Bezoekdienst van de kerk


Bloemengroet

Elke zondag worden de bloemen uit de kerkdienst namens de gemeente als teken van meeleven en bemoediging of als groet van de gemeente, gebracht naar gemeenteleden die thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis, langdurig ziek thuis zijn, thuis verpleegd worden of die anderszins aandacht behoeven. De bloemen worden na de morgendienst bezorgd.
Bij geboorte van een kind in een gezin van een gemeentelid, wordt, mits de jonge ouders een geboortekaartje naar de scriba van de kerk sturen, na afkondiging in de kerkdienst, in plaats van bloemen, een roos bezorgd.
 

Verjaardagen en jubilea

Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden naar aanleiding van hun verjaardag, evenals echtparen die een huwelijksjubileum te vieren hebben, met een bloemetje vereerd.
 

Vaste bezoekjes

Vaste bezoekjes (± 1 keer per 6 à 8 weken) worden afgelegd bij gemeenteleden die dit zelf hebben aangegeven.

Voor contactinformatie, zie Adres&contact.

 

terug