PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

Met Johannes toeleven naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.
Een voorbeeldboekje is beschikbaar.
Zondagmorgen na de kerkdienst liggen na de kerkdienst kaarten achterin de kerk voor dit gratis boekje.
U kunt dit invullen en de kaart in de grote enveloppe doen die erbij ligt, bestemd voor het N.B.G.
Contactpersoon: Klaas Hofman

High Tea!
Zaterdag 9 maart is er weer een heerlijke “High Tea” voor jong en oud in Oer de Toer.
De jeugd gaat allemaal lekkere zoete en hartige hapjes klaar maken. Deze hapjes worden geserveerd bij een heerlijk kopje thee.
U bent van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 uur gezellig samen thee te komen drinken en te genieten van de heerlijke hapjes die de jeugd gemaakt heeft. Let op: er wordt geen koffie geschonken.
We vragen een minimale bijdrage van € 5,- per persoon voor deze High Tea en alle extra is welkom. Deze bijdrage is deels voor de onkosten en deels voor een goed doel.
Het goede doel deze keer is: World Servants. Komt allen en neem gezellig uw buurman/buurvrouw/vriend/vriendin/etc. mee! U kunt zich zondag 24 februari en zondag 3 maart opgeven via de lijsten in de kerk, maar u kunt zich ook opgeven via de mail naar of telefonisch via (0515) 54 21 03 (Juann van der Schaaf).

We heten u van harte welkom en hopen er een gezellige én lekkere middag van te maken!
Groeten de Jeugdouderlingen

In gesprek met ons verleden, op weg naar de toekomst
Thema-avond met de heer Albert Althuis.

Zoals u weet verscheen in 2017 mijn boekje ‘Van scheiding naar hereniging’ waarin ik de geschiedenis van de Gereformeerde kerk beschrijf van 1836 tot 2005. Met plezier vertel ik aan de hand van foto’s wat over die 169 jaar en het proces dat leidde tot de hereniging. 
In de slotbeschouwing van het boekje probeer ik onder woorden te brengen hoe de geloofsbeleving van vroeger verschilt van die van ons. 
Hierover ga ik graag met u in gesprek. Naar aanleiding daarvan komen we als vanzelf te spreken over de toekomst van kerk en geloof. 
We beseffen allemaal dat we daarover de wijsheid niet in pacht hebben, maar ook dat we met elkaar daar naar op weg zijn. 
Albert Althuis

Datum:         Donderdag 7 maart 2019
Tijd:             20.00 uur – 22.00 uur
Plaats:         Oer de Toer

World Servants benefiet diner Hotel Jans
Net als voorafgaande jaren organiseren wij 9 maart a.s. een benefiet diner in samenwerking met Hotel Jans in Rijs! Er zal weer een heerlijk 3-gangen menu voor u klaar staan. U kunt ter plekke kiezen uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en
2 nagerechten.
Opgave graag voor 4 maart. Dit kan bij Wilma Engelsma, , tel. 0515-542386, of stuur ons een berichtje op Facebook. Graag verzoeken wij u om bij uw opgave door te geven met hoeveel personen u komt, en eventuele dieetwensen of allergieën.

Kosten:         € 28,50 inclusief aperitief & exclusief koffie/thee
                    (of andere dranken) 
Inloop:         Vanaf 17.30 uur

Graag hopen we u/jullie te zien op 9 maart!
World Servants groep Workum-Koudum


Wereldgebedsdag Workum
De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag. In Nederland bestaat deze dag al 90 jaar. Ook dit jaar doet Workum weer mee samen met vele andere kerken en groepen in ons land en over de hele wereld.
Wij houden een oecumenische bijeenkomst met als thema “Welkom, God nodigt je uit!” dat dit jaar voorbereid is door vrouwen uit Slovenië. 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden om te bidden voor de nood in de wereld. Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Doet u ook mee?
Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met het Sloveense comité.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 1 maart 2019, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.

Voor informatie of vervoer: tel. 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl
Namens de kerken van Workum Wereldgebedsdagcomité

Gemeentevergadering 13-3-2019
De gemeentevergadering zal worden gehouden op woensdag 13 maart 2019 om ongeveer 20.30 uur in Oer de Toer.
De agenda voor de gemeentevergadering 2019 komt in het volgende Kerknieuws.

De dienst Biddag voor Gewas en Arbeid is op woensdag 13 maart a.s. voorafgaande aan de gemeentevergadering. Aanvang 19.30 uur
Deze dienst zal worden gehouden in Oer de Toer.
De scriba

Her en der
De voorjaarsbloemen laten zich zien. Ik word daar zelf altijd vrolijk van. Het is alsof de natuur iets vertelt van het Paasverhaal. Wij gaan richting het Paasfeest. De tijd voor Pasen noemen we de vastentijd of veertig dagen tijd. In het Heidenskip zijn er een aantal ‘húskeamer-gesprekken’ over de vastentijd. Ook in onze gemeente zijn de voorbereidingen voor de diensten en de activiteiten in gang gezet. Met alle ‘bezigheden’ zou je bijna vergeten dat het gaat om een tijd van inkeer en bezinning. Daar wordt van oudsher bij gevast. Even de afleiding weg doen om de leiding van God in je leven te kunnen herkennen. Even een moment om te checken of we niet teveel in beslag genomen worden door onze gaven. Misschien moeten we de aandacht wat verleggen naar de Gever van die gaven?
Ds. A. Vriend

Lied van de maand maart 2019
Gij die uw naam als teken schenkt.
Als lied voor de dienst zingen we deze maand een lied dat door Chris Fictoor drie jaar geleden speciaal voor onze gemeente is geschreven. Op 17 maart zal hij bij ons voorgaan in een kerkdienst. Dat is een mooie aanleiding om dit lied, dat we vast ook in die dienst zullen zingen, te herhalen. De tekst die spreekt over Gods nabijheid, past prima in de 40-dagen-tijd.
Cobie Hofman-Heida

Zondag 10 maart een bijzondere Fryske Tsjinst om 9.30 uur
In sjongbondel foar Hindrik van der Meer

Yn septimber 2018 is muzykman Hindrik van der Meer oan syn ôfskiedstoernee begûn. Mar leafst 42 tsjerken reizget er bydel, om oeral noch ien kear lucht te blazen yn it fluitsje dat er altyd yn ’e bûse hat as dirigint. Oait rjochte Van der Meer it Kwartettekoar op, dat no al wer tolve jier mei him ûnderweis is. Hindrik hat de leeftyd fan 80 jier berikt en wurdt no traktearre op in mânske sjongbondel, mei lieten fan himsels en oaren. Op 27 jannewaris 2019 is yn de Anna Tsjerke fan Winsum Hertslach presintearre, 170 ‘lieten om it út te sjongen’, sa’t de ûndertitel seit. Dêr sit de jubel fan it libben yn, mar ek de oantrún om it fol te hâlden.

It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei Van der Meer doe’t er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy tiid wie it koar, mei leden rûnom wei, net meart fuort te tinken út ’e Fryske tsjerken. It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer foar de bondel west.
Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer sels, mar útjouwerij Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek oare lieten oer it fuotljocht te bringen.

In fjouwerkoppige redaksje, besteande út Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt Poortstra en Gerben van der Veen, bûgde him oer de seleksje út tritich jier geastlik repertoire. It resultaat hat in lieteboek fan 272 siden west, dêr’t Fryske sjongers fan alle leeftiden lange jierren mei foarút kinne.   

Op 10 maart sjongt it koar foar de fjierde keer út Hertslach yn de Gertrudistsjerke yn Warkum. De toernee rint oan maart 2020 ta, dus noch 28 kear yn likefolle tsjerken rûnom yn ’e provinsje. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin. De komplete útfieringslist is te finen op de webside fan it Kwartettekoar.   


Van her en der
Ariana Grande en Julie Andrews. Misschien herkennen jullie de namen. Een vrouw van 25 en een vrouw van 83. Vooral jongeren tussen de 10 en de 18 zullen Ariana kennen van
Netflix en Youtube als zangeres en actrice. Vooral ouderen tussen de 60 en 80 zullen Julie kennen van de bioscoop en TV als zangeres in musicals-actrice. Nu heeft Ariana
Grande een liedje (‘Seven Rings’) gemaakt met het deuntje van een liedje van Julie Andrews (uit de musical ‘Sound of Music’; My favorite things). Tussen die twee nummers zit bijna 55 jaar verschil. Misschien is het eens goed om van beide liedjes een filmpje te bekijken. Bijvoorbeeld met je opa of oma. Of met je kinderen. Of met je kleinkinderen.
Gewoon; als manier om een beetje in elkaars wereld te kijken. Je zoekt ze op op je telefoon en kijkt samen op de bank naar de clip van beide liedjes. Want die twee filmpjes vertellen een verhaal. Over hoe we kijken naar de rol van vrouwen. Hoe we kijken naar troost, geld, populariteit, erbij-horen. Een verhaal over wat wij “het goede leven” vinden.
We hebben pas de eerste avond van catechisatie gehad. Daar gaat het over de verhalen in ons leven. Verhalen die ons vertellen hoe we naar onszelf moeten kijken. Verhalen die
ons willen vertellen wie wij zijn. Die twee filmpjes geven daarwat inzicht in. Wat er vroeger blijkbaar ‘leuk’ was en wat er nu blijkbaar ‘leuk’ is. Midden in al die verhalen is
Jezus gekomen. Hij vraagt ons niet om een oud verhaaltje te volgen. Hij vraagt ons niet om een nieuw verhaaltje te volgen. Hij vraagt geen keus tussen Ariana of Julie. Hij vraagt om een keus voor Hem. Aan alle drie of misschien wel vier generaties samen. Hem te volgen in ons leven van alle dag, samen op onze eigen manier. Dat vraagt aandacht voor elkaar en met elkaar in gesprek gaan. Misschien wel naar aanleiding van
de ‘make-over’ van een liedje van bijna 55 jaar oud.

Voorjaarsvakantie
We zijn tijdens de voorjaarsvakantie even weg. In voorkomende gevallen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de wijk-ouderling. Die weet ook wie er van de pastores in de regio achterwacht is.

Lied van de maand februari : Heer, ik prijs Uw naam
Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 889. Het is een mooi aanbiddingslied dat oorspronkelijk uit Engeland komt en dat eerder verscheen in de bundel Opwekking. Vorig jaar hebben we dit lied ook al bij een themabijeenkomst gezongen.
Cobie Hofman-Heida

Verkiezingen 2019
In mei a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend:
De ouderlingen S. de Boer-Hoekstra, D. Westra-van der Valk, S.S. Reitsma, J.P. Bremer.
Jeugdouderlingen: J. van der Schaaf-de Vries en S. Dijkstra-Brandsma,
Diakenen: G. Meindertsma-Hovinga en M. de Vries-Kolk.
Kerkrentmeesters: L. de Vries-Steensma, Sj. Eiling en S. de Groot.

We zijn verheugd dat ouderlingen D. Westra-van der Valk en S.S. Reitsma hun ambtswerk willen voortzetten en jeugdouderlingen J. van der Schaaf-de Vries en S. Dijkstra-Brandsma ook.
Datzelfde geldt voor diaken M. de Vries-Kolk en kerkrentmeester S. de Groot. Voor de goede orde: soms heeft men aangegeven niet voor de volledige termijn te gaan. Dit geldt ook voor de nog zittende ouderlingen en diakenen.

Wij zijn blij dat mevr. S. de Boer-Hoekstra heeft aangegeven door te willen gaan als pastoraal assistent (wijk 3) en zij is door de kerkenraad als zodanig benoemd.

Wij zoeken 3 ouderlingen wijk 3, wijk 4 en wijk 6(=Nij Mariënacker).
En 1 diaken en 2 kerkrentmeesters.

In dit Kerknieuws vindt u een aanbevelingsbriefje.
t/m 3 februari bestaat gelegenheid uw voordracht in te leveren in de bus in de kerk of bij de scriba D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33.
Natuurlijk mag u ook van de e-mail gebruikmaken.

De kerkenraad acht het van groot belang dat het werk (pastoraat) in de wijken door kan gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat voor sommigen de termijn van vier jaar afschrikt. Als gemeenteleden aangeven voor een kortere periode (twee jaar) te willen aantreden, dan juichen we dat van harte toe. Wat zou het mooi zijn dat gemeenteleden uit de leeftijdsgroep 30-60 jaar deze open plaatsen zouden innemen.
Hebt u vragen over de inhoud van het ambt, neem gerust contact op met ondergetekende of een van de andere kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses
Diet Westra-van der Valk, scriba

Uitnodiging voor de doop
Op zondag 10 februari 2019 is er een mogelijkheid om je kind te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 10 februari is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór maandag 28 januari bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of e-mail . De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld in de maand mei.

Lied van de maand februari 2019:  Heer, ik prijs Uw naam
Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 889. Het is een mooi aanbiddingslied dat oorspronkelijk uit Engeland komt en dat eerder verscheen in de bundel Opwekking. Vorig jaar hebben we dit lied ook al bij een themabijeenkomst gezongen.
Cobie Hofman-Heida
Actie Kerkbalans 2019
Op 12 januari is de kerkbalans 2019 actie  van start gegaan.
Het thema voor 2019 is “ WAT IS DE KERK U/JE WAARD ?
Een vraag die de moeite waard is om over na te denken. Is het misschien een goed gesprek of is het de boodschap die uw /jouw hart raakt of  de liturgie of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. De kerk een onmisbare pijler in ons bestaan!!!
Om dit alles in stand te kunnen houden is geld nodig. Daarom vragen wij u/ jou om onze kerk te steunen.  Dank zij uw/ jouw bijdrage kan de kerk in Workum voortbestaan.
Vergeet u niet om de ingevulde antwoordenveloppe klaar te leggen voor de Kerkbalanslopers ?
De kerkrentmeesters
In gesprek met andere culturen en religies
.

Thema-avond met Sietske de Boer

Sietske de Boer woonde en werkte 12 jaar lang als journalist, schrijver en organisator van wandeltochten in de Rif, de noordelijke bergstreek van Marokko. Zij zal u graag alles vertellen over haar ervaringen, in het bijzonder over de jaren die ze doorbracht in Al Hoceima, aan de kust van de Middellandse Zee. Al Hoceima is het hart van de Rif, de streek van herkomst van meer dan 85 % van de Marokkaanse Nederlanders.
Juist de laatste twee jaar is er sociale onrust in die regio, mensen voelen zich achtergesteld en willen betere voorzieningen en een betere toekomst voor hun kinderen.  ‘Het heeft alles te maken met de turbulente geschiedenis van deze streek,’ zegt Sietske. Zij schreef meerdere boeken over Marokko. Haar nieuwste boek zal ze graag – gesigneerd – verkopen.
Nog heel regelmatig gaat Sietske naar haar tweede vaderland, waar ze zoveel fijne jaren heeft doorgebracht. De jaren in de Rif vond ze de mooiste. ‘Ik heb in Amsterdam gewoond, en in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, maar in de Rif merkte ik dat ik altijd een plattelander ben gebleven,’ zegt zij.

Sietske de Boer (1954) is geboren en getogen in Gaast, als oudste dochter van het plaatselijke bakkersechtpaar Dooitze en Klaske de Boer. In 2012 keerde Sietske terug uit Marokko en trok in bij haar mem in Workum, voor wie zij mantelzorger is.

Datum:         Woensdag 23 januari 2019
Tijd:             20.00-22.00 uur
Plaats:          Oer de Toer

Week van Gebed 2019 zet recht voor ogen
Workum – 'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Workum zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid. 

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Workum vinden plaats van 21 tot 27 januari 2019 in de diverse kerken plaats volgens onderstaand rooster. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een halfuur.
  • Maandag 21 januari in Werenfriduskerk
  • Dinsdag 22 januari in Baptistenkerk
  • Woensdag 23 januari in Protestantse Gertrudiskerk
  • Donderdag 24 januari in Baptistenkerk
  • Vrijdag 25 januari in Protestantse Gertrudiskerk
  • Zaterdag 26 januari in Doopsgezinde Vermaning
  • Zondag 27 januari Afsluitende diensten in de diverse kerken

Organisatoren van het gebedsteam uit de diverse kerken in Workum. Informatie e-mail: .
Tel. 0514-541315 en 06-21327465.

Beroepingswerk 2019
Nu ds. A. Vriend sinds september 2018 werkzaam is in de Protestantse Gemeenten Workum en It Heidenskip, waar we bijzonder blij en dankbaar voor zijn, is hij tevens automatisch onze consulent voor de nog te vervullen halve predikantsplaats (0,5 fte) in Workum. We bedanken ds. Wim Beekman heel hartelijk voor zijn eerdere consulentschap.
De gevraagde solvabiliteit voor 0,5 fte is door de Protestantse Kerk Nederland inmiddels verleend.
Als commissie gaan wij de mogelijkheden onderzoeken welke predikant in onze omgeving een halve predikantsplaats of minder in Workum zou willen vervullen.
Wij willen gemeenteleden in de gelegenheid stellen om hiervoor namen van predikanten door te geven aan de beroepingscommissie.
We bidden en hopen op een vruchtbaar jaar onder Gods zegen in het zoeken naar een juiste predikant.

De beroepingscommissie, Bert Grooters, Klaas Hofman, Siebren Reitsma, Willem de Vries, Siska Dijkstra, Botsje Koopmans en Gerlof Terpstra.
Commissie Vorming en Toerusting

Op donderdag 17 januari a.s. is om 19.30 uur in Oer de Toer de catechisatie voor jongeren uit de eerste drie jaren van de middelbare school.
We komen één keer in de veertien dagen bij elkaar op de donderdagavond. De eerste keer komen we met z’n allen bij elkaar in Oer de Toer om kennis te maken en om misschien de groep te verdelen. Dat hangt af van het aantal deelnemers. Welkom om mee te doen!

Bijbelgespreksmoment
Op dinsdagochtend 22 januari a.s. is er vanaf 10.00 uur in Oer de Toer de start van een bijbelgespreksmoment. Iedereen die mee wil doen is daarbij van harte welkom! Graag wel van tevoren even een berichtje naar ds. Vriend (liefst via de e-mail: (telefonisch mag ook). Dan weten we ongeveer op hoeveel mensen we mogen rekenen. Deze eerste keer zullen we ook met elkaar bespreken wat
we verwachten van zo’n bijbelgespreksmoment.
Hartelijk welkom!

Belijdeniscatechisatie
In januari beginnen we met belijdeniscatechisatie. Een aantal keren komen we bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over geloven en wat dat voor jou betekent. Verder is er een soort ‘snuffelstage’ waarin je op zoek gaat naar sporen van God. Als je mee wilt doen, stuur dan een berichtje, liefst via de mail, naar ds. Arnold Vriend .

Uitnodiging voor de doop
Op zondag 10 februari 2019 is er een mogelijkheid om je kind te laten dopen. Mocht je er over nadenken of jullie je kind willen laten dopen, laat het even weten. Ook als je het nog niet zeker weet, dan kunnen we er met elkaar over in gesprek. In beide gevallen: hartelijk welkom! Voorganger op zondag 10 februari is ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór maandag 28 januari bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of e-mail . De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld in de weken na de zomervakantie.

Bedankt!
In de afgelopen weken is er een heleboel extra werk verzet door onze vrijwilligers. Daardoor hebben we allemaal mogen genieten van inspirerende bijeenkomsten, ook bijvoorbeeld van de clubs, in Nij Mariënacker en in Waldrikhiem. Nu deze vieringen achter de rug zijn wil ik graag, namens u en jullie allemaal, de vrijwilligers heel hartelijk bedanken: voor de liturgische bloemschikkingen, voor de kerstattenties en
collectedoelen, voor de kinderkerk-activiteiten, voor muziek, voor koffie, warmte, licht en geluid, voor schoonmaken, versieren, opbouwen en afbreken, voor liturgieboekjes,
aankondigingen in (kerk-)bladen en posters, voor dienst doen in erediensten, welkom heten van gasten en nog veel meer dingen die achter en voor de schermen gebeurd zijn, waardoor we samen konden vieren en gedenken dat God mens geworden is. In deze periode kwam heel veel bij elkaar; prachtig om te zien dat het ook zo mooi voegde tot één geheel: de eer aan God! Samen is er veel mogelijk; dat is maar weer gebleken. Mooi dat we samen Zijn doel mogen dienen!

Goede wensen
We hebben op allerlei manieren van jullie goede wensen mogen ontvangen. Kaartjes, mailtjes, een kerstpakket en goede woorden bij de deur of onderweg. Heel hartelijk dank voor deze blijken van verbondenheid met elkaar! Wij wensen u allemaal veel heil en zegen toe in dit nieuwe jaar en Gods nabijheid in alles!
Pastor Hieke Plantinga en dominee Arnold Vriend.

Her en der
Het was mooi om in de afgelopen tijd met de gemeente en het gezin het kerstfeest te mogen vieren.
Het is maar goed dat de kinderen schoolvakantie hebben, anders was er geen tijd voor alle feestelijkheden. En dan was er geen tijd voor om er van bij te komen. Nu hebben we gelukkig die tijd wel. Om even de suikerspiegel weer op een gewoon niveau te krijgen. Maar ook om alle ervaringen te laten inzinken. Net zoals de regen niet meteen moet wegspoelen van het land, moet ook de zegen niet direct wegspoelen. Het moet de kans krijgen om door te dringen. Even napraten. Even ontvangen. Even niks (en misschien zelfs wel even vervelen; goed voor de creativiteit en om te ontdekken wat er is doorgedrongen…). Laat de zegen even doordringen. Dat is een goed begin.
Ds. A. Vriend

WERELDGEBEDSDAG  WORKUM

De eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag. In Nederland bestaat deze dag al 90 jaar.
Ook dit jaar doet Workum weer mee. Wij houden een oecumenische bijeenkomst. Het thema is “Welkom, God nodigt je uit!” en is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Slovenië. 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld in 130 landen samenkomsten plaatsvinden om te bidden voor de nood in de wereld. Honderdduizenden mensen voelen zich hierdoor verenigd en gesterkt. Doet u ook mee?
Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De projecten die dit jaar financieel gesteund worden zijn gekozen in samenwerking met het Sloveense comité.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!

Vrijdag 1 maart 2019, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.

Voor informatie of vervoer: 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl

Namens de kerken van Workum
Wereldgebedsdagcomité

World Servants organiseert: Overheerlijk stamppot diner!
World Servants actiegroep Workum-Koudum organiseert een overheerlijk stamppot diner voor u! Graag nodigen wij u uit voor dit diner op 26 januari in Op’e Hichte te Koudum. U bent welkom van 18:15 tot 18:30. U kunt smullen van onze heerlijke stamppotten, maar daarnaast kunt u ook nog prachtige prijzen winnen met ons draaiend rad! U bent van harte uitgenodigd! J
Kosten: €10,-

Opgave graag voor 19 januari:  
of bel 0515 – 542386Lied van de maand januari 2019: Dank U wel voor de sterren en de maan.
Als lied voor de dienst zingen we deze maand een kinderlied uit de bundel Hemelhoog. In november hebben we het in de dankdienst met een youtube-filmpje gezongen, en de zondag daarvoor kwam het ook al langs. Dus we kennen hem al een beetje. Het is een lied vol van dank aan God die altijd voor ons zorgt.
Cobie Hofman-Heida

(klik op de afbeelding en u hoort het lied)


 
Workshop ‘Symbolisch bloemschikken’
Voor de deelnemers aan deze activiteit: Op donderdag 10 januari wordt u om 14.00 uur verwacht in ‘Oer de Toer’. Mevr. B. Edens, lid van de ‘Bloemschikwerkgroep’ van de Sint Antonius van Paduaparochie – locatie Sneek, vertelt ons waarom zij dit werk doet. Daarna maken we onder haar leiding een schikking met als thema ‘Wintertijd’ (zie verder de toegestuurde brief).
Commissie Vorming en Toerusting
Voorverwarmde kussentjes in de kerk

Wist u dat er voorverwarmde kussentjes in de kerk liggen? U kunt ze ophalen in het koor achter de grote kaarsenstandaard.


Rommelmarkt
Voor brengen van goederen voor de rommelmarkt in de Utwyk eerst bellen naar Telly, tel. 542581 of naar Grietje, tel 543634.

Collectemunten
Bestellen (graag vooraf) bij dhr. K. Nicolaij  0515-541971 of via
Halen (daarna) op Nonnestrjitte 2, 8711 CP Workum.
Op de eerste maandag van elke maand, of na afspraak.
 
Verpakking:   (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00
                    (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00
                    (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  
                    (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00         
                    Eventueel is een andere mix mogelijk.
 
Betaling bij voorkeur op rekening NL38RABO0305.0338.16 t.n.v. Protestantse Gemeente Workum, “inzake collectemunten”. Anders eventueel contant. Graag lege doosjes weer inleveren.


Doneer gereedschap


Heeft U zagen in huis, een sleutelset  die U nooit gebruikt of een naaimachine die achter in de garage staat?
Gereedschap dat door U niet meer gebruikt wordt kan helpen bij het inrichten van technische scholen en het ondersteunen van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met Uw gereedschap  kunnen jongeren een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gedacht kan worden o.a. aan: ring- en steeksleutels, lijmklemmen, eenvoudige draaibankjes voor hout en metaal en alle soorten auto gereedschap, naaimachines enz .

Dit alles kan worden gebracht bij:
Sybe Postma, Learmole  9  Workum, tel 542542


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. Oude kaarsen                              
Heeft u nog oude kaarsen of kaarsvet, dan kunt u die brengen bij Griet Couperus, Hearewei 55. Sjaak IJntema maakt hier weer prachtige nieuwe kaarsen van voor onze winkel.
Bij voorbaat dank.

Tien tips om missionair te zijn in eigen omgeving

1 ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen  (Filippenzen 4 : 5)

2 Luister naar mensen en wees oprecht geïntersseerd; stel vragen

3 Doe zomaar iets aardigs, gewoon omdat het kan. Help iemand met boodschappen sjouwen, laat iemand bij de kassa voorgaan in de rij, enz.

4 Doe niet mee met mopperen en klagen: wees een sfeerverbeteraar.

5 Laat zo af en toe merken dat u een gelovig mens bent.

6 Maak in uw huiskamer zichtbaar dat u gelovig bent: een beeld, een kruis, icoon of tekst.

7 Zet u in voor uw omgeving via vrijwilligerswerk.

8 Roddel positief. Vertel je baas hoe goed jeje collega vindt, en vertel dat de collega zelf ook.

9 Stuur zomaar een positief e-mailtje aan iemand. Of een kaartje. Of een echte brief.

10 Doe niet mee met (voor)oordelen, maar zorg voor verbindingen tussen mensen.

Meer tips om missionair te zijn, bijvoorbeeld in de kerk, op het web of met kinderen en jongeren, zijn te vinden in het hand- zame boekje ‘100 tips & stops voor de missionaire gemeente’.
Te bestellen via www.pkn.nl/webwinkel,of of (030) 880 13 37

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.