zondag 4 oktober 2020

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum; 'Kerk en Israëlzondag'

Datum: 
 zondag 4 oktober 2020
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30
Locatie: 
 Sint Gertrudiskerk te Workum

04 oktober 2020 Kerk en Israëlzondag
Voorganger Ds. A. Vriend
Organist Mevr. C. Hofman-Heida
Kinderoppas wel
Kinderkerk wel
Kerkauto Dhr. G.J. Haitmsa  - tel. 541626
Collecte Geen rondgangcol.
Uitgangscollecte 1e diaconie 2e Kerk en Israël
Koster van 28 sept- 4 okt. Dhr. J. Stoel tel. 541992

Zondag 4 oktober is er helaas geen ‘kind op schoot’-dienst in Ferwoude. In Workum is op die zondag de voorganger ds. Arnold Vriend en de muziek wordt verzorgd door Cobie Hofman. Op deze zondag staat Matteüs 14:22-33 centraal, waarin Jezus’ macht voor het voetlicht komt.

Deze dienst is LIVE  in beeld en geluid te volgen via Kerkomroep. Zie link aan de rechterkant van de website (op PC en tablet). Via telefoon even naar beneden scrollen. 
 

terug