Soorten kerkdiensten


Erediensten op zon- en feestdagen 


De erediensten op zondag en andere kerkelijke feestdagen vormen het hoogtepunt van onze geloofsgemeenschap. Daar ontmoeten we onze Schepper en elkaar.

Kinderkerk

Tijdens de morgendienst, die om 9.30 uur begint, is er ook kinderkerk
(m.u.v. de zomervakantie. Dan liggen er voor de kinderen kleurplaten en kleurtjes in de kerk klaar).


Samenzijn na de dienst

Na afloop van de dienst wordt er samen koffie/thee gedronken.

 


Diensten in Nij Mariënacker

In verzorgingshuis Nij Mariënacker worden per jaar ongeveer 8 diensten verzorgd.
 

Bijzondere diensten


Een aantal maal per jaar is er gelegenheid tot dopen.

Vijf á zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, onder meer op Witte Donderdag en/of Goede Vrijdag. De vieringen hebben een open karakter waarbij ook kinderen welkom zijn. Er zijn dezelfde zondagen avondmaalsvieringen in het verzorgingshuis Nij Mariënacker.


In de zomermaanden worden vier oecumenische avonddienstdiensten in het kerkje van Nijhuizum gehouden.

Daarnaast zijn er nog andere bijzondere diensten, zoals jeugddiensten, kerk-school-gezinsdiensten (KSG), werelddiaconaats-, zang-, thema avond-diensten, Friese diensten, oecumenische diensten.

Dan zijn er nog de startzondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) , de Kerstnachtdienst, de Oud- en de Nieuwjaarsdienst. De Kerstnachtdienst en de oecumenische diensten worden door de gezamenlijke kerken in Workum georganiseerd.

In de agenda is te zien welke diensten er worden georganiserd, met datum en tijd.
Voor alle diensten geldt: Wees van harte welkom! 

 

terug

Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

27 okt 2020 om 19:00

Jeugdbank ontbijt

01 nov 2020 om 08:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

01 nov 2020 om 09:30

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!