Coördinatieteam

Functioneert als centraal punt om meldingen binnen te krijgen m.b.t. omstandigheden waarbij pastorale bijstand gewenst is, dan wel waarbij het bezoekteam, het felicitatieteam, het pastoraalteam, het welkomstteam, het Nij Mariënackerteam, of het GGZ-team ingeschakeld kan worden. Het team houdt contact met de scriba en is voor melding vanuit de gemeente telefonisch en per email bereikbaar.

Het coördinatieteam hoort graag van u bij ziekte en overlijden, bij huwelijk en geboorte, maar ook anders, wanneer u hulp nodig heeft. Dit coördinatieteam probeert in de gaten te houden wat er allemaal speelt in de gemeente en dus ook waar er extra aandacht nodig is. Bij overlijden graag de rouwkaart naar de predikant en de scriba.


Teamleden:
Ds. Arnold Vriend    tel. 0515-756248 arnoldvriend@hotmail.com
Ds. Liesbeth Muilwijk- Huis    tel. 0515-769040 domineeskemuilwijk@gmail.com
Kerkelijk werker Hieke Plantinga-Folkertsma    tel. 0515-542364  hiekeplantinga@live.nl
1 ouderling  / scriba mevr. D. Westra    tel. 0515-542154 scribapgworkum@gmail.com


  
terug