zondag 23 januari 2022

Kerkdienst Oer de Toer Workum '3e na Epifanie' 'Eenheid der kerken'

Locatie: 
 Oer de Toer Workum
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30

23  januari         9.30 uur 3e na Epifanie  Eenheid der kerken   (Oer de toer)
Voorganger Ds A. Vriend
Organist Mevr. Kl. Deinum  m.m.v. dhr. S. Bokma (trompet)
Kinderoppas geen
Kinderkerk ?
Kerkauto Geen evt. info  dhr. Th. Haagsma  tel. 541219
Collecte Geen rondgang
Uitgangscollecte 1e diaconie  Kerk in actie (Diac. ) 2e kerk
Koster van 17 -23  jan. Dhr. H. Althuis tel.541741

terug