn in eigen omgeving

1 ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen  (Filippenzen 4 : 5)

2 Luister naar mensen en wees oprecht geïntersseerd; stel vragen

3 Doe zomaar iets aardigs, gewoon omdat het kan. Help iemand met boodschappen sjouwen, laat iemand bij de kassa voorgaan in de rij, enz.

4 Doe niet mee met mopperen en klagen: wees een sfeerverbeteraar.

5 Laat zo af en toe merken dat u een gelovig mens bent.

6 Maak in uw huiskamer zichtbaar dat u gelovig bent: een beeld, een kruis, icoon of tekst.

7 Zet u in voor uw omgeving via vrijwilligerswerk.

8 Roddel positief. Vertel je baas hoe goed jeje collega vindt, en vertel dat de collega zelf ook.

9 Stuur zomaar een positief e-mailtje aan iemand. Of een kaartje. Of een echte brief.

10 Doe niet mee met (voor)oordelen, maar zorg voor verbindingen tussen mensen.

Meer tips om missionair te zijn, bijvoorbeeld in de kerk, op het web of met kinderen en jongeren, zijn te vinden in het hand- zame boekje ‘100 tips & stops voor de missionaire gemeente’.
Te bestellen via www.pkn.nl/webwinkel,of bestellingen@pkn.nl of (030) 880 13 37

terug

Agenda

Jeugdbank ontbijt

01 nov 2020 om 08:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

01 nov 2020 om 09:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

03 nov 2020 om 19:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!