vrijdag 1 maart 2024

Bid mee - Wereldgebedsdag

Datum: 
 vrijdag 1 maart 2024
Tijdstip: 
 19.30  - 20.30
Locatie: 
 Doopsgezinde kerk

Bid mee – Wereldgebedsdag
Ieder jaar de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond .
Gedurende 24 uur vinden samenkomsten plaats ergens op de wereld en vormen zo een sterke ketting van gebed om te bidden voor de nood in de wereld, voor mensen die geteisterd worden door natuurrampen, onderdrukking, oorlog, honger, ziekte en armoede.
Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen zich gesterkt door de vieringen en gebeden uit de 173 landen die meedoen.
Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale en oecumenische dimensie. Wereldgebedsdag geeft gelegenheid om over ‘eigen grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel solidair te zijn met mensen over de hele wereld.
Elk jaar wordt de viering voorbereid door een ander land. Voor 2024  is dat Palestina. Het thema is ‘Verdraag elkaar in Liefde’.
Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld!
De kerken van Workum willen ook een stukje van die ketting van gebed zijn. Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom.  Het is meer dan ooit nodig. Informatie tel. 0515-541992 en www.wereldgebedsdag.nl 

Wereldgebedsdagcomité Workum

Datum:               vrijdag 1 maart 2024
Tijd:                     19.30 uur
Plaats:                 Doopsgezinde kerk
 

terug