PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
DIACONAALNIEUWS DIACONAALNIEUWS

Actie Gered Gereedschap
Deze actie  gered gereedschap is voor scholen en ondernemers in Afrika.   
Gaat U opruimen dan kan U overtollig gereedschap inleveren zoals o.a ring en steeksleutels, multimeters, lijmklemmen.                                                       
Alle soorten gereedschappen voor auto ,houtbewerking , bouw, metsel en loodgieters materiaal. Maar ook naaimachines kunnen ingeleverd worden.

U kunt dit brengen bij  Sybe  Postma   Learmole 9  8711 BV  Workum

P.S. Wilt U ook Bier en Frisdrankdoppen sparen?  Dit is een actie voor het Diabetes Fonds. Ook dit kunt u brengen bij Fam. S.Postma  Learmole 9  Workum.

Namens de diaconie
 


Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten  en volle spaarkaarten van Poiesz                                                        

Afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude/ongebruikte zijn niet waardeloos, integendeel Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. Ook kunt U postzegels, oude ansichtkaarten,volle spaarkaarten van Poeisz en D.E punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt U ook dit afleveren op Tj.Visserstraat 1 .                                                                         

Namens de diaconie,
J.A.Hoekema

Namen van mensen die een bemoediging kunnen gebruiken
Beste gemeente,
Ook dit jaar willen we een beroep op jullie doen. Als diaconie willen we graag namen van mensen weten die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Wanneer u iemand weet zou u de naam en het adres van die persoon aan ons door willen geven. U mag daarbij ook de reden vermelden waarom u aan die persoon dacht. Het zou mooi zijn dat we namens de gemeente iets aan die mensen kunnen geven, zodat ze niet vergeten worden. Helpt u mee !!!
U mag de namen door geven aan een diaken, of zondag op een briefje in de collecte van de diaconie. Of u mag het door geven via de mail naar of met de telefoon 540013. Graag zouden we voor 11 december de namen binnen hebben.
Een vriendelijke groet van de diaconie

AVONDMAALSCOLLECTE 11 NOVEMBER
Op 11 november zal de Avondmaalscollecte bestemd zijn voor Mercy Ships. Zij streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen. “Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde
landen te helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder mens isgelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika”.Van harte aanbevolen!
De Diaconie

De gift van de maand oktober is bestemd voor Nationaal Fonds Kinderhulp en voor de Schuilplaats.

Het nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat in Nederland armoede geen reden mag zijn dat kinderen worden buitengesloten. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen we door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen.

De Schuilplaats is een interkerkelijke organisatie met als doel mensen te ondersteunen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. De stichting is vooral actief in de Gemeente Súdwest-Fryslân. De Schuilplaats is meer dan een plek waar gratis maaltijden worden verstrekt: het is een plaats waar liefde en aandacht is, waar contacten gelegd worden, waar indien mogelijk hulp geboden wordt en waar gebeden en uit de bijbel gelezen wordt.

Avondmaalscollecte 11 november
 
Op 11 november zal de avondmaalscollecte bestemd zijn voor Mercy Ships. Zij streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door hoop te geven en genezing te brengen. “Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika”.
Van harte aanbevolen!
 

De avondmaalscollecte op 23 september is bestemd voor de campagne van Kerk in Actie:      Versterk de kerk in het Midden-Oosten.
 

Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld. Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs,  onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze steun hard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Deze kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard nodig. Helpt u ook mee?
 
De diaconie

Kledingbus
Graag willen we als diaconie de kledingbus en het repaircafé  nog even weer onder de aandacht brengen.
Iedere eerste donderdag van de maand is er repaircafé in Waldrikhiem van 13.30 uur tot 15.30 uur. Er kunnen kleine technische reparaties en kleine naaiklusjes gedaan worden. Terwijl u een kopje thee of koffie kunt drinken, kijken de vrijwilligers of hetgeen gemaakt kan worden, en wordt het indien mogelijk gerepareerd. 
Dit alles tegen een vrijwillige bijdrage. 
Graag zouden we er ook nog een naaister bij willen hebben. 
 
De kledingbus staat vanaf begin september elke donderdag morgen van 10.00 uur tot 11.30 uur op de Stedspôle.

Avondmaalscollecte 17 juni.
 

Deze avondmaalscollecte is bestemd voor SOS kinderdorpen.
 
SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kwetsbare kinderen in 135 landen en gebieden. Zij helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind. 
 
SOS Kinderdorpen Nederland maakt onderdeel uit van SOS Kinderdorpen Internationaal dat in 1949 werd opgericht door de Oostenrijkse jeugdwelzijnswerker Hermann Gmeiner. Gmeiner was vijf jaar oud toen zijn moeder stierf. Deze traumatische ervaring en zijn werk als jeugdwelzijnswerker waarin hij met vele oorlogswezen en ontheemde kinderen in aanraking kwam, maakte dat hij een diepe verantwoordelijkheid voelde om deze kinderen te helpen. Hij geloofde dat een veilig thuis, met een liefdevolle moeder en broertjes en zusjes, essentieel is voor de fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van een kind. Zeker voor een beschadigd kind. 
 
Na de opening van het eerste kinderdorp in het Oostenrijkse Imst in 1949, volgden wereldwijd vele andere kinderdorpen en programma’s, met name in ontwikkelingslanden. Nu, ruim 65 jaar later, ligt de focus van ons werk nog altijd op deze familiegerichte aanpak.
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.soskinderdorpen.nl
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
De diaconie 

Actie Gered Gereedschap
Deze actie gered gereedschap is voor scholen en ondernemers in Afrika. Gaat u opruimen dan kunt u overtollig gereedschap inleveren zoals o.a: ring en steeksleutels , multimeters, lijmklemmen.
Alle soorten gereedschappen voor de auto en hout- , bouw-, metsel-  en loodgieterswerk. Maar ook naaimachines kunnen ingeleverd worden.

Wilt u ook bier- en frisdrankdoppen sparen dit is een actie voor het Diabetes Fonds.
Ook dit kunt u brengen bij Fam.S.Postma,  Learmole 9,  Workum

Namens de Diaconie . J.A.Hoekema 

Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten en volle spaarkaarten Poiesz.
                                                                                                                                                
Afgelopen 6 maanden is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd.
Deze oude/ongebruikte zijn niet waardeloos, integendeel Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

Ook kunt u postzegels, oude ansichtkaarten,volle spaarkaarten van Poiesz en D.E punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen. Natuurlijk kunt u ook dit afleveren op Tj.Visserstraat 1 

Namens de Diaconie,  J.A.Hoekema


Avondmaalscollecten.
Op Witte Donderdag 29 Maart en op Goede Vrijdag 30 Maart is de avondmaalscollecte voor Groot -Nieuwsradio. Groot Nieuws Radio is een christelijke radiozender in Nederland, die geen deel uitmaakt van het publieke bestel en daarom ook geen subsidie van de overheid ontvangt. Deze christelijke radiozender is afhankelijk van giften. Een lid van onze gemeente heeft de diaconie hier over benaderd. De diaconie wil het werk van Groot-Nieuwsradio steunen. In hun uitzendingen geven zij mensen een bemoediging die het moeilijk hebben of iets te vieren hebben, maar er worden ook prachtige Geestelijke liederen gedraaid en soms is er een korte overdenking. Ook hier in Nederland is Evangelisatie hard nodig. De in Veenendaal gevestigde zender is te beluisteren op 1008 kHz (middengolf) dab+ en via internet.
                                                                     
De Diaconie.


Jeugd biedt helpende hand!
Hoe mooi klinkt deze titel!!?!
Ja beste gemeenteleden, wij gaan onze handen weer uit de mouwen steken!  Op zaterdagmiddag 24 maart van ongeveer 2 tot 4 uur.

Maar, in tegenstelling tot vorig jaar, doen we het dit jaar niet voor noppes…maar voor ons 40-dagentijd doosje!
Aan het begin van de 40-dagentijd hebben wij allemaal van de Jeugddiakenen een spaardoosje gekregen met als doel hier geld in te sparen. De opbrengst van dit doosje gaat naar kinderen in India.
 
In het zuiden van dit land ligt de grote stad Tirupur. Hier wonen meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak moeten ze werken in textielfabrieken onder zeer slechte omstandigheden. Ook komt er veel geweld voor. De stichting SAVE probeert er alles aan te doen om deze kinderen weer naar school te krijgen. Ze praten met de bazen van de fabrieken, met de ouders van de kinderen en met de kledingmerken die hier hun kleding laten maken. Zo proberen ze de kinderarbeid te stoppen.
Daarom doen wij hier een oproep voor een heitje voor een kwarteitje.
Dus, heeft u een klusje waar u maar niet aan toe komt.
Of zelf niet kan doen, of gewoonweg even geen zin in hebt.
Dan is dit uw kans!
We kunnen bijvoorbeeld uw hond uitlaten, lege flessen weg brengen, boodschappen doen, stofzuigen, etcetera.
U vraagt en wij doen. Geef u op!
U kunt bellen naar:
Jantine de Vries, 06-17 44 70 43
of mailen naar:

 
De klussen worden gedaan door de jongeren van groep 6, 7 en 8, in de leeftijd van 9, 10, 11 en 12 jaar.
We hopen op vele leuke klusjes en een gezellige actieve middag!
Maar let op! Hier blijft het niet bij.
Naast de heitjes voor een karweitje, willen we ook graag lege flessen inzamelen. Wilt u daarom lege statiegeldflessen voor ons bewaren? U kunt hierbij denken aan frisdrankflessen of bierflesjes.
Als u uw naam en adres aan ons doorgeeft, komen wij deze flessen ook op zaterdag 24 maart, tussen 2 en 4 uur, bij u ophalen en leveren wij ze voor u in bij de supermarkt. Het statiegeld wat we er voor krijgen is voor de spaaractie!
Bent u 24 maart niet thuis? Maar wilt u wel flessen doneren? Dan mag u deze brengen bij Tjettje Postma, Begine 12 in Workum.
 
Helpt u allemaal mee? Hoe meer flessen we ophalen, hoe meer geld we sparen, hoe meer kinderen in India weer naar school kunnen!
 
Alvast dank u wel, namens
de helpende kinderen, de jeugddiakenen en de jeugdouderlingen.Collecte Werelddiaconaat 4 februari 2018
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven,vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Helpt u ook mee?
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.
Hartelijk dank!


Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten en volle spaarkaarten Poiesz.
Gemeenteleden.
Afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude /ongebruikte mobieltjes zijn niet waardeloos; integendeel. Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat Kerk in Aktie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
 
Ook kunt u postzegels, oude ansichtkaarten, volle spaarkaarten van Poiesz en D.E.-punten inleveren achter in de kerk in daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt U dit ook afgeven op Tj. Visserstraat 1.

Namens de diaconie,
J.A. Hoekema

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.