dinsdag 9 januari 2024

Weet mee(r) Bijbelgesprekskring

Datum: 
 dinsdag 9 januari 2024
Tijdstip: 
 09.30  - 10.30
Locatie: 
 Oer de Toer

Weet mee(r) – Bijbelgesprekskring
Ook dit jaar zal -bij voldoende deelname- weer de Bijbelgesprekskring zijn. En wel op elke 2e dinsdag van de maand behalve de eerste keer. Niet alleen ’s morgens maar ook ’s avonds. De bedoeling van deze gesprekskring is om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen, teksten in de Bijbel. Geloven, wat is dat? Is geloven een vermoeden, een hopen op een betere wereld of een eeuwig leven,  een onderbuikgevoel, een levenspraktijk?  Is het zoeken of kan geloven ook weten zijn? Ondanks de twijfels die ongetwijfeld bij iedere gelovige wel eens of geregeld boven komen is de Bijbel de bron van ons geloof en geeft ons veel informatie over Wie God, Jezus en de Heilige Geest zijn. In veel verhalen lezen we hoe God aan het werk was en hoe mensen hun geloof handen en voeten gaven. Maar ook hoe ze soms zochten, schreeuwden naar God. Hoe zit dat  nu met U in deze wereld.  Deze keer heb ik gekozen uit een aantal onderwerpen uit het boek ‘Dogmatiek voor iedereen’,  met als ondertitel ‘weten wat je gelooft’.  Dat laatste zal de nadruk hebben. Dat boek hoeft u niet aan te schaffen. De onderwerpen zullen tijdens de ochtend/avond voldoende toegelicht (o.a. met een filmpje) worden met daarbij veel ruimte om met elkaar over het onderwerp van deze ochtend/avond van gedachten te wisselen.

Data:
3 okt.                  
Wat betekent geloven? Wat is twijfel? Waarom zou je geloven?
14 nov.                De Bijbel is een bron om God te leren kennen, maar hoe
                             betrouwbaar is die bron?                                       
12 dec.                Het lijden in de wereld vs. Gods liefde, de verhouding tussen geloof en wetenschap.     
9 jan.                   Wie zijn wij, schepsel van God, geschapen naar Zijn beeld, Gods leiding in ons leven?
13 febr.                Wie is Jezus, wat heeft Hij gedaan, welk beeld hebben wij van Hem?  
12 mrt.                Wie is de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest?
9 apr.                   Hoe schrijft de Bijbel over onze toekomst?


Tijd:                     9.30 uur en 20.00 uur
Plaats:                 Oer de Toer

 

terug