PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
DIACONAALNIEUWS DIACONAALNIEUWS

Avondmaalscollecte 17 juni.
 

Deze avondmaalscollecte is bestemd voor SOS kinderdorpen.
 
SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kwetsbare kinderen in 135 landen en gebieden. Zij helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind. 
 
SOS Kinderdorpen Nederland maakt onderdeel uit van SOS Kinderdorpen Internationaal dat in 1949 werd opgericht door de Oostenrijkse jeugdwelzijnswerker Hermann Gmeiner. Gmeiner was vijf jaar oud toen zijn moeder stierf. Deze traumatische ervaring en zijn werk als jeugdwelzijnswerker waarin hij met vele oorlogswezen en ontheemde kinderen in aanraking kwam, maakte dat hij een diepe verantwoordelijkheid voelde om deze kinderen te helpen. Hij geloofde dat een veilig thuis, met een liefdevolle moeder en broertjes en zusjes, essentieel is voor de fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van een kind. Zeker voor een beschadigd kind. 
 
Na de opening van het eerste kinderdorp in het Oostenrijkse Imst in 1949, volgden wereldwijd vele andere kinderdorpen en programma’s, met name in ontwikkelingslanden. Nu, ruim 65 jaar later, ligt de focus van ons werk nog altijd op deze familiegerichte aanpak.
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.soskinderdorpen.nl
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
De diaconie Actie Gered Gereedschap
Deze actie gered gereedschap is voor scholen en ondernemers in Afrika. Gaat u opruimen dan kunt u overtollig gereedschap inleveren zoals o.a: ring en steeksleutels , multimeters, lijmklemmen.
Alle soorten gereedschappen voor de auto en hout- , bouw-, metsel-  en loodgieterswerk. Maar ook naaimachines kunnen ingeleverd worden.

Wilt u ook bier- en frisdrankdoppen sparen dit is een actie voor het Diabetes Fonds.
Ook dit kunt u brengen bij Fam.S.Postma,  Learmole 9,  Workum

Namens de Diaconie . J.A.Hoekema 

Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten en volle spaarkaarten Poiesz.
                                                                                                                                                
Afgelopen 6 maanden is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd.
Deze oude/ongebruikte zijn niet waardeloos, integendeel Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat kerk in Actie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

Ook kunt u postzegels, oude ansichtkaarten,volle spaarkaarten van Poiesz en D.E punten inleveren achter in de kerk in de daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen. Natuurlijk kunt u ook dit afleveren op Tj.Visserstraat 1 

Namens de Diaconie,  J.A.Hoekema


Avondmaalscollecten.
Op Witte Donderdag 29 Maart en op Goede Vrijdag 30 Maart is de avondmaalscollecte voor Groot -Nieuwsradio. Groot Nieuws Radio is een christelijke radiozender in Nederland, die geen deel uitmaakt van het publieke bestel en daarom ook geen subsidie van de overheid ontvangt. Deze christelijke radiozender is afhankelijk van giften. Een lid van onze gemeente heeft de diaconie hier over benaderd. De diaconie wil het werk van Groot-Nieuwsradio steunen. In hun uitzendingen geven zij mensen een bemoediging die het moeilijk hebben of iets te vieren hebben, maar er worden ook prachtige Geestelijke liederen gedraaid en soms is er een korte overdenking. Ook hier in Nederland is Evangelisatie hard nodig. De in Veenendaal gevestigde zender is te beluisteren op 1008 kHz (middengolf) dab+ en via internet.
                                                                     
De Diaconie.


Jeugd biedt helpende hand!
Hoe mooi klinkt deze titel!!?!
Ja beste gemeenteleden, wij gaan onze handen weer uit de mouwen steken!  Op zaterdagmiddag 24 maart van ongeveer 2 tot 4 uur.

Maar, in tegenstelling tot vorig jaar, doen we het dit jaar niet voor noppes…maar voor ons 40-dagentijd doosje!
Aan het begin van de 40-dagentijd hebben wij allemaal van de Jeugddiakenen een spaardoosje gekregen met als doel hier geld in te sparen. De opbrengst van dit doosje gaat naar kinderen in India.
 
In het zuiden van dit land ligt de grote stad Tirupur. Hier wonen meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak moeten ze werken in textielfabrieken onder zeer slechte omstandigheden. Ook komt er veel geweld voor. De stichting SAVE probeert er alles aan te doen om deze kinderen weer naar school te krijgen. Ze praten met de bazen van de fabrieken, met de ouders van de kinderen en met de kledingmerken die hier hun kleding laten maken. Zo proberen ze de kinderarbeid te stoppen.
Daarom doen wij hier een oproep voor een heitje voor een kwarteitje.
Dus, heeft u een klusje waar u maar niet aan toe komt.
Of zelf niet kan doen, of gewoonweg even geen zin in hebt.
Dan is dit uw kans!
We kunnen bijvoorbeeld uw hond uitlaten, lege flessen weg brengen, boodschappen doen, stofzuigen, etcetera.
U vraagt en wij doen. Geef u op!
U kunt bellen naar:
Jantine de Vries, 06-17 44 70 43
of mailen naar:

 
De klussen worden gedaan door de jongeren van groep 6, 7 en 8, in de leeftijd van 9, 10, 11 en 12 jaar.
We hopen op vele leuke klusjes en een gezellige actieve middag!
Maar let op! Hier blijft het niet bij.
Naast de heitjes voor een karweitje, willen we ook graag lege flessen inzamelen. Wilt u daarom lege statiegeldflessen voor ons bewaren? U kunt hierbij denken aan frisdrankflessen of bierflesjes.
Als u uw naam en adres aan ons doorgeeft, komen wij deze flessen ook op zaterdag 24 maart, tussen 2 en 4 uur, bij u ophalen en leveren wij ze voor u in bij de supermarkt. Het statiegeld wat we er voor krijgen is voor de spaaractie!
Bent u 24 maart niet thuis? Maar wilt u wel flessen doneren? Dan mag u deze brengen bij Tjettje Postma, Begine 12 in Workum.
 
Helpt u allemaal mee? Hoe meer flessen we ophalen, hoe meer geld we sparen, hoe meer kinderen in India weer naar school kunnen!
 
Alvast dank u wel, namens
de helpende kinderen, de jeugddiakenen en de jeugdouderlingen.Collecte Werelddiaconaat 4 februari 2018
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven,vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Helpt u ook mee?
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.
Hartelijk dank!


Inzameling oude mobieltjes, postzegels, oude ansichtkaarten en volle spaarkaarten Poiesz.
Gemeenteleden.
Afgelopen jaar is er wederom een grote hoeveelheid oude mobieltjes ingeleverd. Deze oude /ongebruikte mobieltjes zijn niet waardeloos; integendeel. Kerk in Actie krijgt geld voor deze oude mobieltjes. Geld dat Kerk in Aktie goed kan gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.
 
Ook kunt u postzegels, oude ansichtkaarten, volle spaarkaarten van Poiesz en D.E.-punten inleveren achter in de kerk in daarvoor bestemde kist. Hierdoor kunnen wij diverse instanties steunen.
Natuurlijk kunt U dit ook afgeven op Tj. Visserstraat 1.

Namens de diaconie,
J.A. HoekemaPlaatselijk diaconaalwerk
Beste gemeenteleden, broeders en zusters,
Wij zijn hier in Workum best wel gezegend als Protestants gemeente. Zoveel gemeente leden die zich inzetten voor het werk van de kerk en alles wat daarbij komt kijken. En wat is het fijn om Zondags een dienst te mogen hebben in alle vrijheid en daar met elkaar te mogen zingen, bidden en luisteren en elkaar ontmoeten. Maar wat ook heel mooi is, dat we met de opbrengst van de collectes en giften nog veel meer mooie dingen kunnen doen. Als diaconie proberen we hier goede keuzes te maken. Voor onze medemensen wereldwijd, landelijk maar ook plaatselijk. Plaatselijk is voor ons misschien wel het moeilijkste. Daarom vragen we u om met ons mee te denken. Wanneer u iemand kent in uw omgeving die te kampen heeft met ziekte/eenzaamheid of die om een andere reden een bemoediging nodig heeft (niet gebonden aan leeftijd), ons die naam en adres door willen geven. Voor de bewoners van GGZ begeleid wonen is er op 20 dec een kerstviering in Walderikhiem. U mag het aan iemand van de diaconie doorgeven of in de 1e collecte(zak) deponeren. Via de mail mag het naar Uw eigen naam hoeft er niet bij te staan, maar de naam, adres van de betrokkene en misschien de reden. Graag inleveren tot en met 10 dec. We hopen dat we zo niemand vergeten.
Met vriendelijke groet,
De diakenen


 

Avondmaalscollecte 5 november 2017


Zondag 5 november vieren we zittend het Heilig Avondmaal. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting Stype Tadzjikistan te Burgwerd.
Tadzjikistan ligt in Centraal-Azië, ten noorden van Afghanistan. Ooit was het land een deel van de Sovjet-Unie, maar de Russen zijn er al sinds lang vertrokken. Wat overbleef was een ontredderd land met nauwelijks voorzieningen en een zwakke economie. Het land bestaat voor meer dan 90% uit hooggebergte, en is het armste land van Azië.
In deze situatie waren en zijn kinderen met een handicap dubbel getroffen. Hun familie is niet in staat hen adequaat te verzorgen. Daarom moeten ze verhuizen naar een internaat, waar de omstandigheden vaak zeer schrijnend zijn.
De stichting concentreert zich op ondersteuning van het internaat voor gehandicapte kinderen; huisvesting en begeleiding van een aantal jongeren zodat zij een vakopleiding of studie kunnen volgen; het verstrekken van kleinschalige kredieten aan jongvolwassenen die na voltooiing van hun opleiding een eigen zaak willen beginnen.
Wilt u meer informatie over deze stichting:   of www.stichtingstype.nlCollecte voor de Voedselbank


Zondag 12 november is er een inzamelingsactie bestemd voor de voedselbank Zuidwest-Friesland. Een paar weken terug zijn we benaderd door de voedselbank of we ook mee willen werken aan een inzameling van producten, omdat hun schappen aardig leeg zijn er een tekort aan spullen zou komen. Wat is het dan mooi om te lezen in het afgelopen kerknieuws dat Jelly weer een actie heeft, waar deelnemers van de postcodeloterij hun cadeaukaart bij haar in kunnen leveren. En de producten naar de voedselbank gaan. Maar omdat de nood hoog is en ook de decembermaand voor de deur staat willen we dus ook een inzamelactie houden in onze kerk.
Wat er nodig is: Koffie en thee, Hagelslag, Jam, Pindakaas, Wasmiddelen, Tandpasta, Lichaamsverzorgingsartikelen, Pasta’s en rijst, Sausen voor pasta’s en rijst, Pannenkoekenmeel, Bloem, Houdbare melk, Groente, vlees en vis in blik of glas, Soep in blik en folieverpakking. Volle zegelboekjes zijn ook welkom.
De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank, met dit geld kunnen ze o.a. verse producten kopen.


U kunt voor het volgende jaar weer een dagboek of kalender bij ons bestellen.

  • Dag in dag uit (dagboek) €7,50
  • Dag in dag uit (scheurkalender) €11,00
  • Dag in dag uit (grote letter editie) €11,00
  • Kruimkens van s Heren tafel (dagboek) €12,50
  • Filipus (dagboek)                            €8,50
  • Honingdroppels (dagboek) €12,50
  • Lichtstralen uit het woord(dagboek)  €11,00

U kunt uw bestelling plaatsen op mijn email:
of via mij op telefoonnummer: 06 40285369  
Bestellingen kunnen tot uiterlijk 19 november besteld worden. Deze worden dan bij u thuis gebracht.

Met vriendelijke groeten
Tjettje Postma-HempelDiaconale avond: Beautiful Kidz NAMIBIA  Geven om kinderleven.
Op 17 oktober zal Neno van der Schaar van Stichting Beautiful Kidz Namibië vertellen over hun unieke projecten in Namibië.
Neno was destijds ook bestuurslid van de Stichting Otjeruze Children Fund (van Sanne Minke Tijtsma) en toen het project van haar overgenomen is door Beautiful Kidz is hij zich blijven inzetten.
Afgelopen jaar is hij in Namibië geweest en hij wil u hier graag over vertellen. Ook zal hij foto’s en 2 korte filmpjes tonen. De nood is daar nog steeds erg groot, met name voor veel jonge kinderen. Zonder hulp hebben ze geen toekomst. Naast Neno
 
zal ook bestuurslid Karin Couperus van Molkwar, deze avond aanwezig zijn voor vragen.
Veel gemeenteleden waren destijds betrokken bij het project van Sanne Minke en vinden het vast leuk om te zien hoe goed het daar nu mee gaat.

Datum: Dinsdag 17 oktober 2017; Tijd: 20.00 – 22.00 uur;
Plaats: De Latijnse School.
Leiding: Diakenen/Neno van der Schaar


Collecte Werelddiaconaat  15 oktober 2017
Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan  
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
Op zondag 15 oktober collecteren we bij de uitgang voor ERP en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? ? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank!


De uitgangscollecte op 1 oktober is bestemd voor Kerk en Israël: Israëlzondag 2017.
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten.
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het werk van Kerk en Israël. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.
De DiaconieDe rondgangscollecte van de diaconie op zondag 10 september is bestemd voor Noodhulp in Bangladesh. Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.
Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.
 
Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?
• voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor €902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost €1170.
Doet u mee?


Avondmaalscollecte 11 juni
De avondmaalscollecte van 11 juni a.s. is bestemd voor de straatkinderen in Colombia.
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden.
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.
Op zondag 11 juni collecteren we voor het wereld diaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!
De Diaconie.


Boottocht zaterdag 1 juli 2017
Dit jaar zal de boottocht voor 65+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 1 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en  vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we koers richting Eernewoude.  Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’. We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek. De kosten bedragen  € 30,00  per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake. Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan tussen 1 juni t/m 10 juni op bij Geke Meindertsma tel: 541999 of bij Botsje Koopmans tel:542409 U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
De diakenen


 
Collecte Kerk in Actie

Pinksterzendingsweek 4 juni 2017
In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Op zondag 4 juni collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek.
Werkgroep Kerk in Actie


Uitgangscollecte op 14 mei
De uitgangscollecte op 14 mei is bestemd voor Artsen zonder grenzen. Voor de meeste mensen wel een bekende organisatie. Artsen zonder grenzen bied overal op de wereld hulp waar een dokter nodig is. Veelal zijn regeringen zelf verantwoordelijk voor humanitaire crises. Of die noodsituaties worden veroorzaakt door oorlog, falend beleid of door een algeheel gebrek aan fondsen, de bevolking is uiteindelijk het kind van de rekening. Wachten tot de grote oplossingen komen, kan voor hen te laat zijn. Juist daarom is het dubbel zo belangrijk dat wij allen, als wereldburgers, ons onvermoeibaar blijven inzetten voor deze goede zaak. Daarom steunen we als diaconie Artsen zonder grenzen, helpt u mee?

Samuel uit Eritrea 
Een tijdje terug heeft er een berichtje over Samuel uit Eritrea in kerknieuws gestaan. Mij is gevraagd om nogmaals zijn adres te plaatsen, zodat u hem een kaartje kan sturen. Samuel is een jonge man, heeft een moeilijke tijd achter de rug en was heel blij met zijn plekje hier in Workum. Helaas liet zijn gezondheid hem wat in de steek. Hij is heel ziek, hij is net weer een week in het UMCG geweest omdat hij veel pijn had. Gelukkig weten de dokters nu welke medicijnen aan slaan. Hij is nu weer in Haren. In Beatrixoord. Hier moet hij de komende maanden aansterken en krijgt hij medische zorg. Het zou mooi zijn als we als gemeente om deze mensen (ook andere vluchtelingen die hier zijn komen wonen) heen staan.
Het adres van Samuel is :
Samuel Beyene
UMCG/Beatrixoord Kamer OA66,      
Dilgtweg 5 9751 ND Haren
Vriendelijke groet, Marja de Vries

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.