donderdag 28 oktober 2021

Diaconale avond - Aanloophuis 'Oer de Brêge'

Datum: 
 donderdag 28 oktober 2021
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Oer de Toer WorkumDiaconale avond

Aanloophuis ‘Oer de Brêge’

Interkerkelijke Stichting ‘Oer de Brêge’ in Heerenveen heeft als doel: Tijdelijke hulp bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en die op één of andere manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken.

Het aanloophuis aan de Herenwal nummer 2 is een plek waar een huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het bereik van het aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving.

De drijvende krachten achter het aanloophuis zijn de vrijwilligers. Bij het aanloophuis zijn ruim 60 vrijwilligers betrokken. Hun belangrijkste taak is om in het aanloophuis dienst te doen als gastheer of gastvrouw. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze openstaan voor en zich kunnen inleven in de problematiek van mensen die een beetje extra aandacht nodig hebben.

Een kleine delegatie van de medewerkers komt ons graag, begeleid met beelden op de beamer, vertellen over hun betrokkenheid bij het aanloophuis.

Datum: donderdag 28 oktober 2021
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer

terug