PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
DIACONAALNIEUWS DIACONAALNIEUWS
Collecte Pinksterzending 9 juni 2019
De Bijbel voor iedereen!


De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze
groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van
groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een
alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe
Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op
het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Pinksterzending.
Meer informatie zie ook de bijgevoegde collectefolder of op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Namens de diaconie, hartelijk dank!
 
Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten en volle Poiesz spaarkaarten
Gemeenteleden, afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude/ongebruikte mobieltjes zijn niet waardeloos. Integendeel!
Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat Kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
Ook kunt u postzegels, oude ansichtkaarten, volle spaarkaarten van Poiesz en DE punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt u dit ook inleveren op Tj. Visserstrjitte 1.
Namens de Diaconie, J.A. Hoekema

Paaskaars 2019
Op 1e paasdag is traditiegetrouw de nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. Misschien heeft u hem al even bewonderd. De afbeelding op de kaars heeft als symbool verbondenheid. Een klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en verbonden in Christus de Heer!
De paaskaars staat op een “nieuwe” standaard, vervaardigd door ons gemeentelid dhr. P. Zeilstra. De oude paaskaars met standaard is verhuisd naar Oer de toer voor het geval er diensten worden gehouden.
Gift van de maand
De gift van de maand april is bestemd voor Stichting Red een kind. Zij geven kinderen in armoede een toekomst en verbindt hen met mensen in Nederland.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.redeenkind.nl
Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is bestemd voor het “Leger des Heils”.
In 1865 richtte William Booth “The Christian Mission”op. In 1878 werd de naam veranderd in “The Salvation Army”(Leger des Heils) en begon het werk van Booth duidelijk vruchten af te werpen. Inmiddels is het Leger des Heils een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus Christus.

Collecte 1e Paasdag
Op 1e Paasdag is de collecte tijdens de rondgang bestemd voor Christenen in Pakistan.Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klass,de armste bevolkingsgroep. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan.Er worden o.a. cursussen en trainingen gegeven over discipelschap en theologie aan studenten en voorgangers.Zie voor meer informatie bijgevoegde collectefolder of op
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
De Diaconie.
Gift van de maand
De gift van de maand maart gaat naar Stichting De Ondergrondse Kerk. Dit is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.
Zij werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten hen daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio's en landen wereldwijd. Ze werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. 
Daarnaast geven ze vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. 

Natuurramp in Mozambique, Malawi en Zimbabwe

Zoals u allen wellicht bekend is het zuidoosten van Afrika getroffen door de cycloon Idai. Deze heeft gezorgd voor een enorme ravage. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen.
Via het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie middels lokale kerken hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad.
De diaconie heeft besloten om middels Kerk in Actie de slachtoffers te steunen dmv een flinke financiële bijdrage.
                                                                   
De diaconie.

Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
De diaconie
Collecte Werelddiaconaat zondag 3 februari.

Zondag 3 februari 2019 is het werelddiaconaatzondag. Tevens vieren we dan het Heilig Avondmaal, daarom is de avondmaalscollecte in de dienst bestemd voor het werelddiaconaat.
Deze keer voor Bangladesh. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!
De diaconie
 

Actie Gered Gereedschap
Deze actie  gered gereedschap is voor scholen en ondernemers in Afrika.   
Gaat U opruimen dan kan U overtollig gereedschap inleveren zoals o.a ring en steeksleutels, multimeters, lijmklemmen.                                                       
Alle soorten gereedschappen voor auto ,houtbewerking , bouw, metsel en loodgieters materiaal. Maar ook naaimachines kunnen ingeleverd worden.

U kunt dit brengen bij  Sybe  Postma   Learmole 9  8711 BV  Workum

P.S. Wilt U ook Bier en Frisdrankdoppen sparen?  Dit is een actie voor het Diabetes Fonds. Ook dit kunt u brengen bij Fam. S.Postma  Learmole 9  Workum.

Namens de diaconie
 
Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten  en volle spaarkaarten van Poiesz                                                        

Afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude/ongebruikte zijn niet waardeloos, integendeel Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. Ook kunt U postzegels, oude ansichtkaarten,volle spaarkaarten van Poeisz en D.E punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt U ook dit afleveren op Tj.Visserstraat 1 .                                                                         

Namens de diaconie,
J.A.Hoekema

Namen van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken
Beste gemeente,
Ook dit jaar willen we een beroep op jullie doen. Als diaconie willen we graag namen van mensen weten die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Wanneer u iemand weet zou u de naam en het adres van die persoon aan ons door willen geven. U mag daarbij ook de reden vermelden waarom u aan die persoon dacht. Het zou mooi zijn dat we namens de gemeente iets aan die mensen kunnen geven, zodat ze niet vergeten worden. Helpt u mee !!!
U mag de namen door geven aan een diaken, of zondag op een briefje in de collecte van de diaconie. Of u mag het door geven via de mail naar of met de telefoon 540013. Graag zouden we voor 11 december de namen binnen hebben.
Een vriendelijke groet van de diaconie
terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.