PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
DIACONAALNIEUWS DIACONAALNIEUWS

Collecte Werelddiaconaat zondag 3 februari.

Zondag 3 februari 2019 is het werelddiaconaatzondag. Tevens vieren we dan het Heilig Avondmaal, daarom is de avondmaalscollecte in de dienst bestemd voor het werelddiaconaat.
Deze keer voor Bangladesh. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!
De diaconie

 

Actie Gered Gereedschap
Deze actie  gered gereedschap is voor scholen en ondernemers in Afrika.   
Gaat U opruimen dan kan U overtollig gereedschap inleveren zoals o.a ring en steeksleutels, multimeters, lijmklemmen.                                                       
Alle soorten gereedschappen voor auto ,houtbewerking , bouw, metsel en loodgieters materiaal. Maar ook naaimachines kunnen ingeleverd worden.

U kunt dit brengen bij  Sybe  Postma   Learmole 9  8711 BV  Workum

P.S. Wilt U ook Bier en Frisdrankdoppen sparen?  Dit is een actie voor het Diabetes Fonds. Ook dit kunt u brengen bij Fam. S.Postma  Learmole 9  Workum.

Namens de diaconie
 
Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten  en volle spaarkaarten van Poiesz                                                        

Afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude/ongebruikte zijn niet waardeloos, integendeel Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. Ook kunt U postzegels, oude ansichtkaarten,volle spaarkaarten van Poeisz en D.E punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt U ook dit afleveren op Tj.Visserstraat 1 .                                                                         

Namens de diaconie,
J.A.Hoekema

Namen van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken
Beste gemeente,
Ook dit jaar willen we een beroep op jullie doen. Als diaconie willen we graag namen van mensen weten die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Wanneer u iemand weet zou u de naam en het adres van die persoon aan ons door willen geven. U mag daarbij ook de reden vermelden waarom u aan die persoon dacht. Het zou mooi zijn dat we namens de gemeente iets aan die mensen kunnen geven, zodat ze niet vergeten worden. Helpt u mee !!!
U mag de namen door geven aan een diaken, of zondag op een briefje in de collecte van de diaconie. Of u mag het door geven via de mail naar of met de telefoon 540013. Graag zouden we voor 11 december de namen binnen hebben.
Een vriendelijke groet van de diaconie

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.