PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

Kerstconcert Klaske Deinum
Op zondagmiddag 23 december om 16.00 uur  wordt in de sfeervolle St. Gertrudiskerk van Workum weer het traditionele Kerstconcert gehouden.Dit jaar werken hieraan mee: 
 • Ursulakoor olv D.Terluin
 • Chr. gem. koor "Vox Humana" olv F.van Tuinen
 • Fanfare " Studio"   olv M.Miedema
 • Kinderkoor van de Christelijke Basisschool "it Finster"
 • Sopraan Inkje Bakker
 • Trompettist Siebe Bokma
 • Organiste: Klaske Deinum
met samenzang van bekende kerstliederen
De toegang is gratis.
Na afloop collecte voor de onkosten   bij de uitgang


Kerstwensboom
Verlangens voor het nieuwe jaar

Kerst is traditioneel een periode om elkaar op te zoeken en met elkaar verbonden te zijn. Maar dat lukt niet altijd. Soms woont de familie op grote afstand, moet iemand in het ziekenhuis verblijven, zijn er mensen die uit elkaar zijn gegroeid, maar toch missen of zijn er dierbaren overleden. Zo is de kersttijd ook een periode van wensen. We wensen bijvoorbeeld een gezond 2019, een leuke vakantie, een nieuwe baan of verlangen naar een nieuwe fiets of die nieuwste Xbox.
In de adventsperiode staan we graag samen stil bij alle verlangens en wensen die we met elkaar hebben. Tijdens deze periode staat er een Kerstwensboom in de kerk en kan ieder die dat wil, zijn of haar wens of de naam van de dierbare(n) die gemist wordt op een kaartje schrijven en in de Kerstwensboom hangen. Alle wensen en verlangens zijn welkom en mogen in de Kerstwensboom.
Kaartjes en pennen liggen klaar bij de kerstwensboom, bij de koffietafel én u vindt tijdens de adventsperiode wenskaartjes om uit te knippen en in te vullen in Kerknieuws.
Helpt u en help jij mee om er een prachtig mooie wensboom van te maken? De boom blijft tot 6 januari in de kerk staan. Dan vieren we het Driekoningenfeest (Epifanie). Dat betekent verschijning van de Heer, waarmee we het begin van zijn werk vieren. De wensen uit de wensboom kunnen zo het begin vormen van het nieuwe jaar. Tijdens deze kerkdienst op 6 januari wordt er een aantal wensen uit de kerstwensboom gehaald en voorgelezen, misschien wel die van jou of u!

Namens de Kinderkerk    
 


KERSTCOLLECTE 2018 KINDERKERK EN JEUGDWERK

Rond deze weken wordt de Kerstcollecte voor Kinderkerk en Jeugdwerk gehouden.
Deze collecte is bestemd voor al het Kinder- en Jeugdwerk wat binnen onze gemeente wordt gedaan. Hieronder vallen de Kinderoppas, Kinderkerk, Jeugddiensten, KSG, Jeugdbank,  Jongerencatechese, Clubs, en de activiteiten uit het Blauwe boekje.
Met het geld dat we via deze collecte ontvangen, draaien we dus onder andere het gehele
jaar Kinderkerk, hierbij maken we gebruik van een speciaal voor kinderen gemaakt werkboek: “Vertel het Maar!”. In dit boek staan voor iedere week Bijbelse verhalen en een hierbij behorende verwerking. Met Kerst en Pasen organiseren wij speciale projecten.
Bij het Adventsproject van dit jaar maken we gebruik van Bijbel Basics, Er komt een nieuwe Leider, aan de hand van verhalen van drie verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Rond de kerstdagen krijgen de kinderen een mooi leesboek.
Over de activiteiten van al het Jeugdwerk kunt u meer lezen in de gele Jeugdkatern in het blauwe boekje seizoen 2018-2019.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL33 RABO 0328 8026 89.
Wij danken u alvast voor uw gift en we wensen wij u allen alvast een:
Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig en bijzonder Nieuw Jaar!

Namens alle kinderen binnen onze gemeente.Excursie Gouda
Opgave voor de reis naar Gouda op dinsdag 7 mei 2019 is nog mogelijk via ofte.543335.(uiterlijk tot 15 dec.) Vertrektijd:7.30 uur,verwachte aankomsttijd18.30 uur.
Kosten:€48,50(koffie en koek,lunch,toegangskaarten,busreis).
Zie voor meer informatie Kerknieuws 340.
Commissie Vorming en Toerusting.


Adventsconcert Laus Deo

Zaterdag 15 december is in de St. Gertrudiskerk Workum een adventsconcert met het Chr. Mannenkoor Laus Deo uit Workum. Het traditionele concert van het mannenkoor is bij velen bekend en gewaardeerd in de tijd voorafgaand aan de kerstdagen. Dit jaar jaar zijn naast traditionele liederen ook nieuwe nummers te beluisteren. Monique Topeeters uit Workum werkt als geweldige sopraan mee in dit concert. Koorsolist Doede Hoekema zal met zijn bijzondere tenorstem ook in een aantal liederen van zich laten horen. Het belooft een bijzondere avond te worden met dirigent Gerrit de Vries. De piano wordt weer bespeeld door de vaste pianiste Cobie Hofman-Heida. U bent van harte welkom om met het mannenkoor en alle medewerkers advent en kerst te beleven in een monumentale kathedraal in kerstsfeer. De aanvang is om acht uur en de deuren zijn open om 19.15 uur. De voorverkoop van toegangskaarten is bij het Boekhuis Workum en de leden van het koor of via .Postcodeloterijkaarten groot succes!
Opnieuw is de inzameling van de cadeau kaarten van de Postcodeloterij een groot succes geworden!
In totaal zijn er in Workum e.o. en in Balk e.o. 192 kaarten ingeleverd! Een fantastisch resultaat.
Dit betekent dat de Voedselbank voor 2400(!) euro aan houdbaar en duurzaam eten kan halen bij Albert Heijn.
Vorig jaar was al een boppeslach met 2000 euro en nu dus nog meer. Hartelijk dank aan iedereen die een of meer kaarten heeft gedoneerd!
Ook dank voor alle positieve reacties die we mochten ontvangen.

vriendelijke groet,

Jelly Deinum en bestuur van Voedselbank Balk e oStichting Babyspullen Heerhugowaard 1ste!!!
Stichting Babyspullen uit Heerhugowaard, die Jelly Deinum had voorgedragen, heeft gisteren de eerste prijs a € 10.000 in ontvangst genomen!
Na het stemmen via internet stonden "we" op de 5e plaats. Echter, deze 5 werden uitgenodigd om in Hilversum een presentatie te geven voor een jury.
Jelly heeft in het kort aangegeven waarom zij deze stichting had voorgedragen en een bestuurslid van de stichting deed de presentatie.
Na afloop hoorden we dat we bij de eerste drie waren geëindigd, maar nog niet op welke plaats. De andere stichtingen op plaats nr 4 en 5 kregen het mooie bedrag van € 1000,--.

Gisteren werd tijdens de uitreiking bij "KRO NCRV Warm Hart" pas duidelijk dat stichting Babyspullen uit Heerhugowaard, eerste was geworden. Prachtig! De jury schreef dat het mes aan vele kanten snijdt: moeders en baby's worden geholpen bij een goede start, vrijwilligers en mensen die re-integreren kunnen werkervaring opdoen en hergebruik van de kleertjes is ook belangrijk. Bovendien heeft de stichting een landelijk bereik. Overal wordt ingezameld en uitgedeeld.

Men was onder de indruk en ik kreeg ook een compliment: mijn motivatie had een belangrijk zetje in de goede richting gegeven. Toch heel leuk om te lezen.

Hartelijk dank aan iedereen die op de Stichting Babyspullen heeft gestemd.

Jelly DeinumHer en der
We hebben een aantal wijk-ontmoetings-bijeenkomsten gehad en er zullen er nog een aantal volgen. Ik schrijf de namen op en maak soms een foto voor mijn persoonlijke ‘smoelen-boek’. Zo leer ik (langzaam…) namen en gezichten te koppelen. Ik houd de privacy strikt in acht overigens! Die wijk-ontmoetings-bijeenkomsten hebben allemaal een beetje dezelfde opzet, maar de gesprekken zijn steeds weer verschillend. Verschillende mensen, verschillende verhalen. En het past natuurlijk prima in het jaarthema: “in gesprek met…”. Heel mooi om mee te maken. Dat je gewoon welkom bent in iemands huiskamer en dat je merkt dat je soms heel open met elkaar mag spreken. Dat er naar elkaar geluisterd wordt en met elkaar meegeleefd wordt. En dat er met elkaar mee-gelachen wordt natuurlijk. En dat er met elkaar gezongen en voor elkaar gebeden wordt. Mooi dat de wijk-pastorale teams dat willen organiseren. Bijzonder dat we zo bij elkaar gebracht worden als gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Ds. A. Vriend
Lied van de maand december 2018: Ik wandel in gedachten
Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 480. Dit kerstlied komt uit de Scandinavische traditie en het is daar heel geliefd. Bijna elke artiest heeft het wel een keer opgenomen. In 2001 werd het zelfs gezongen tijdens de huwelijksdienst van de Noorse kroonprins Haakon en zijn bruid Mette-Marit. De melodie is niet zo lastig, is oorspronkelijk een volksliedje.
Cobie Hofman-Heida

Bij de diensten in de adventstijd:
Onderweg naar Kerstfeest: Jezus komt er aan! Van het latijnse woord voor ‘er naar toe komen’ is deze periode voor het kerstfeest ‘advent’ genoemd. In de vier zondagen van advent leven we toe naar de geboorte van de Zoon van God in onze wereld: het Kerstfeest!
Elke advents-zondag staan we stil bij een liturgische bloemschikking die verbonden is met de diaconale collecte van die zondag. Mooi dat onze verwachting van Jezus’ komst uitgedrukt kan worden in symbolen en tegelijk ook in wat we doen. In de bloemschikking gaan we van donker naar licht. In onze inzet voor recht en vrede in deze wereld willen we die weg ook mogelijk maken voor anderen; naar het licht.
Deze tijd van verwachting van Jezus’ komst heeft ook te maken met onze wensen. Daarom staat er vanaf het begin van deze adventsperiode een ‘wensboom’ in de kerk. Daar kan iedereen die dat wil voor of na de kerkdienst een wens in hangen. Voor onszelf, voor deze wereld; alle wensen zijn welkom. In de eerste zondag van het nieuwe jaar zullen we daar met elkaar naar kijken.
Samen met de kinderkerk lezen we in de adventstijd verhalen van verschillende profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. De profeten Micha, Jesaja (twee keer) en Zacharia kijken uit naar een toekomst waarin God omziet naar zijn volk. De profeten zien al wat God straks gaat doen, wat komen zal. Ze kondigen Gods nieuwe toekomst aan. En wij kijken met ze mee.
Afgevaardigde Generale synode

Vanaf 1 januari 2019 is de heer J.W. Boorsma, lid van onze Protestantse Gemeente, afgevaardigde als diaken naar de generale synode.
De afgelopen jaren was hij namens de classis Sneek, afgevaardigde als ouderling, naar de synode.
De kerkenraad bedankt hem voor het werk dat hij tot nu toe als zodanig heeft gedaan.
De scriba

Excursie Gouda
Het jaarlijkse uitstapje staat gepland op dinsdag 7 mei 2019 met als reisdoel Gouda, de stad van stroopwafels, kaas, kaarsen en Erasmus. Vanwege de (lange) rijafstand is het tijdstip van vertrek 7.30 uur, vertrekpunt Merk. Natuurlijk is er koffie in de bus, eventueel zelf voor ‘in stik koeke soargje’.
Na aankomst (zo rond kwart over tien) hopen we te kunnen genieten van een kop koffie en traktatie in een  restaurant gelegen aan het marktplein in Gouda. Daarna brengen we een bezoek met rondleiding aan de Sint Janskerk, beroemd om de glas-in-loodramen.
Deze keer hebben we ervoor gekozen om gezamenlijk de gereserveerde lunch (soep plus een belegde baguette)  te gebruiken in het eerder bezochte restaurant aan het marktplein. Daarna volgt een stadswandeling door deze historische stad.
Vanaf ongeveer 14.45 uur is er gelegenheid op eigen houtje de stad te verkennen. De bus vertrekt om 16.15 uur en natuurlijk is er tijdens de terugtocht weer koffie met een zoete lekkernij. Verwachte aankomsttijd in Workum is half zeven.
Kosten € 48,50 (koffie, lunch, toegangskaarten en busreis). Maximaal aantal personen 60.
Opgave voor 15 december via (Lammie de Vries) of tel.nr. 543335 (Foekje van der Werf). Betaalgegevens volgen later.
Commissie Vorming en Toerusting.

WINTERFAIR  2018
Ook dit jaar doen we weer mee met de winterfair op vrijdag 16 november van 16.00 tot 21.00 u. We staan weer met onze kraam naast de ingang van de kerk. We hebben weer allerlei cadeautjes en klein linnengoed voor Sint, Kerst of verjaardag. Keukendoeken, theedoeken, gastendoekjes, leuke babywashandjes + klein cadeautje er bij, gehaakte kleedjes, kinderboeken, knuffels en spelletjes. Mandjes met toiletartikelen, leuke theepotjes + thee, bonbonschaaltjes + chocola. Voor de kinderen leuke bekers + pepernoten. Onze breisters zijn weer actief geweest, dus we hebben weer mooie
eigen gebreide sokken voor groot en klein. Verder mutsen, sjaaltjes en Kerstartikelen.
Ook het Kerstboompje hangt weer vol voor een leuk prijsje. Ook zijn er weer vogelhuisjes te koop. Ook hebben we sieraden en zilveren lepeltjes, Kerstkaarten en gewone kaarten. DVD’s, en CD’s zijn er ook te koop. Ook zijn er weer eigengemaakte
kaarsen. De opbrengst is weer voor onze Gertrudiskerk. We hopen dat u even langs komt.
 P.S. Overgebleven oude kaarsen of kaarsvet kunt u weer inleveren bij Grietsje Couperus Hearewei 55 of bij Aukje Ketelaar Algeraburren 13. Hier worden door Sjaak weer nieuwe kaarsen van gemaakt.
Vriendelijke groeten van Telly, Grietsje, Anneke, Grietje en Aukje.
 

VAN HER EN DER
Ik ben vast al eens een keer een kabouter tegen gekomen. En jij ook vast wel eens. Een echte, levende, niet zo’n beeldje in de tuin. De jongste voetballertjes, die nog niet met de competitie meedoen, heten zo; kabouters. Dus die bent u vast wel eens tegen gekomen zonder dat u het wist. Die ‘kabouters’ krijgen training en een paar tieners hebben meegeholpen met die trainingen. Klasse vind ik dat. Ik ben altijd onder de indruk
van alle vrijwilligers werk. Dat vrijwilligers in onze gemeente een nieuw kerkelijk centrum hebben mogelijk gemaakt is iets om groot respect voor te hebben. Van alle bijdragen groot en klein, zowel financieel, als qua tijd, kennis, vaardigheid, profiteer je als gemeente als geheel.
En wat ik helemaal mooi vind, is dat het ook voor de vrijwilligers zelf zin geeft. Het verrijkt je leven ook als je met iets bezig bent dat jezelf overstijgt. Mooi dat we in de gemeente aan vrijwilligers van alle leeftijden, gelegenheid kunnen geven om zich in te zetten voor iets dat groter is dan je eigen belang. En dat we niet alleen met woorden, maar ook met daden met zingeving bezig kunnen zijn. God en de naaste dienen is zinvol.

DOE MAAR LEKKER DUURZAAM POSTSCODELOTERIJ KAARTEN

Voor de vijfde keer ontvangen deelnemers aan de Postcodeloterij  een cadeaukaart twv 12,50. Met deze kaart kan bij Albert Heijn duurzame levensmiddelen worden gekocht.
Al een paar jaar zamel ik deze kaarten in tbv de Voedselbank in onze regio. Albert Heijn is niet in de buurt en veel mensen vinden dit ook een mooie manier om de Voedselbank te steunen.
Vorig jaar was het een boppeslach. Er kon toen voor 2.000,-- euro aan levensmiddelen worden gehaald. Reden om dit jaar opnieuw in te zamelen.
Activeren
Het is belangrijk dat de kaart geactiveerd wordt. Door u zelf of een bekende. Lukt dit niet, zet dan  uw naam en telefoonnummer op de envelop. Dan kunnen we even contact opnemen.
U kunt de kaart inleveren bij Jelly Deinum van der Zee, Dwarsnoard 52. (Dat is tegenover het Houtmolenstreekje)

Bij voorbaat hartelijk dank, ook namens de Voedselbank!


Uitreiking boek Dwalen door verhalen

Zondag, 28 oktober 2018 reikte Klaas Hofman als vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap aan pastor Hieke Plantinga-Folkertsma het boek “Dwalen door verhalen” uit in de kerkdienst in de Protestantse Gemeente in de Gertrudiskerk te Workum.
Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen.
Twintig thema’s uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. ‘Op die manier helpt Dwalen door verhalen om in gesprek te raken van hart tot hart,’ zegt beeldend kunstenares Hadewey Buitenwerf uit Krimpen aan den IJssel, die het boek schreef en illustreerde. Ze droeg het boek op aan haar moeder, die op latere leeftijd vergeetachtig en dement werd. ‘Een dieper gesprek voeren is dan gewoon lastig,’ vervolgt ze. ‘Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe kom je bij het gevoel? Vaak liggen daar zoveel bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.’

In Dwalen door verhalen worden thema’s als eten, verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van jongs af kennen. Zo is het bezoek dat Abraham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor een gesprek over visite. Het verhaal over Jozef en Maria die Jezus kwijt raken, geeft de aanzet om te praten over ongerustheid.

 (Bijgaand een foto – links pastor Hieke Plantinga en rechts Klaas Hofman - gemaakt door Geert Bakker)


Zingend in gesprek
(verslag)

Een van de aanwezigen zondagavond 14 oktober vroeg me om een klein verslagje te schrijven voor het kerkblad met daarin de gezongen liederen. “Dan kunnen we ze thuis nog eens bekijken”. We hebben er elf met elkaar gezongen, sommige bekend, andere nieuw. Je zou ze in drie groepen kunnen indelen: liederen om samen het geloof uit te zingen, gespreksliederen en gebeden. Zo zongen we bv couplet 1 van Psalm 118 op een waren 885, 728, 739, 309a, 974, 361, 130c, 894, 371 en 257. andere manier dan we in de regel doen: de refreinregel door allen of een groep, en de “oproep” door een solist. En couplet 3 de eerste twee regels door de ene helft van de aanwezigen en de twee regels daarna door de rest, met als slot gezamenlijk de eerste vier regels van couplet 5. Het is een beetje spelen met een lied, waardoor een overbekend lied opeens heel anders klinkt. De andere liederen
Cobie Hofman-Heida
Kalender of dagboek bestellen
Hallo allemaal,
Ook dit jaar kunt u via de diaconie weer een kalender of dagboek bestellen:
 
Dag in dag uit  €7,00 
Dag in dag uit (blokkalender)  €11,00
Dag in dag uit (grote letter)   €11,00
Filippus dagboek € 8,00
Kruimkens van ‘s Heren tafel €12,50
Honingdroppels €12,50

U kunt bestellen : 
Of via 06 40285369 of met een briefje in de bus op Begine 12.

Oer de Toer, het is zover!!!!
Na een lange periode van voorbereiding en uitvoering is het nu zover. “Oer de Toer” is klaar.

Op donderdag 1 november a.s. worden de mensen die aan het gebouw hebben gewerkt bedankt voor hun inzet en wordt de sleutel aan onze beheerder overhandigd.

Op zaterdag 3 november a.s. is er open huis.

U allen bent van harte uitgenodigd om op die zaterdag vanaf 10 uur het gebouw te komen bekijken. De mensen van de bouwcommissie staan die dag voor u klaar om u rond te leiden en om eventuele vragen voor u te beantwoorden.
Mis het niet, komt allen!!
S.IJ.Eiling, vz

Stoelen te koop!!
In de gang van de Útwyk staan stoelen uit de oude “Oer de Toer” die niet meer worden gebruikt.
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om de stoelen aan de gemeenteleden aan te bieden tegen een kleine vergoeding van €3,00.
Heeft u belangstelling, komt dan op zaterdag 27 oktober naar de Útwyk.
De verkoop start om 10.00 uur.Van her en der
Een predikant heeft een aantal ‘kerntaken’. Sommige taken gaan het hele jaar rond door, zoals bijvoorbeeld erediensten, pastoraat en bestuur. In het werk in de gemeente is er ook seizoenswerk. In onze vorige gemeente heette dat ‘winterwerk’. De herfst wil op het moment van schrijven maar moeilijk op gang komen, maar dat betekent niet dat het ‘winterwerk’ niet op gang kan komen. De eerste bijeenkomsten georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting zijn alweer geweest. Ook zijn er afspraken gemaakt over een 18+ kring, catechisaties (ook voor belijdenis, dus geef je op!), de 50+ groep in it Heidenskip en we willen beginnen met een gespreksgroep over de Bijbel. Altijd mooi om met elkaar in gesprek te gaan!

Lied van de maand november 2018: Wanneer ik zoek naar woorden   Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 894. Bij twee thema-avonden is dit lied al voorbijgekomen omdat het prachtig aansluit bij ons jaarthema. Wanneer we bidden, in gesprek zijn met God, is het soms zoeken naar woorden. Andre Troost heeft over die moeite een mooi gedicht gemaakt. De melodie is niet moeilijk, zoekt als het ware ook een beetje, maar past er door het ingetogen karakter perfect bij.
Cobie Hofman-Heida.

Vrijwilligers gevraagd in het Antonius ziekenhuis
Voor de kerkdiensten in het Antonius ziekenhuis zijn we op zoek naar vrijwilligers om te helpen de patiënten uit te nodigen en naar de diensten te begeleiden. Aangezien onze patiënten uit veel verschillende plaatsen en uit veel verschillende geloofsgemeenschappen komen zou het mooi zijn dat onze vrijwilligers ook uit veel verschillende plaatsen en gemeenschappen komen. Opgave kan via de mail  of tel. via 0515-488888

Met vriendelijke groet,
Michiel van Blanken
Geestelijk verzorger, Antoniusziekenhuis SneekVan her en der.

Op 9 september was mijn intrededienst in Workum en it Heidenskip. Wat mij betreft een prachtige start in onze beide gemeenten. Workum is nog voor een deel vacant, dus ik begin meteen maar als ‘consulent’ in de eigen gemeente. Van mijn kant veel dank voor alle inzet voor onze gemeenten zoals door de consulenten ds. Coos Boomsma en ds. Wim Beekman. Ook pastor Hieke Plantinga heeft in de vacaturetijd veel extra werk verzet, net zoals verschillende emeritus voorgangers en natuurlijk de kerkenraden. Mooi dat dit zo kon, ook mooi dat er weer een predikant is.
We kregen bij de intrede van de gezamenlijke kinderkerken een mand met allemaal ‘boterhammen’ met goede wensen. Zo kunnen we de dag met een goed ontbijt en een goede wens beginnen. Vandaag ‘at’ ik de wens: ik wens u veel plezier en de regenboog. Daar kunnen we mee de dag in! We kregen ook nog súkerbôle, boter en een broodplank. Op de broodplank staat de tekst: Geef ons heden ons dagelijks brood. Prachtig! Dat herinnert mij er aan dat ik gebed broodnodig heb. Ik heb brood nodig, ik heb goede wensen nodig en ik heb gebed nodig. Brood voor het lichaam, goede m/wensen voor de
geest en gebed voor de ziel. Alle drie. Net als de poten onder zo’n krukje; je hebt ze alle drie nodig voor het evenwicht.
In de vakantie hebben we Workum en it Heidenskip (en Nijhuizum) al een beetje kunnen ontdekken, nu ga ik het werk en de mensen leren kennen: ik zie uit naar de ontmoeting
en de samenwerking in het werk van onze Heer!

Op zondag 16 september was de startzondag in Workum. Het thema was: in gesprek met... Dat deden we dan ook. In de eredienst lazen we het verhaal van de Emmausgangers. Daarin zagen we dat we gelegenheid kunnen scheppen om met elkaar te spreken, dat we mogen durven delen wat er op ons hart ligt en dat we mogen durven luisteren naar Gods stem die ons leven raakt. Er kwam een ‘toerist’ binnen die met een aantal van ons een gesprekje aanknoopte.
Na de eredienst gingen we met elkaar in gesprek over stellingen. Mooi om zo her en der openheid te mogen merken. Zo kun je elkaar ‘ont-moeten’, dat wil zeggen; er zo voor elkaar zijn dat je de ander ontdoet van het moeten. De commissie heel hartelijk bedankt voor de creativiteit en de inzet!
We gaan in Workum een feest’week’ in. We wensen iedereen een mooi feest toe, waarin we elkaar mogen ont-moeten. En vergeet niet de ogen en oren open te houden voor de stem van de Ander!
Ds A. Vriend


Verslag kerkenraad 28 juni 2018
In zijn openingswoord memoreert de voorzitter wat er in het afgelopen jaar allemaal is gebeurd: het beroepen van een nieuwe dominee, bouw Oer de Toer, grote schoonmaak, opknappen pastorie. Voor alles is een tijd, volgens Prediker.
De vakantietijd breekt aan, tijd voor rust en ontspanning.
Het wel en wee in de gemeente wordt benoemd. Over gebedsmomenten volgt nader overleg. Ouderlingen mevr. Stoel en dhr. Bremer zijn bezig met het beleidsplan (2018-2022).
De model privacyverklaring wordt aangenomen en zal op de website worden geplaatst. Verder wordt er gesproken over de Startzondag en bezinningsavond.
Het programma voor het winterwerk is klaar.
De heer Klaas Hofman wordt benoemd tot pastoraal assistent in wijk 6 (GGZ)
De avond wordt besloten met het zingen van Lied 705


Welkom dominee Vriend,
Welkom, welkom in ons midden, hebben we zondag 9 september gezongen. In een volle kerk heeft dominee Vriend intrede gedaan in de Protestantse Gemeente van Workum en It Heidenskip en is zo verbonden aan deze 2 gemeenten.Fijn dat beide gemeenten weer een dominee mogen begroeten.
Ds. Vriend zal pastoraal werkzaam zijn in de wijken 1,2,4 en 5, behalve het gedeelte van wijk 5 dat pastor Plantinga verzorgt. Wijk 3 is eerst vacant. Wel heeft dominee Vriend toegezegd voor de gehele PG Workum het crisispastoraat te vervullen, uitgezonderd de wijken van Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma.
Ds. Vriend zal voor PG Workum voor het deel van 0,5 fte consulent zijn.
We hopen de vacante plaats zo gauw mogelijk te vervullen en wensen de beroepings-commissie hierbij wijsheid en Gods zegen toe.
 
Namens de kerkenraad de scriba


Beroepingswerk
Nu ds. A. Vriend bevestigd is in de Protestantse Gemeenten Workum en It Heidenskip is de opdracht van de beide kerkenraden aan de beroepingscommissie nog niet voor 100% vervuld.
We kunnen 1,5 fte predikantsplaats beroepen. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een halve predikantsplaats. Hiervoor is opnieuw een solvabiliteitsverklaring bij de Protestantse Kerk in Nederland ingediend voor 0,5 fte. Dit is nodig omdat de vorige solvabiliteitsverklaring van 1,5 fte een geldigheid had van één jaar. De solvabiliteitsverklaring betekent dat de gemeente voldoende geld heeft om ook in de toekomst deze halve predikantsplaats te kunnen betalen.
In het beroepingswerk wordt nauw samen gewerkt met onze nieuwe predikant ds. A. Vriend. We hopen en bidden dat God ons Zijn zegen zal geven bij het beroepinsgswerk voor deze halve predikantsplaats.
 
De beroepingscommissie, Bert Grooters, Klaas Hofman, Siebren Reitsma, Willem de Vries, Siska Dijkstra, Botsje Koopmans en Gerlof Terpstra.

Zingend “in gesprek met” elkaar
De gesprekken die ik vroeger met mijn moeder had, gingen vooral over de alledaagse dingen. Praten over haar persoonlijk geloof vond ze lastig; dat was ze niet zo gewend. Erover zingen deed ze wel – ze had een prachtige stem- vooral in het kerkkoor, maar ook thuis.
Toen ze vanwege de voortschrijdende Alzheimer in een verpleeghuis kwam te wonen, werd een gesprek voeren er niet eenvoudiger op. Tot ik bedacht om te gaan zingen. Bij elk bezoek zochten we de piano op en gingen we samen de haar bekende geloofsliederen zingen. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat we op deze manier een heel diepgaand geestelijk contact kregen. We hadden zogezegd een “goed geestelijk gesprek” met elkaar. Dat heb ik als heel kostbaar ervaren.
Dat is wat samen zingen over ons geloof doet: het verbindt en steunt.
 
Op zondagavond 14 oktober wil ik het “gesprek” met jou/u aangaan door samen ons geloof uit te zingen  met bekende, maar ook nieuwere liederen uit ons liedboek. We doen dat in het vieringgedeelte van de Gertrudiskerk van 19.30 tot 20.30 (maar soms loopt een goed gesprek wel eens iets uit……)
Cobie Hofman-Heida

Datum:        Zondag 14 oktober 2018
Tijd:             19.30-20.30 uur
Plaats:         Vieringgedeelte van de kerk

In gesprek met God
Thema-avond over bidden met ds. Stephan de Jong

 
Praten met God... ‘
 
Bidden in gewoon Nederlands.’
Bidden wordt nogal eens gelijkgesteld met dingen vragen aan God. Dat hoort er zeker bij. Maar bidden is zoveel meer. Het is een bewust naderen van Gods heilige ruimte. Er kan daarbij van alles gebeuren. De grote vraag is: wat dan?
Op deze avond proberen we antwoorden te vinden op deze vraag. Er zal een inleiding worden gegeven, maar we gaan ook met elkaar in gesprek aan de hand van uitspraken en ervaringen.

Dr. Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel. Hij schreef diverse boeken op het gebied van geloof en geestelijk leven.
 
Datum:        Woensdag 10 oktober 2018
Tijd:              20.00-22.00 uur
Plaats:         De Kerk
Lied van de maand oktober 2018: Uw woord omvat mijn leven.

Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 119a. Sytze de Vries heeft dit lied geschreven bij Psalm 119: 89-112; de melodie is van Willem Vogel. Het is een lied dat we al wel eens een keer hebben gezongen, maar echt goed kennen doen we het nog niet. Het kan passen bij veel momenten in de liturgie en is niet heel lastig te zingen. De laatste zondag van deze maand is het weer Bijbelzondag met extra aandacht voor Gods woord dat ons hele leven omvat.
Cobie Hofman-Heida


Gebedsbijeenkomsten

Beste gemeente leden,
Vanaf 1 oktober is er weer wekelijks een Oecumenisch moment waarop we samen komen om te danken en te bidden.
Iedere dinsdag avond van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Baptistenkerk.
Deze gebedssamenkomsten worden geleid door leden van de verschillende kerken hier in Workum.
Er is een kort moment van bezinning, gezamenlijk worden er gebedspunten benoemd, die in het gebed terug komen.
Ook wanneer u het moeilijk vindt om hard op te bidden is het zeker goed om in stilte mee te bidden. U bent van harte welkom.
Het gebedsteam


Uitnodiging voor de doop:
Op zondag 21 oktober 2018 is er een doopdienst. We hebben al 2 aanmeldingen. Mochten er ook andere ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan zijn ze daarvoor hartelijk welkom. Voorganger op zondag 21 oktober is de eigen predikant ds. Arnold Vriend. Aanmelden graag vóór maandag 8 oktober a.s. bij ds. Arnold Vriend Tel. 756248 of 
e-mail
De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld op 10 februari 2019.Welkomslied voor ds. A. Vriend op 9-9-2018

Welkom, welkom in ons midden,
welkom hier in onze kerk.
Dat u zich hier thuis mag voelen
in uw huis en in uw werk. 
Vol vertrouwen
verder bouwen 
hier met ons aan deze kerk.

Welkom, welkom in ons midden
welkom hier met uw gezin.
En wij vragen om Gods zegen
voor uw werk – dit nieuw begin.
Leid ons verder
als een herder
deze nieuwe fase in                                                                         

Trouwe Vader in de hemel
wilt U altijd naast hem staan.
Wil hem helpen en hem steunen,
geeft U steeds de richting aan.
Leg Uw zegen
op de wegen
die wij samen mogen gaan

Trouwe Vader in de hemel 
wilt U ook met ons zijn, Heer
en ons helpen hén te helpen
alle dagen – telkens weer.
Laat ons groeien,
laat ons bloeien 
door Uw Liefde – keer op keer. 

Uit het ideale boek voor elk FEEST! geschreven door  Marianne Busser en Ron Schröder.


Oproep:
Wij zoeken jongeren die een maatschappelijke stage moeten doen dit schooljaar! Je mag samen met de clubleiding gezellige & creatieve avonden organiseren voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
 
Ook zoeken wij ouders en gemeenteleden die het leuk vinden om 1 of 2 keer dit seizoen een avond (19.00-20.00) club willen verzorgen voor de kinderen van groep 7 of 8
De club begint na de herfstvakantie!!
 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat club blijft bestaan!
Voor vragen en aanmeldingen bel: Juann van der Schaaf  542103Onderhoud/ reparatie Workumer toren!  
Ingaande 10 september zal reparatiewerk uitgevoerd worden aan de toren.
Het betreft onderhoud aan het houtwerk bij de klokken. De werkzaamheden hebben tot gevolg , dar er vanaf 10 september geen klokken geluid kunnen worden bij begrafenissen en de kerkdiensten.
Als alles volgens plan verloop duurt de reparatie  tot eind van dit jaar!
De kerkrentmeesters
Startzondag
Zoals vermeld in de vorige editie van het Kerknieuws bij deze alvast even een beknopt programma voor 16 september.
 
09.30 uur      Kerkdienst met als voorganger Ds. A. Vriend.
10.45 uur      Koffie, thee, limonade en wat lekkers .
11.15 uur      - In gesprek met elkaar.
                    - Mystery guest
                    - Kleuren/knutselen voor de jongste jeugd.
12.30 uur      Hapje en drankje met aansluitend lunch.
13.45 uur      Sluiting.
 
Oproep Oproep Oproep Oproep
Voor Startzondag zijn wij ook weer op zoek naar gemeenteleden die wat lekkers willen maken of halen voor bij het koffiedrinken na de dienst. Opgave hiervoor kan bij Gerard de Boer, tel. 0515-541157 of via
De Startdienstcommissie.Bevestiging Ds. A.Vriend 9 september 10.00 uur

De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Workum en
de Protestantse Gemeente It Heidenskip nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de eredienst waarin  Ds. A. Vriend  verbonden zal worden als predikant aan onze gemeenten.
 
De dienst van de bevestiging zal geleid worden door
Ds. O.C. Kerssen uit Sloten. De dienst wordt gehouden op zondag 9 september 2018 om 10.00 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum.
 
Na de dienst zal voorzitter J.P. Bremer kort het woord voeren namens beide kerkenraden. En er is gelegenheid de predikant en zijn gezin de hand te schudden, dit alles onder het genot van een kop koffie.
 
Namens de kerkenraden,
Diet Westra-van der Valk, scriba.
Jolmer de Vries, scriba.


Het ‘Blauwe Boekje’
Eén dezer dagen wordt de Activiteitengids – het zgn. ‘Blauwe boekje’ - voor het komende seizoen rondgedeeld. Het jaarthema van het Winterwerkprogramma is ‘In gesprek met..’ De bezorging ervan wordt verzorgd door ouderlingen en pastorale assistenten. Graag overhandigen ze u dit boekje persoonlijk om zo misschien al tot een goed gesprek te komen. Mochten ze u niet thuis treffen, dan stoppen ze het in de brievenbus.
In het boekje treft u een ruim aanbod van activiteiten aan. Het betekent dat een ieder zich op eigen manier kan verdiepen of bezighouden met zaken van geloven en kerkzijn. Reden genoeg om het boekje aandachtig door te lezen. Via de meegeleverde opgaveformulieren kunt u zich aanmelden voor één of meerdere activiteiten of vormen van ontmoeting. Deze formulieren worden uiterlijk zaterdag 15 september opgehaald. Uiteraard kunt u deze formulieren voor genoemde datum ook inleveren bij uw wijkouderling of pastoraal assistent.
Ons advies is om op pagina 21 van de gids te noteren voor welke activiteiten u zich hebt opgegeven. In de voorste (lege) kolom van de ‘Agenda’ kunt u dit aankruisen. We hopen op veel belangstelling!Lied van de maand september 2018 Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat
Als lied voor de dienst zingen we deze maand lied 974 met tekst van Sytze de Vries, geschreven bij Romeinen 12: 9-21, en een melodie van Wim ter Burg. Wij zijn geroepen om de liefde van God die ons is gegeven, zingend door te geven. Couplet 2 zegt: “En wat wij zijn, draagt bij tot welzijn van elkaar. In onze eenheid wordt Uw liefde openbaar”.
Een prachtig lied voor de start van het nieuwe seizoen.
Cobie Hofman-HeidaACTIE WARM HART NCRV-KRO: STICHTING BABYSPULLEN HEERHUGOWAARD


 
Elk jaar organiseert NCRV-KRO de actie Warm Hart. Leden worden opgeroepen om organisaties voor te dragen die sociaal verbindend bezig zijn. Ook wij kregen deze oproep op Goede Vrijdag jl.
Juist diezelfde dag had ik samen met een as moeder een babystartpakket uitgepakt van de Stichting Babyspullen in Heerhugowaard. Een werkelijk geweldig pakket met kleertjes, luiers, lakentjes, dekentjes, flesjes, verzorgingsproducten, speelgoed, kruikjes enz. enz. Zowel de as moeder als ik waren ontroerd. Je kon zo zien, dat dit pakket met liefde was samengesteld uit nieuwe en gebruikte artikelen die door de Stichting landelijk worden ingezameld. Men doet dit, omdat er in Nederland 1 op de 9 baby’s in armoede wordt geboren en in grote steden zelfs 1 op de 4! Pakketten kunnen worden aangevraagd door huisartsen, verloskundigen en kraamverzorgenden, voor ouders die het financieel moeilijk hebben. Na een half jaar kan men nog een keer een pakket aanvragen.

Deze samenloop van omstandigheden kon voor mij geen toeval zijn en dus droeg ik de Stichting Babyspullen voor bij NCRV_KRO. De Stichting is genomineerd en als zo vaak tegenwoordig kun je een stem uitbrengen, via internet. In het begin lag Stichting Babyspullen op kop, maar nu staan ze op de 4e plaats. 3 organisaties krijgen een geldbedrag voor hun werk. Er zijn nog stemmen nodig voor Stichting Babyspullen. Doet u mee?
U kunt stemmen via www.ncrv.nl/geven  en dan zoeken naar Stichting Babyspullen, voorgedragen door Jelly Deinum van der Zee. Stemmen kan tot 28 september.
 
Dit jaar werden er al ruim 3100 pakketten uitgedeeld.Schoonmaakklus in de pastorie:
De renovatiewerkzaamheden in de pastorie zijn inmiddels afgerond! Nu nog de finishing  touch! Wie  wil en kan hier aan  mee helpen?  Al is het maar één dagdeel. Vele handen maken …………
Neem hiervoor contact op met Jan Stoel. tel.0515-541992 of email: 


Orgelconcerten 2018 in de St. Gertrudiskerk te Workum
Wo 1 aug. Klaske Reitsma uit Allingawier aanvang 19.30 uur
Wo 15 aug Feike Dijkstra inloopconcert  aanvang 19.30 uur
Wo 29 aug Dick Klomp orgelconcert  aanvang 20.00 uur
Zat 1 sept Tsjerkepaed organisten aanv. 13.30 tot 17.00 uur
Wo 12 sept Dick Sanderman orgelconcert, aanv. 20.00 uur


TVG: wegwijs in geloof en theologie.
Theologische Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden (TVG) is een cursus theologische basisvorming die wat met je doet.
Je krijgt een bredere visie op religie en zingeving door de gevarieerde opzet en het brede palet aan vakken.
Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen.
Vanaf 25 september elke dinsdagavond in Bogerman Sneek.
Meer info: www.tvg-sneek.nl


                                              
Lied van de maand augustus 2018: Zoekend naar licht.

Deze maand herhalen we lied 1005. We doen dat in het Nederlands, maar ook de oorspronkelijke Engelse tekst staat in ons liedboek. De dichteres/componiste Bernadette Farrell heeft het lied gemaakt voor de adventstijd, maar het kan veel breder worden gebruikt. Vandaar dat het bij ons in de rubriek “Gerechtigheid” staat. De melodie van het couplet is ingetogen van karakter; de melodie van het refrein is intenser en geeft op een mooie manier uitdrukking aan de uitroep “Christus, ons licht”.
Cobie Hofman-Heida.


Privacyverklaring staat online
U kunt hem HIER downloaden.


Bij de dienst van zondag 1 juli
Deze zondag hoop ik weer in Workum voor te gaan. Ik neem de preek mee die ik de laatste keer in Voorburg heb gehouden over Marcus 3:20-35. Ik zie er naar uit weer even terug in Workum te zijn en elkaar te ontmoeten rondom het Woord. Vrouwlief gaat voor in Voorburg, zij komt niet mee, de (grotere) kinderen waarschijnlijk wel. Preekroostertechnisch was het nog niet zo gemakkelijk om in deze laatste maanden van de vacante periode een gastbeurt in te plannen in Workum, maar Pastor Hieke Plantinga was zo vriendelijk haar gastbeurt aan mij af te staan, waarvoor hartelijk dank!
Ds. Giel SchormansNieuwe baan
Zoals u misschien al hebt gehoord of gelezen in Ons kerkblad heb ik per 1 september een nieuwe baan. Ds. Boomsma uit Koudum gaat dan met emeritaat en mij is gevraagd of ik in de vacaturetijd het pastoraat en crisispastoraat wil invullen. Het is een aanstelling voor 20 uur per week en eerst voor een jaar. Dat betekent dat ik per 1 september stop in de Gasthuiskerk te Bolsward. Voor de protestantse gemeente te Workum verandert er niets. Ik zie er naar uit om hier, na anderhalf jaar vacant te zijn geweest, met ds. Vriend samen te werken.
Hieke Plantinga-Folkertsma


Orgelconcerten 2018 in de St. Gertrudiskerk te Workum
13 juni  Sander van Marion orgelconcert. aanvang 20.00 uur
11 juli  Klaske Deinum inloopconcert aanvang 19.30 uur
15 augustus Feike Dijkstra inloopconcert  aanvang 19.30 uur
29 augustus Dick Klomp orgelconcert  aanvang 20.00 uur
1 september Tsjerkepaed organisten aanv. 13.30 tot17.00 uur
12 september Dick Sanderman orgelconcert, aanv. 20.00 uur


Privacy wetgeving.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. U heeft er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Om als kerkelijke gemeente goed te kunnen functioneren maken wij gebruik van uw gegevens. ( pastorale zorg, website, Kerknieuws ).
Zo willen we een gemeenschap zijn, waarin leden naar elkaar omzien en elkaar aan God opdragen.
Hebt u bezwaar tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat schriftelijk aan de scriba kenbaar maken.

Voorbereidingscommissie AVG
J.P. Bremer.
L. de Vries-Steensma.
D. Westra-van der Valk.


Lied van de maand juli 2018: Zonne en maan.
 
Lied 303 is een eenvoudig lied uit Zweden, waarvan de tekst geschreven werd door Britt G. Hallqvist. Naast kerkliederen schreef ze vooral kinderboeken en vertaalde ze klassieke literatuur in het Zweeds.
Het lied kent heel korte regels, waarbij de laatste drie regels als een soort refrein klinken vanwege de in elk couplet terugkerende woorden: ‘wij danken U, / wij prijzen U, / wij zingen uw heilige naam’.
In de Scandinavische landen is dit lied onvoorstelbaar populair geworden en wordt het beschouwd als een lied dat werkelijk iedereen, van jong tot oud, kent. Een paar jaar geleden hebben we het ook als lied van de maand gezongen. Wanneer we het goed kennen, wordt het hier vast net zo geliefd als in het noorden.
Cobie Hofman-Heida


Boottocht zaterdag 7 juli 2018
Dit jaar zal de boottocht voor 65+ -sers met de m/s ‘Waterpoort’ worden gehouden op zaterdag 7 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese Wateren. Dit jaar varen we door Sneek richting Sloten en via de Langweerderwielen terug.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s ‘Waterpoort’.

We hopen ongeveer 17.00 uur weer aan te meren in Sneek.
De kosten bedragen  € 30,00  per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake. 
Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 10 juni op bij Botsje Koopmans, tel.542409, of  bij Geke Meindertsma, tel.541999
U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt.
We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.
De Diaconie


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Gemeente te Workum wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Mogen wij foto's van gemeenteleden enz. op onze website of Facebook plaatsen?

Als er mensen op de foto staan die herkend kunnen worden, moet de kerk toestemming vragen. Die toestemming moet de kerk uitdrukkelijk vragen en iemand moet vrij zijn om nee te zeggen. Let op: vragen of de kerk foto’s mag maken is iets anders dan het vragen of de kerk ze op de website mag zetten. De kerk zal dus (zeker als het gaat om foto’s die niet afgeschermd staan) selectief moeten zijn in welke foto’s zij plaatst. Vraag aan de mensen die herkenbaar op de foto staan schriftelijke toestemming. Dat is zeker het geval als het om kinderen gaat. Als de kerk het verzoek krijgt om een foto te verwijderen, dan moet zij daaraan meewerken. De kerk mag zonder toestemming foto’s publiceren waar mensen niet herkenbaar op staan, bijvoorbeeld als alleen ruggen van mensen te zien zijn of mensen ‘wegvallen’ in een groep van mensen.

Daarom heeft de PR commissie besloten om het fotoalbum van onze website te verwijderen. Tevens zijn de fotoalbums van Facebook verwijderd. De tijdlijnfoto’s volgen binnenkort. Vanaf 25 mei gaan we proberen om alleen mensen of kinderen te publiceren zonder dat ze herkenbaar in beeld staan.


Kerkomroep in de St. Gertrudiskerk.
 

Sinds een paar weken is onze kerk aangesloten bij landelijke kerkomroep. De kerkdiensten kunt u nu beluisteren via www.kerkomroep.nl, vervolgens “Friesland’’ kiezen en daarna doorscrollen naar Workum. Ook kunt u de Kerkomroep-app op uw smartphone, Ipad of tablet plaatsen.
 
Mede door de invoering van de nieuwe Europese regelgeving, de zgn. privacywet (AVG), worden ingaande 13 mei a.s. de kerkdiensten niet langer op DVD  aan gemeenteleden aangeboden. Deze wet verbiedt het zichtbaar in beeld brengen van kerkgangers.
 
Kerkrentmeester Klaas Folkerts  (06-25144356) is bereid ( zonder kosten) , wanneer u (nog) niet aangesloten bent op internet, te adviseren hoe u via de telefoon of tv aansluiting toch gebruik kunt maken van Kerkomroep.
 
 De uitzending via Studio Mariënacker blijft voorlopig ongewijzigd.Lied van de maand mei 2018
De Geest van God waait als een wind.
In mei zingen we lied 691 als lied voor de dienst, een Pinksterlied van Marijke de Bruijne op een melodie van Gon Voorhoeve. Pinksteren is het feest van Gods blijvende aanwezigheid onder de mensen, maar die is vaak niet zo gemakkelijk aan te wijzen. Het is een aanwezigheid zoals…zoals….en dan volgen er allerlei beelden: vuur, wind, een duif. Of abstracter: eenheid, onderlinge verstaanbaarheid, bron van goede machten. De Friese vertaling van Eppie Dam en Margryt Poortstra is ook erg mooi.
Cobie Hofman-Heida


DOPEN
Op zondag 27 mei 2018 is er weer een doopdienst.
Mochten er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan bestaat daartoe gelegenheid.
Voorganger is zondag 27 mei 2018 ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn.
Aanmelden graag vóór 5 mei a.s. bij de scriba, mevr. D. Westra-van der Valk,
Lynbaen 33. Tel. 542154; of  e-mail
De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld op 21 oktober 2018
De scriba


Onderscheiden
We feliciteren de heer Jacob van der Valk en ook zijn vrouw Trudy Vervaart-van der Valk, Sud 154, met hun Koninklijke onderscheiding, welke zij ontvingen voor hun verdiensten in de maatschappij.  Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Dokkum reisje
Op 25 april jl. maakten gemeenteleden een reisje naar Dokkum o.l.v. de dames Van der Werf, De Vries en Plantinga. Wegens ziekte was mevr. Plantinga afwezig. Het vertrek om kwart over acht. Het eerste reisdoel was de Bonifatiuskapel, waarvoor ruim de tijd was uitgetrokken. Misschien iets teveel?
Wij werden ontvangen met koffie en heerlijk vers gebak! Wij werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kon eerst een film over Bonifatius bekijken, de andere groep liep met een uitstekende rondleider naar de Bonifatius bron. Het was een genoegen om naar deze man te luisteren.
Maar het weer werkte niet mee: het was erg koud, winderig en regenachtig.
Ook de lunch werd hier gebruikt: we kregen een lekkere  kop hete soep.
's Middags waren er twee rondleiders om ons Dokkum te laten zien, alweer prima vertellers!
Er stond op het programma ook "een vrij gedeelte van de dag", immers Dokkum heeft zoveel moois:  een Grote Protestantse Kerk, een geweldige R.K. Kerk van Cuypers, een museum, enz. Maar vanwege het slechte weer gingen velen naar het restaurant van de Hema.
Op de terugweg in de bus scheen de zon!
Hartelijke dank aan Foekje, Lammie en Hieke.
Tot volgend jaar.
Piet Dekker


Kerkbezichtiging
 
Op 16 april start de kerkbezichtiging weer. Helaas begint die dit jaar om half 2, omdat er minder mensen beschikbaar zijn. Op de vergadering vroeg iemand iets te schrijven over het afgelopen seizoen. Naast Nederlanders ontvangen we veel buitenlandse gasten. U zult begrijpen dat de Duitsers daarvan het leeuwendeel vormen, wel 90%. Andere landen zijn: België, Engeland, Noord-Ierland, Frankrijk, Denemarken, Polen, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Canada, USA, Aruba, Brazilië, Kenia, Namibië, Zuid-Afrika, Afghanistan, Australië en Nieuw-Zeeland.
En wat vindt men van onze kerk? Mooi, prachtig, bijzonder, interessant, geweldig, indrukwekkend, licht, imposant, fraai! Verder staan er soms  onder de kop "uw reactie" aardige dingen. Ik citeer: Mijn voor-voorvader is hier bij de kerk begraven: Abraham Fortunatus de Rochemont. Blijf  er goed op passen en blijf hem gebruiken tot eer van God! een onverwachte ervaring mede omdat "onze organist" Harry Mast hier ook speelt. Heel anders dan wij katholieken gewend zijn. Een hele mooie kerk om aan mijn zus te denken. 26 jaar geleden hier getrouwd. Wat geweldig dat er diensten worden gehouden en hier de gemeente mag samenkomen. Ik vond de quiz heel erg leuk. Door het verhaal is de kerk gaan "leven". Na ± 50 jaar weer hier. Nu heel goede uitleg! Hier gedoopt (1939). Discovered my relatives (ontdekte familieleden). Prachtige kerk, maar onze Sint Jan is mooier. Heel bijzonder om dit als bouwvakker te bekijken. Mijn vader en zijn compagnon en hun mensen verrichtten de restauratie (1939-1951). De baren worden ook vaak genoemd. Velen hebben die nog nooit gezien. Tenslotte is men zeer te spreken over de gastvrijheid, de uitleg en de rondleidingen. Genoeg reden om ook dit jaar op dezelfde voet door te gaan.
J. Bremer


HELP!
Binnenkort krijgt de pastorie (gelukkig) weer nieuwe bewoners.
Zoals gebruikelijk willen we daarvoor de woning een flinke opknap/schoonmaakbeurt geven!
WIE HELPT??
Inlichtingen en opgave bij Jan Stoel: tel. 541992 of
 
De kerkrentmeesters


Uitstapje naar Dokkum woensdag 25 april.
Op genoemde datum hopen we met een bus vol gemeenteleden(60 personen)een bezoek te brengen aan Dokkum.De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf de Merk. In de Bonifatiuskapel volgt een ontvangst met koffie en koek.Groepsgewijs worden  we daarna rondgeleid door de kapel,processiepark,en wonen we een filmvertoning bij.Rond het middaguur wordt soep geserveerd en kunt u de zelfverzorgde lunch nuttigen.Daarna o.l.v. een aanta lgidsen een stadswandeling.Vanaf ongeveer 3 uur kunt u zelf rondkijken in Dokkum.We hopen om 6 uur ’s avonds weer thuis te zijn.
Commissie Vorming en Toerusting.

 Paaskaars 2018Hierbij de uitleg van de afbeelding op de paaskaars: KELK/DUIF/KRUIS.
Een  vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de
Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.
 
Namens de diaconie Joh.Hoekema


Dominee A. Vriend neemt beroep aan!
De kerkenraden zijn blij en dankbaar te kunnen meedelen, dat ds. A. Vriend te Ouwsterhaule/Scharsterbrug, het beroep naar onze gemeenten Workum en It Heidenskip heeft aangenomen.
                                  
De scriba’s Workum en It Heidenskip.


 
Ambtsdragers

Het stemt de kerkenraad tot vreugde dat er op dit moment twee nieuwe ambtsdragers gevonden zijn, te weten Paulina de Vries-de Jong, Noard 94; zij is bereid een van de vacatures van jeugdouderling te vervullen en Thea Wijnja, Brouwersdyk 23; zij wordt de nieuwe diaken. Zij zijn als zodanig door de kerkenraad benoemd. Indien er tegen deze benoemingen geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatshebben op zondag 22 april 2018. Voor Thea Wijnja zal de bevestiging op een later tijdstip plaatsvinden (27 mei).
 
In deze dienst zullen de volgende ambtsdragers worden herbevestigd: de ouderlingen Rienk Harkema, Rients Siderius en Hinne Wiersma; de ouderling-kerkrentmeester Wyke de Boer; de diakenen Johannes Hoekema, Botsje Koopmans; de jeugddiakenen Inkje Bakker en Tjettje Postma-Hempel.
Wij nemen afscheid van ouderling Anne van der Leij; van de jeugdouderlingen Woltsje Bokma en Marian de Wolff-Wijnja en van diaken Bauke Spijksma.
 
Door de kerkenraad benoemd tot pastoraal-assistenten Atty Nicolaij-Soepboer, Nonnestrjitte 2 en Meta Kuiper, Lynbaen 14. Zij zullen gaan werken in resp. wijk 4 en wijk 6.
 
Wij zoeken nog een ouderling voor wijk 6: Nij Mariënacker, de Hosta en de Wende en voor wijk 4. Bent u tussen de 30 en 70 jaar oud zijn en mocht u zich geroepen voelen, meld u dan aan bij de scriba.
 
Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses
Diet Westra-van der Valk, scriba.


Friese Cantatedienst van zondag 15 april
Deze zondag een kerkdienst in gezongen vorm. De Cantate ‘Fakkeldragers yn ‘e wyn’ ( tekst: Eppie Dam, muziek Hindrik van der Meer) wordt uitgevoerd door een projectkoor en kinderkoor. Beide koren staan onder leiding van Cobie Hofman – Heida. Muzikale ondersteuning van een pianiste, een klarinettiste  en een fluitiste. Verder zijn er twee vertellers. Ook de gemeente wordt betrokken bij het muzikale verhaal door hier en daar mee te zingen. Waar gaat het over? De cantate maakt in teksten en 8 liederen een reis door de Bijbel. Van Genesis af zijn er mensen die het vuur van het geloof hebben doorgegeven. Soms was het een groot vuur, in andere tijden maar een klein vlammetje. In onze tijd zien we misschien nog maar weinig van het oude vuur, maar één vonkje is al genoeg om de vlam van het geloof weer aan te wakkeren. Zo worden ook wij fakkeldragers. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor de gemaakte onkosten. Er is geen uitgangscollecte. Aanvangstijd: 9.30, duur ongeveer 1 uur. Van harte welkom!
Lied van de maand april 2018: De toekomst is al gaande
In april zingen we lied 605 als lied voor de dienst, een Paasgedicht van Inge Lievaart op een melodie van Willem Vogel. Elk couplet begint met de regel “de toekomst is al gaande”. Die toekomst is niet te stuiten, en het begin? Dat is het lege graf van de Paasmorgen.
                                                          
Cobie Hofman-HeidaNijkleaster kuiertocht
Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster in Jorwert een ‘Kleaster-kuier’, een kloosterwandeling. Ook dit jaar willen we meedoen en wel  op woensdag 21 maart 2018.
Vervoer wordt onderling geregeld.

Het programma is als volgt:
09.30 uur      Ochtendgebed
10.00 uur      Koffie of thee met kleasterkoeke
10.30 uur      Begin van de Kleasterkuier (een wandeling die is
                    opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding.
12.00 uur      Gezamenlijke lunch (zelf meebrengen)De Fryske Passy van Hoite Pruiksma als drama van beeld en muziek.
 

De Fryske Johannes Passy van Hoite Pruiksma op vrijdag 16 maart om 20.30 u. in de St. Gertrudiskerk in Workum, nu in een nieuwe, dramatisch-theatrale setting!
 
Deze door Hoite Pruiksma gecomponeerde Johannes Passy werd in 1999 voor het eerst in Workum en in Groningen uitgevoerd, door hem daarna omgewerkt en kwam in die vorm daarna nog twee keer tot klinken. De verkiezing van Leeuwarden tot culturele hoofdstad in 2018 inspireerde Hoite Pruiksma om zijn Passy weer uit te gaan voeren. Maar nu in een andere vorm: met een uitgekiende toevoeging van regie en licht wordt de visuele verbeelding van deze dramatische muziek op een schilderachtige manier vergroot. En dat gaat een zeer intense beleving van het lijdensverhaal opleveren!
De uitvoering in Workum is de première van deze nieuwe opzet en het is tevens de aanzet van een tournee van 7 voorstellingen. Na Workum wordt deze passie uitgevoerd in Utrecht, Amsterdam, Assen, Nijmegen, Groningen en Leeuwarden.
De uitvoering op 16 maart in de St. Gertrudis in Workum begint om 20. 30 uur.
Op 11 maart is er ’s middags om 15.00 uur in It Pottebakkershûs een (gratis) inleiding over de passie, die wordt verzorgd door componist Hoite Pruiksma.
Kaarten voor de uitvoering op 11 maart zijn in de voorverkoop te verkrijgen via www.stichting-up.nl


Gemeentevergadering Protestantse Gemeente Workum.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 14 maart 2018, na bidstond voor gewas en arbeid.
Aanvang gemeentevergadering ongeveer 20.30 uur in het vieringsgebied van de kerk.
 
Agenda:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Vaststelling van het verslag van de op 13 maart 2017 gehouden gemeentevergadering
 • Vaststelling van het verslag van de gecombineerde gemeenteverg. 5 februari 2018
 • Jaarrekeningen van de kerk, de diaconie en de commissies over 2017
 • Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer    
PAUZE
 • Beroepingswerk
 • Voortgang Oer de Toer
 • Rondvraag
 • Sluiting.

 
De agenda, het verslag van de vorige gemeentevergadering in 2017 en die van 5 februari 2018 en de financiële stukken van de kerk, de diaconie en andere clubs zijn op zondag 11 maart 2018 na de ochtenddienst mee te nemen uit de Westbouw.


Jaarrekeningen ter inzage.
De jaarrekeningen 2017 van de kerk en van de diaconie
liggen ter inzage van 10 tot 14 maart 2018.
Voor de jaarrekeningen van de kerk kunt u langs en/of afspreken met dhr. A. Grooters, Blokmakkerij 6, tel. 541002
Voor de jaarrekeningen van de diaconie kunt u langs en/of
afspreken met mevr. G. Meindertsma-Hovinga, Súd 7, tel. 541999.
De scribaOp woensdag 14 maart a.s. is er eerst de Bidstond en daarna is er in de kerk de gemeentevergadering. Hier horen we weer over het werk in onze gemeente en de opbrengsten hiervan. Ook zal Akky de opbrengst van de rommelmarkt over 2017 bekend maken en u vertellen over de verdere plannen voor het nieuwe seizoen.
De verloting, zoals gewoonlijk, gaat deze keer NIET door. Want een verloting in een kerk, vinden we niet gepast!
Maar als “Oer de Toer” klaar is, dan gaan we weer los.
Akky Adema-WierdaOnderweg naar Pasen.
De Veertigdagentijd is een tijd van rust en bezinning. Er zijn dagboekjes of je kunt je abonneren op een dagelijkse mail met een tekst om die dag over na te denken. Ook in de kerk is het een periode waarin we met projecten voor kinderkerk en Kerk in Actie toeleven naar het Paasfeest.
En zo zijn er met Pasen, en ook in de tijd daarvoor, heel veel gebruiken. Denk maar aan het vieren van carnaval en het vasten in de Veertigdagentijd, waarin de zondagen niet meetellen. De paasvuren en het zoeken van paaseieren. De vieringen in de stille week en de traditie van uitvoeringen van de Matthaüs Passion. Of de Passion, die ook al een traditie lijkt te worden.
Bij sommige gebruiken en tradities vraag je je misschien af waar dit eigenlijk vandaan komt. Heeft dit nog wel iets met het christelijke paasfeest te maken, is het puur commercieel of is het een oud heidens gebruik?
Op woensdag 21 maart wil ik u graag meenemen op weg naar Pasen langs een groot aantal van deze tradities en gebruiken.  
 
Datum: Woensdag 21 maart 2018
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Latijnse School
Leiding: Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma


 
Correctie datum reisje

In de oproep voor het betalen van de reissom (€ 27,50) voor het reisje naar Dokkum in Kerknieuws 322 stond een foutieve datum vermeld. De juiste datum is woensdag 25 april. Weet u het nog: het bedrag graag voor 1 april overmaken op rek.nr. NL27 INGB 0001 2333 85 t.n.v. D. de Vries, Workum.
Commissie Vorming en Toerusting.Inzamelingsaktie voor Voedselbank
 

De Voedselbank Zuidwest Friesland organiseert op 27 april en 28 april 2018 een grote inzamelactie onder de inwoners van de stad Workum en omliggende regio.
Aan verschillende organisatie, kerken en instellingen is gevraagd om hieraan  hun medewerking te verlenen.
 
De Voedselbank Zuidwest Friesland is o.a. actief in de stad Workum en de omliggende  regio, op verzoek* verstrekt de Voedselbank aan inwoners die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien een voedselpakketten.
Voor het samenstellen van de voedselpakketten zijn veel levensmiddelen noodzakelijk. De aanvoer is momenteel onvoldoende om hiermee een goed voedselpakket samen te stellen.
 
Wij vragen u om een bijdrage aan de actie te doen, hiermee helpt u de Voedselbank om een volwaardig voedselpakket te verstrekken.
 
Met uw bijdrage is de Voedselbank in staat een volwaardig voedselpakket te verstrekken,
In de onderstaande opsomming vindt u suggesties voor gewenste producten.
 
Met name lang houdbare producten zijn uitermate geschikt voor het samenstellen van een voedselpakket.
Voorbeelden zijn de volgende producten;

 • koffie en thee - hagelslag - jam - pindakaas - pasta’s - rijst - sausen voor pasta’s en rijst
 • bloem - pannenkoekenmeel ­- houdbare melk
 • groente, vlees en vis in blik of glas
 • soepen in blik of folieverpakking
 • lichaamsverzorging artikelen – tandpasta zeep en wasmiddelen
 • volle spaarzegelboekjes zijn ook welkom

Bijdragen zijn onmisbaar om het werk van de Voedselbank mogelijk te maken, bijvoorbeeld met;

 • een financiële steun op, Bankrekening  NL05RABO0155647911 t.n.v. Voedselbank Zuidwest Friesland
 • schenken van overtollige voorraden levensmiddelen. De Voedselbank draagt hiermee bij dat producten worden gebruikt en niet worden vernietigd
 • Schenking van particulieren
 • Inzamelingsacties

 
Wanneer u als vrijwilliger op vrijdagmiddag 27 april en/of op 28 april een paar uurtjes de levensmiddelen in ontvangst wilt nemen?  Stuur dan een mail aan
 
Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket zie dan op onze website  www.voedselbankzwf.nl voor de gewenst informatie.


Betaling reissom
Voor diegene die zich heeft opgegeven:de te betalen  reissom voor de excursie naar Dokkum op woensdag 27 april bedraagt €27,50.Dit bedrag graag overmaken vóór 1 april naar rek.nr. NL21INGB0001233385 t.n.v.D.de Vries,Workum. Hierbij vermelden” reisje Dokkum”.
Commissie Vorming en Toerusting


Nieuw redactielid Kerknieuws

De redactie is blij dat Gonny de Boer de gelederen komt versterken. We heten haar van harte welkom en hopen op een goede samenwerking.
Namens de redactie Kerknieuws
 


Lied van de maand maart 2018: Hij ging de weg zo eenzaam 
In maart zingen we lied 560 als lied voor de dienst. Tijdens een thema-avond over ons nieuwe liedboek hebben we hem al wel eens gezongen, maar nog niet in een kerkdienst. Het lied komt oorspronkelijk uit Zweden en heeft een mooie, eenvoudige melodie. In sobere woorden wordt de eenzame lijdensweg van Jezus geschetst. Zijn vrienden laten hem in de steek, toch deed hij het voor hen (couplet 1). Zijn vijanden slaan en bespotten hem, hij doorstond het en deed het voor hen (couplet 2). Wij hebben vergeving nodig, hij deed het voor ons (couplet 3).
Cobie Hofman-Heida
WERELDGEBEDSDAG  WORKUM

 
Vrijdag 2 maart is Wereldgebedsdag.
Op deze speciale vrijdag vinden samenkomsten plaats in 173 landen, gedurende 24 uur, als een lange ketting van gebed. Ook Workum doet weer mee.
Dit jaar zijn de oecumenische vieringen voorbereid door vrouwen uit Suriname en is het thema “En God zag dat het Goed was...” 
Honderdduizenden mensen voelen zich door gebed verenigd en gesterkt. Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld!
Collecte opbrengsten zullen besteed worden aan o.a. medische zorg en onderwijs.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel.
Jong en oud, mannen en vrouwen, u/jullie zijn van harte welkom. Bid met ons mee. De wereld heeft het zo nodig!
Vrijdag 2 maart 2018, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum.
Voor informatie of vervoer: 0515-541992
Zie ook www.wereldgebedsdag.nl
 
Namens de kerken van Workum
Wereldgebedsdagcomité
(Hanna, Ineke,  Klaske, Petra, Shirley)


Afscheid
Enige tijd geleden heeft mevr.T.S.Griede-Hendriks,Dwarsnoard12,aangegeven te willen stoppen als pastoraal-assistente.Wij respecteren haar beslissing.  Vijf jaar lang heeft ze in wijk 1 met veel inzet en liefde pastoraal werk gedaan.Wij willen haar daarvoor hartelijk bedanken en wensen haar voor de toekomst Gods zegen toe.
 
Namens de kerkenraad,
Diet Westra-van der Valk,scriba.Beroepingswerk

De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Workum en It Heidenskip zijn voornemens, gehoord de gecombineerde gemeentevergadering van 5 februari j.l., een beroep uit te brengen op ds. A. Vriend van Ouwsterhaule/Scharsterbrug.
Tot 20 februari bestaat er de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure (bij de scriba’s).
Bij geen bezwaar wordt het beroep definitief uitgebracht.
 
 
Namens de beide kerkenraden,
de scriba’s,
 
Diet Westra-van der Valk                           
Jolmer de Vries


Veertigdagentijd.
Kinderkerk: In de Veertigdagentijd luisteren de kinderen naar verhalen over wat Jezus ziet, hoort en doet op weg naar Pasen. Het thema van het project is ‘Ik zorg voor jou’. God zorgt voor mensen en de mensen zorgen voor elkaar.
Op 1e zondag horen de kinderen het Bijbelverhaal van Jezus in de woestijn, veertig dagen en veertig nachten lang. Daar komt de duivel die hem op de proef stelt. Maar er komen engelen die voor hem zorgen ( Marc. 1:12-15). Als introductie op het verhaal wordt elke zondag een voorwerp getoond dat het verhaal symboliseert.

Verbeelding: De Bijbelverhalen worden zichtbaar gemaakt op een grote poster voor in de kerk, met daarop een bloem. Op de bloem wordt na afloop van de kinderbijeenkomst door het zondagskind een illustratie van het verhaal van die week toegevoegd.
 
Symbolisch bloemschikken: Het thema van de schikkingen is ‘Leven vanuit het geheim’. De schikkingen gaan uit van de Bijbellezingen van de verhalen van de Kinderkerk. In die verhalen weerspiegelt zich wat God met de aarde wil. Zo wordt het geheim van God en mensen zichtbaar. Ze houden ons een spiegel voor. In die spiegel zien we wat we doen en ontwaren we het geheim. Centraal en steeds terugkerend symbool in de schikkingen is daarom een spiegel. Wat we in het verhaal van zondag 18 februari horen en in de spiegel zien is dat Jezus zich eerst in de stilte terugtrekt om tot de kern van zijn opdracht en zichzelf te komen. Als beeld van het geheim is gekozen voor een bloembol. Elke bloembol bevat een geheim van waaruit het leven zich ontwikkelt: je ziet het niet, maar vormt zich toch.
Uitleg van de symboliek en bijbehorende teksten worden gelezen door medewerkers van het Schoonmaakteam.
 
Diaconie: Het bovengenoemde kinderproject en de campagne van ‘Kerk in Actie’ sluiten op elkaar aan. Het thema van de campagne  is ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Hierin staat de zorg van moeders, vaders, opa’s en oma’s centraal - ver weg en dichterbij. In de zorg voor kinderen laten mensen iets zien van Gods liefde. Met de opbrengst van de rondgangcollecte op deze zondag ondersteunt Kerk in Actie partnerorganisatie IOOC. Medewerkers hiervan helpen moeders, die hun land Syrië ontvlucht zijn en zijn neergestreken in Oost-Libanon, om hun kinderen toch de nodige zorg te bieden.
Jeugddiaconaat: Voor elk gezin met opgroeiende kinderen is ook dit jaar een Spaardoosje beschikbaar. Hierover en over andere acties volgt nog nadere informatie.


Filmavonden.
Op dinsdag 20 en donderdag 22 februari vindt in het Filmtheater Workum, Emmabuert 16, de vertoning plaats van de film ‘Les Innocentes’. Voor de inhoud van de film zie pagina 19 in de Activiteitengids 2017-2018. Op beide avonden is er na afloop van de film gelegenheid om over de thematiek van de film in gesprek te gaan met Pim Engelenburg. Let op de aanvangstijd: 19.30 uur. De kosten van € 6,50 (incl. consumptie) te betalen aan de kassa. Beide avonden zijn volgeboekt!
Commissie Vorming en Toerusting


drs. A. Knevel gaat voor in dienst 11 februari
De Protestantste Gemeente Workum is vereerd om op zondag 11 februari drs. Andries Knevel te mogen verwelkomen in haar gemeente als voorganger.
De 65 jarige drs. Andries Knevel is theoloog, schrijver en radio- en televisiepresentator. Hij is de voormalig programmadirecteur van de Evangelische Omroep en is een van de bekendste coryfeeën van de EO. Jarenlang presenteerde hij samen met Tijs van den Brink de talkshow Knevel & van den Brink. Met enige regelmaat gaat hij voor als predikant in verschillende kerken in Nederland, zo ook bij de Protestantse Gemeente Workum op zondag 11 februari.
Afgelopen jaar herstelde Knevel van een legionellabesmetting. Maar aan zijn geloof heeft hij nooit getwijfeld. In zijn tv-programma "Toen was geloof nog heel gewoon" onderzoekt hij in hoeverre Nederlanders nog geloven. Want geloof is soms ver te zoeken. Wat is de rol van het christelijk geloof in de huidige maatschappij. Drs. Andries Knevel praat mensen moed in. Ongetwijfeld aandachtspunten in de dienst.

Locatie: St. Gertrudiskerk
Adres: Merk 5, Workum
Voorganger: Drs. Andries Knevel
Organist: Dhr. F. Dijkstra
Aanvang dienst: 9.30 uurKomt u of kom jij ons team versterken?
Al sinds jaar en dag staat het kinderkerk team klaar voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Tijdens het kindermoment in de kerkdienst worden de kinderen op een ongedwongen manier in contact gebracht met het geloof en worden er leuke knutselwerkjes gemaakt. We volgen hierbij het boek: 'Vertel het maar'. Hierin staan voor elke week Bijbelverhalen en knutselwerkjes beschreven geschikt  voor de diverse leeftijdsgroepen.
Vind je het leuk om wat voor kinderen te betekenen en wil je graag op deze manier je steentje bijdragen aan onze gemeente, dan zijn we op zoek naar jou! Het huidige kinderkerk team bestaat uit een groep enthousiaste dames, waarvan 3 dames het huidige bestuur vormen. Dat mogen er een aantal meer worden. Daarom hebben we op dit moment 2 vacatures:
Voorzitter kinderkerk
Kinderkerk leiding

1. Profielschets Voorzitter kinderkerk:
- Man of vrouw tussen de 25 en 100
- Je hoeft niet mee te draaien in het kinderkerk rooster, wij zoeken een echte voorzitter.
- Je bent aanspreekpunt en legt gemakkelijk contact tussen de dominee(s) en de diverse afdelingen in de kerkelijke gemeente.
- Je kunt mensen aansturen en opdrachten (door)geven. Dit doe je samen met het kinderkerk bestuur.

2. Profielschets Kinderkerk leiding:
- Man of vrouw tussen de 15 en 100.
- Je vindt het leuk om geloof en kinderen te combineren.
- Je wilt 1 x per maand/ anderhalve maand meedraaien in het kinderkerk rooster.
Lijkt 1 of beide vacatures u of jou wat, dan horen we dit natuurlijk graag. Stuur een mailtje naar:

Meer informatie over de functies is te verkrijgen via Anke de Vries: 06-13289412.
Namens het bestuur van de Kinderkerk,
Anke de Vries, Wietske Westendorp en Djoke KoopenHuispaaskaars
 

Pasen wordt gevierd op 1 en 2 april 2018.
Voor gemeenteleden bestaat de mogelijkheid om voor deze tijd een Huispaaskaars te bestellen. Deze kaars is bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring te beleven.
Op de zondagen 4, 11 en 18 februari, ligt een bestellijst achter in de Kerk op de grote tafel. Prijzen, lengten en kleuren zijn op deze lijst vermeld. Wanneer u uw naam en adres op deze lijst noteert, wordt de bestelling voor de Paasdagen bij u thuisbezorgd.
Telefonisch bestellen is ook mogelijk bij H. Smits-Boschma, 541292.


Extra gemeenteavond 5-2-2018 !
De kerkenraden van de Protestante Gemeenten van Workum en It Heidenskip nodigen u uit tot het bijwonen van een gecombineerde gemeente vergadering op maandag 5 februari 2018, 's avonds om 20.00 uur in de Gertrudiskerk.
Op deze vergadering kunt u uw stem uitbrengen voor het beroep op een door de kerkenraden voorgedragen predikant.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Jan P. Bremer - Eise Terluin, voorzitters
Diet Westra-van der Valk - Jolmer de Vries, scriba's


Bedankt namens World Servants!
Wij willen iedereen die vrijdag aanwezig was bij het stamppotdiner in Op ‘e Hichte hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Ook alle sponsoren nogmaals hartelijk dank! De opbrengst was €978,50. Voor meer informatie over onze groep en acties kunt u kijken op onze Facebookpagina of de site: https://www.worldservants.nl/actieplatform/groep/workumkoudum (rekeningnummer: NL70RABO0303564466, o.v.v. Groep Workum-Koudum). Onze volgende actie is zaterdag 10 februari: u kunt genieten van een 3-gangendiner voor € 27,50 bij hotel Jans in Rijs. U kunt zich hiervoor opgeven: mailen naar  of bellen/appen naar 06-12947281. Hopelijk tot dan!
Namens de World Servants groep Workum-Koudum:
Arno, Wilma, Yske, Liesbeth, Rienke en MarijeMissionaire avond gastvrije kerk

“Missionair zijn is niet op een zeepkist gaan staan. Het is ook geen preken van hel en verdoemenis.” Dit zei ds. Nynke Dijkstra-Algra uit Houten (provincie Utrecht) donderdag 24 januari in de Gertrudis tijdens een avond in het kader van Vorming en Toerusting. Het thema van deze missionaire avond was ‘De gastvrije gemeente’. Ds. Dijkstra komt oorspronkelijk uit Leeuwarden. Haar vader was de destijds zo bekende hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, leraar en senator dr. Hendrik Algra. In de aankondiging van deze avond in Kerknieuws van 13 januari jl. stond: “Missionair zijn is geen activiteit, maar draait om relaties. Hoe krijgt het geloof vorm in ons dagelijks bestaan?” Welnu, de ‘belofte’ die eigenlijk al in deze woorden zat opgesloten, is tijdens de avond helemaal waargemaakt. Het verhaal dat Nynke Dijkstra hield (met verduidelijkingen via de beamer) was buitengewoon boeiend en opende verrassende nieuwe inzichten en vergezichten.
 
Ds. Nynke Dijkstra-Algra is werkzaam als specialist missionair werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, zo vertelt ons Kerknieuws van 13 januari eveneens. Ze heeft ook diverse boeken over de missionaire gemeente op haar naam staan. Maar zij is ‘gewoon’ predikant in volle rechten, zij het dus dat ze geen ‘eigen’ gemeente heeft. Ze vertelde over een dominee van een Londense kerk die van zijn (Anglicaanse) bisschop opdracht had geregen zijn kerk koste wat het kost open te houden. Er zaten op zondag namelijk alleen nog wat oudere mensen. Het lukte deze dominee door werkelijk van alles in zijn kerk neer te zetten, waaronder bijvoorbeeld bedden waar daklozen even kunnen slapen. Nynke Dijkstra heeft deze kerk zelf in de Engelse hoofdstad bezocht. En natuurlijk is het geweldig wat deze dominee heeft gepresteerd, maar “wij hoeven de kerk niet briljant te maken met een bed en zo.” Missionair zijn moet in ons zelf zitten, missionair zijn zit in het leggen van relaties en het onderhouden daarvan, zo zei ze. “Je geloof delen in het dagelijks leven. Leef je leven als gelovig mens en gelovige gemeente, dan ben je al missionair.”
 
“We moeten al zoveel in de kerk en nu moeten we… pfff… ook nog missionair zijn,” zullen kerkleden wellicht verzuchten. Maar zo is het niet, aldus Nynke Dijkstra. “Eigenlijk doen we al veel te veel in de kerk. We hoeven de jongeren niet te trekken met een band in de kerk.” We moeten niet drammen en we hoeven ook niet te proberen de kerk weer vol te krijgen. Het is ook niet aan ons om te oordelen over mensen die niet geloven. Maar wat is missionair zijn dan wel? “Het heeft te maken met leven uit de bron en dat de mensen kunnen zien dat je een gelovig mens bent. We hoeven niet zo veel te doen. Relax, zou ik zeggen.”  
 
“De kerk is de ambassade van het Koninkrijk Gods,” aldus ds. Dijkstra. Zonder kerk, voegde ze daaraan toe, zou het vrijwilligerswerk in Nederland instorten. “Luister goed naar wat er gebeurt in Workum,” zei ze bij de beantwoording van de vraag wat ‘missionair zijn’ dan wél betekent. We moeten als kerk aansluiten bij wat er gebeurt in de samenleving, in vreugde en verdriet. “Dat gaat met kleine stappen, laten we contact leggen, mensen uitnodigen.” En bovendien, aldus Nynke Dijkstra-Algra, “kijk eens door de ogen van buitenstaanders.”
 
In het Utrechtse dorp Cothen werden in 2013 de door hun vader gedode jongetjes Ruben ((9) en Julian (7) gevonden. Direct nadat de jongens gevonden waren ging in Cothen de kerk open. Dát is missionair, aldus Nynke Dijkstra. Een prachtige avond! (AS)

foto's vindt u in het fotoalbum


Lied van de maand februari 2018

Heer, ik kom bij U (De kracht van uw liefde)                                       
In februari zingen we lied 891 als lied voor de dienst. Er staan liederen in ons liedboek uit verschillende tradities en ik probeer die allemaal eens aan bod te laten komen. Het lied voor deze maand komt oorspronkelijk uit Australië en staat inmiddels in diverse bundels. Het is twee maal vertaald, de eerste staat o.a. in de bundel Opwekking. De vertaling in ons liedboek is speciaal gemaakt door Liesbeth Goedbloed, even wennen voor degenen die het lied al kennen, maar ook heel mooi.
Cobie Hofman-HeidaStichting Stype Tadzjikistan
Stichting Stype Tadzjikistan organiseert mogelijk nog één keer een reis om de levensomstandigheden in een tehuis voor gehandicapte kinderen te verbeteren. Het gaat om het tehuis in de plaats Hisor, dichtbij Dusjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan, waarheen de afgelopen jaren al verschillende keren reizen zijn gehouden. Tijdens deze reizen zijn onder andere een nieuw toilet- en douchegebouw, een nieuwe keuken en nieuwe bedden gerealiseerd. Ook zijn er klaslokalen en slaapzalen opgeknapt.

Mede door dit initiatief vanuit Fryslân is de toenmalige corrupte leiding van het tehuis vervangen, en heeft de plaatselijke overheid zelf ook fors geïnvesteerd. Hierdoor zijn de omstandigheden in het tehuis zelf in korte tijd aanzienlijk verbeterd, en op een niveau dat acceptabel is volgens de standaarden die gelden in Tadzjikistan. Ook de voedselhulp die Stichting Stype een aantal jaren verleende, is nu niet meer nodig.

Toch wil de leiding van het internaat onze hulp nog één keer inroepen, en wel om de wasruimte voor kleren en beddegoed te vervangen. De overheid vindt dat zij inmiddels weer genoeg gedaan heeft, maar deze wasruimte is feitelijk nog altijd een ruïne. Herstel heeft geen zin, er moet nieuw worden gebouwd.

Daarom doet Stichting Stype ook voor 2018 een oproep aan jonge en oudere mensen om zich op te geven voor een reis naar Tadzjikistan. Tijdens deze reis zal dan een nieuwe wasruimte voor kleren en beddegoed worden gebouwd, of liever gezegd: afgebouwd. De fundering,het casco en de installatie van water en stroom zullen in de loop van het jaar door Tadzjiekse bedrijven worden gerealiseerd, de groep uit Fryslân zal de afbouw doen: tegelen, schilderwerk, inrichting.

Een reis naar Tadzjikistan is hoe dan ook een onvergetelijke ervaring. Niet veel mensen uit het Westen komen ooit in Tadzjikistan. Je ziet daar met eigen ogen de verschillen in welvaart - en je beseft ook, dat we uiteindelijk allemaal als mensen verbonden zijn.

Mensen die mee willen, moeten gezond van lijf en leden zijn. Vakkrachten zijn welkom, maar niet iedereen hoeft timmerman te zijn. Met de reis is een bedrag van € 1000 per persoon gemoeid, bij voorkeur bijeen te brengen door middel van individuele en gezamenlijke acties.

Meer info of opgeven? Stuur, liefst vóór 31 januari aanstaande, een bericht naar of bel met Liuwe Westra, 0517-469245 / 06-30837586.


Missionaire avond "De gastvrije gemeente"
De locatie voor de ‘Missionaire avond’ te houden op donderdag 25 januari is gewijzigd. Deze bijeenkomst vindt plaats in de St. Gertrudiskerk. Dit in tegenstelling met wat er in de kerkbladen vermeld staat.

Missionair zijn is geen activiteit, maar draait om relaties. Hoe krijgt het geloof vorm in ons dagelijks bestaan? Maakt het verschil dat we geloven? En wat merken anderen daarvan? Kunnen we ons geloof ‘handen en voeten’ geven, ook in de ontmoeting met mensen buiten de kerk? Nynke Dijkstra-Algra komt op 25 januari naar Workum om te spreken (wellicht ook in het Fries!) over missionair zijn.
Onze gemeente heeft in haar beleidsplan het voornemen opgenomen om een gastvrije gemeente te willen zijn. Deze avond zal ongetwijfeld veel inspiratie opleveren en is bedoeld voor alle gemeenteleden.
Nynke Dijkstra-Algra is werkzaam als specialist missionair werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Ook heeft ze verschillende boeken geschreven over de missionaire gemeente (Back to Basics) en het pastoraat (Pastoraat voor iedereen).

Datum: Donderdag 25 januari 2018;
Tijd: 20.00-22.00 uur;
Plaats: St.Gertrudiskerk
Leiding: Nynke Dijkstra-Algra
 
De missionaire commissie:Truike Harkema tel. 542012,Herma en Yde Engelsma, tel 542386 en Paulina de Vries tel. 540425


Verkiezingen 2018

In mei a.s. zijn de volgende ambtsdragers aftredend: de ouderlingen R. Harkema, A. van der Leij, R. Siderius en H.S. Wiersma. Ook aftredend zijn de jeugdouderlingen mevr. W. Bokma en mevr. M. de Wolff-Wijnja, de (jeugd)diakenen J.A. Hoekema, mevr. B. Koopmans,  B.A. Spijksma, mevr. I. Bakker en mevr. T. Postma-Hempel en ouderling-kerkrentmeester mevr. W.T. de Boer.
Ouderling J.W. Boorsma was ook aftredend, maar is door de classis Sneek opnieuw voorgedragen als afgevaardigde naar de Synode voor de periode van één jaar (dit omdat er nogal wat veranderingen komen: classis Fryslân, regiopredikant, e.d.).
Wij zijn verheugd dat de ouderlingen Harkema, Siderius en Wiersma hun ambtswerk willen voortzetten. Datzelfde geldt voor de (jeugd) diakenen Bakker, Hoekema, Koopmans en Postma-Hempel en voor ouderling-kerkrentmeester De Boer. Voor de goede orde: soms heeft men aangegeven niet voor de volledige termijn te willen gaan.
We zoeken dus twee ouderlingen (wijk 4 en wijk 6), een diaken en een jeugdouderling.
Op 14 en 21 januari worden vóór de dienst briefjes verstrekt, waarop u namen van gemeenteleden kunt voordragen. Tevens zal zo'n briefje in Kerknieuws worden afgedrukt. Natuurlijk mag u ook van de e-mail gebruikmaken. T/m 4 februari bestaat de gelegenheid uw voordracht in te leveren in de bus in de hal van de kerk of bij de scriba, D. Westra- van der Valk, Lynbaen 33; e-mail:
De dames J. Douma-Kiel en Tj. van der Zee-Schotanus hebben aangegeven te willen stoppen als pastoraal-assistent. De kerkenraad wil hen bedanken voor het werk als zodanig en is blij met hun opvolgsters, mevr. G.W.Wunderink,Bûterikkers 14(wijk 5) en mevr A.Reitsma Giliam,It Fjouwerkant 15(wijk 6)
De kerkenraad acht het van groot belang dat het werk (pastoraat) in de wijken door kan gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat voor sommigen de termijn van vier jaar afschrikt. Als gemeenteleden aangeven voor een kortere periode (twee jaar) te willen aantreden, dan juichen we dat van harte toe. Mocht pastoraal-assistent meer iets voor u zijn, ook in die groep kunnen we nog wel enige "handen" gebruiken.
Hebt u vragen over de inhoud van het ambt, over de taken van een past. assistent, neem gerust contact op met ondergetekenden of een van de andere kerkenraadsleden.
Namens de kerkenraad,
Jan P. Bremer, preses           Diet Westra-v.d. Valk, scribaTige tank (1)
Wat is der wer in wurk fersetten yn 'e Adfintstiid en om de krystdagen hinne. Tsientallen minsken wiene yn 't spier, ek de bern wiene derby belutsen. Wat soe in tsjerke wêze sûnder al dy frijwilligers? Minsken foar en achter de skermen, elts hat syn eigen plak dêryn hân. Elts mei syn eigen talinten. Al dy ynspannings hawwe laat ta goede tsjinsten yn in moai fersierde tsjerke. Ut namme fan de tsjerkeried wol wy jimme allegearre, lyts en grut, tige tanksizze foar al dat wurk!
Jan P. Bremer, foarsitter             Diet Westra-v.d. Valk, skribaTige tank (2)
Jierrenlang wiene Jan van der Schoot en Bert Wolters redakteuren fan Kerknieuws en fan wat der yn in oare setting oan foarôf gie. No hawwe se (fan need) besluten om der in punt efter te setten. Wy betankje harren foar al it wurk dat se dien ha om eltse kear wer in kreas eksimplaar út te bringen. Wy winskje harren Gods seine op it fierdere libbenspaad.
Út namme fan de tsjerkeried,
Jan P. Bremer, foarsitter              Diet Westra-v.d. Valk, skriba
 
De kerkenraad wenst u allen folle lok en seine in 2018.


Dopen
Op zondag 18 februari 2018 is er een doopdienst
Mochten er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, dan bestaat daartoe gelegenheid.
Voorganger is zondag 18 februari ds. W. Koerselman uit Woerden.
Aanmelden graag vóór 20 januari a.s. bij de scriba, mevr. D. Westra-van der Valk, (Lynbaen 33) Tel. 542154; of  e-mail  
 
De volgende doopdienst is voorlopig vastgesteld op 27 mei 2018
De scriba.Programma van Diensten voor ” Week van Gebed voor de eenheid” in Workum. 
 

Met het thema voor 2018……    Recht door zee
 
Zondag 14 jan in de St.Gertrudiskerk om 09.30 uur
Maandag  22 jan in de RK kerk om 19.00 uur (onverwarmd)    
Dinsdag  23 jan in de  St.Gertrudiskerk om 19.00 uur (onverwarmd)
Woensdag 24 jan in de Bapt.kerk om 19.00 uur
Donderdag 25 jan in de St.Gertrudiskerk om 19.00 uur (Latijnseschool)
Vrijdag 26 jan in de Bapt.kerk om 19.00 uur
Zaterdag 27 jan in de Doopsg.kerk om 19.00 uur
 
Introductie op het thema recht door zee
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.
 
Gods rechterhand
In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. Het was Gods rechterhand die Israël bevrijdde uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig statement, het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1 – 21)  de meest voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Het thema is opgenomen in het lied De rechterhand van God, geschreven in een workshop van de Caribische Raad van Kerken in augustus 1981. Het is het ‘lijflied’ van de oecumenische beweging in de regio en vertaald in verschillende talen. Ter gelegenheid van de Week van Gebed is het lied ook vertaald naar het Nederlands.
Zoals de Israëlieten hun lied hebben, zo hebben de mensen op de Cariben hun lied van overwinning en vrijheid. Het is een lied dat ons met elkaar verbindt.
Wij nodigen U uit om samen te bidden en te zingen voor die eenheid in de viering op zondag 14 Januari 2018 met pastor Nelleke ten Wolde en ds. Graddie Meijer als voorgangers.
En voor de hierboven genoemde korte (half uur) door de weekse gebedsmomenten van 22 -27 januari in de vier kerken van Workum.

www.missienederland.nl/wvg-locatiesbijeenkomsten
 
Wiebren Koopen, Jan Altenburg, Lienke de Ringh, Marja de Vries, Klaas Hofman, Henk Visser en Ynte de Vries.


Nieuwjaarswens
In de decembermaand worden er altijd veel kerst- en nieuwjaarswensen verstuurd. Bij kerstwensen denken we meestal het eerst aan kaarten, die via de post worden verstuurd. Maar elkaar het goede toewensen gebeurt natuurlijk ook via de mail of app, of gewoon mondeling, wanneer mensen elkaar ontmoeten.
Ook wij mochten de afgelopen weken een heel aantal goede wensen ontvangen vanuit de protestantse gemeente in Workum. Bovendien werd ik op de zondag voor kerst verrast met de bloemen uit de kerk. Ik wil u/jullie daar hartelijk voor danken. Het doet goed dat mensen op deze manier laten blijken dat je wordt gewaardeerd.
Persoonlijk doe ik een nieuwjaarswens het liefst in het Fries, omdat het dan gebruikelijk is om ook de zegen te noemen. In het Nederlands wordt deze meestal weggelaten. Waarschijnlijk wordt het te godsdienstig gevonden in een tijd dat geloof vooral iets is voor achter de voordeur. En ik moet bekennen dat ook  ik het woord zegen buiten de kerkelijke setting niet vaak gebruik. Wel wat raar, want in het Fries doe ik het wel. Dan klinkt het heel natuurlijk om elkaar meer dan alleen het algemene geluk toe te wensen. Want vertrouwen op de zegen, dat wil zeggen dat het niet alleen het lot is of je eigen inzet, die de loop van je leven bepaalt. Elkaar zegen toewensen wil zeggen dat je erop mag vertrouwen dat God met je meegaat, ook over de drempel van het nieuwe jaar. Ik hoop daarom dat het nog heel lang ‘gewoon’ mag blijven om deze woorden te gebruiken en elkaar vrijmoedig toe te wensen: FOLLE LOK EN SEINE YN IT NIJE JIER!
                        
Een hartelijke groet, ook namens Johannes
Hieke Plantinga-Folkertsma


OPROEP
Tot onze spijt hebben Bert Wolters en Jan v.d. Schoot besloten om met ingang van 2018 niet langer het redactieteam te ondersteunen.
Wie komt ons team versterken?
Voor  informatie kunt u contact opnemen met de Kerknieuws-redactieleden: mevr. D. de Zwart, Sylspaed 30 of dhr. K. Herder, Súd 61


Mijn laatste .............
Dit is het laatste nummer waaraan ik als redactielid meewerk. 
Helaas moet ik wegens oogproblemen stoppen, het nauwkeurig werken met het tekstverwerkingsprogramma wordt voor mij onmogelijk. Het is met pijn in mijn hart! 
Collega Jan van der Schoot en ik zijn destijds samen begonnen met een Nieuwsbrief voor de Hervormde Gemeente naast het Ringblad. We draaiden met onze oude handstencilmachine de velletjes op school en vouwden thuis aan de eettafel. Voorganger was destijds dominee Vroegindeweij. Ook hij moest met enige regelmaat gepord worden om zijn kopij in te leveren en toen tijdens de barre sneeuwwinter de kopij weer niet kwam, hebben Jan en ik een mooie spotprent getekend van dominee's Lelijke Eend helemaal vast in de sneeuw en daarbij de tekst: Ten gevolge van de winterse omstandigheden was dominee niet in staat om de kopij op tijd in te leveren! Hij heeft er smakelijk om moeten lachen en vond het geweldig!
Maar na een onderbreking, vanwege drukke werkzaamheden op school en voor de CNV , stond niet lang na mijn pensioenmoment Jan weer bij me op de stoep. Ik kwam weer in de redactie van het inmiddels omgedoopte Kerknieuws van
de Protestantse Gemeente Workum, samen met Martha de Groot en Shirley Stoel en natuurlijk Jan van der Schoot. Toen Martha en Shirley de redactiepen neer hadden gelegd, kwamen
Dineke de Zwart en oudcollega Klaas Herder het redactieteam versterken. 
Ik ga hen erg missen, altijd stonden we voor elkaar klaar om te helpen wanneer er iemand niet kon. Hiervoor wil ik hen heel hartelijk bedanken !! Ook natuurlijk Johan Weerstra, die voor ons de kopij verzamelde! En verder natuurlijk de heren Nijdam en Smits, met hun club van vouwers, voor het fraaie drukwerk. 
Het ga jullie allemaal goed, heel veel succes verder met ons aller Kerknieuws!!!
Bert Wolters


Er is een tijd van komen en gaan.
Of anders gezegd: Er is een tijd om te starten en te stoppen. Nadat er in de Hervormde Kerkenraad over een kerkblad naast het Ringblad Ons Kerkblad werd gesproken, hebben Bert Wolters en ik deze handschoen opgenomen.
Samen gingen we de geschreven kopij typen op typestencils en vervolgens op de stencilmachine afdraaien. Daarna vouwen, indelen en naar de bezorgers brengen. De buitenwijken namen we zelf voor onze rekening. Voor import-Workumers was dat een hele klus. Waar woonden de gemeenteleden op de Ursuladyk, Grote en Kleine Wiske, Aldedyk en Papeleantsje?
Volgens Bert had ik de banderollen al klaar liggen om de PTT (nu KPN) in te schakelen. In de Samen-op-Weg tijd verscheen op 6 maart 2000 het eerste kerkblad van Hervormd en Gereformeerd Workum en Samen-op-Weg It Heidenskip: De Drieslag.
1 Januari 2005 besloten de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk verder te aan als Protestantse Gemeente Workum met het U nu bekende kerkblad Kerknieuws.
 
Na dit ‘historisch overzicht’ sluit ik de computer af. Maar niet voordat ik iedereen, jong en oud, bedankt heb voor de prettige samenwerking. Samen hebben we er voor gezorgd dat het wel en wee van onze gemeente  bij de gemeenteleden op de deurmat viel. Bedankt.
Het redactie-team veel sterkte gewenst.
Jan van der Schoot


World Servants groep Workum-Koudum organiseert dit jaar weer een stamppotbuffet met draaiend rad.
Op vrijdag 12 januari maken wij heerlijke stamppotten voor u klaar in Op’e Hichte in Koudum. De kosten voor het buffet zijn €10,- per persoon inclusief een kopje koffie of thee achteraf. Inloop tussen 18:00 en 18:30 U kunt leuke en lekkere prijzen winnen met het draaiend rad, neem hiervoor wel contant geld mee.
 
Wilt u deze avond graag van onze stamppot genieten dan kunt u zich opgeven bij Rienke Siemensma via de mail: of door te bellen naar 0612647281. Opgeven kan tot uiterlijk 6 januari.
Wij hopen u daar te zien,
World Servants groep Workum-Koudum


Lied van de maand januari 2018: Omdat Hij niet ver wou zijn, NL 528.
Deze keer zingen we als lied van de maand een lied uit de rubriek Epifaniëntijd. 
Op de zondag tussen 2 en 8 januari viert de kerk het feest van Epifanie, de verschijning van de Heer. Vanouds staat dit feest bekend als ‘Driekoningen’ (net als Kerst aan een vaste datum verbonden, nl. 6 januari ). De wijzen uit het oosten waren de eersten die van buiten Israël Jezus zochten. Vanaf nu tot de 40-dagen-tijd staan de zondagen in het teken van Jezus’ verschijning in de wereld en het begin van Zijn werk op aarde. Het refrein zegt: “Midden onder u staat Hij die gij niet kent”.
Lied 528 stond ook al in ons vorige liedboek als een van de weinige refreinliederen. Het werd niet zo vaak gezongen, misschien wel omdat het hier en daar qua ritme een beetje lastig is. Maar met wat extra ondersteuning van de organisten zal het best goed komen.
Cobie Hofman-Heida


Voorverwarmde kussentjes in de kerk

Wist u dat er voorverwarmde kussentjes in de kerk liggen? U kunt ze ophalen in het koor achter de grote kaarsenstandaard.


Rommelmarkt
Voor brengen van goederen voor de rommelmarkt in de Utwyk eerst bellen naar Telly, tel. 542581 of naar Grietje, tel 543634.

Collectemunten
Bestellen (graag vooraf) bij dhr. K. Nicolaij  0515-541971 of via
Halen (daarna) op Nonnestrjitte 2, 8711 CP Workum.
Op de eerste maandag van elke maand, of na afspraak.
 
Verpakking:   (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00
                    (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00
                    (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  
                    (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00         
                    Eventueel is een andere mix mogelijk.
 
Betaling bij voorkeur op rekening NL38RABO0305.0338.16 t.n.v. Protestantse Gemeente Workum, “inzake collectemunten”. Anders eventueel contant. Graag lege doosjes weer inleveren.


Doneer gereedschap


Heeft U zagen in huis, een sleutelset  die U nooit gebruikt of een naaimachine die achter in de garage staat?
Gereedschap dat door U niet meer gebruikt wordt kan helpen bij het inrichten van technische scholen en het ondersteunen van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met Uw gereedschap  kunnen jongeren een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gedacht kan worden o.a. aan: ring- en steeksleutels, lijmklemmen, eenvoudige draaibankjes voor hout en metaal en alle soorten auto gereedschap, naaimachines enz .

Dit alles kan worden gebracht bij:
Sybe Postma, Learmole  9  Workum, tel 542542


Kaarsenstandaard in de kerk

Regelmatig werd door bezoekers van de kerk aan de vrijwilligers van de kerkbezichtiging gevraagd of er ook een  mogelijkheid  was om een kaarsje aan te steken.
Dat was de reden dat de kerkrentmeesters de meestersmid en vrijwilligers van de Begine Smidte Workum  gevraagd hebben  een kaarsenstandaard  te vervaardigen.
Deze opdracht hebben ze met veel vakmanschap uitgevoerd en het resultaat is een prachtig exemplaar geworden.
Sinds vorige week staat hij opgesteld in het koor. Door het geopende koorhek en een aantal opgestelde stoelen is het een ruimte geworden voor overdenking en / of een  lichtje aan te steken. Oude kaarsen                              
Heeft u nog oude kaarsen of kaarsvet, dan kunt u die brengen bij Griet Couperus, Hearewei 55. Sjaak IJntema maakt hier weer prachtige nieuwe kaarsen van voor onze winkel.
Bij voorbaat dank.

Tien tips om missionair te zijn in eigen omgeving

1 ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen  (Filippenzen 4 : 5)

2 Luister naar mensen en wees oprecht geïntersseerd; stel vragen

3 Doe zomaar iets aardigs, gewoon omdat het kan. Help iemand met boodschappen sjouwen, laat iemand bij de kassa voorgaan in de rij, enz.

4 Doe niet mee met mopperen en klagen: wees een sfeerverbeteraar.

5 Laat zo af en toe merken dat u een gelovig mens bent.

6 Maak in uw huiskamer zichtbaar dat u gelovig bent: een beeld, een kruis, icoon of tekst.

7 Zet u in voor uw omgeving via vrijwilligerswerk.

8 Roddel positief. Vertel je baas hoe goed jeje collega vindt, en vertel dat de collega zelf ook.

9 Stuur zomaar een positief e-mailtje aan iemand. Of een kaartje. Of een echte brief.

10 Doe niet mee met (voor)oordelen, maar zorg voor verbindingen tussen mensen.

Meer tips om missionair te zijn, bijvoorbeeld in de kerk, op het web of met kinderen en jongeren, zijn te vinden in het hand- zame boekje ‘100 tips & stops voor de missionaire gemeente’.
Te bestellen via www.pkn.nl/webwinkel,of of (030) 880 13 37

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.