woensdag 1 november 2023

Kerkdienst Dankdag Oer de Toer Workum

Datum: 
 woensdag 1 november 2023
Tijdstip: 
 19.30  - 20.30
Locatie: 
 Oer de Toer

 01 november 19.30 uur Dankdag
Voorganger Ds. A. Vriend
Organist Mevr, C. Hofman  
Kinderkerk Nee
Kinderoppas Nee
Kerkauto Dhr. S. Westra. Tel. 542636
Collecte 1ste diaconie 2e kerk
Uitgangscollecte Kerk in actie
Koster Dhr. J.Stoel tel. 541992

terug