Catechisatie uitleg


In het jeugdbeleidsplan zeggen we het volgende over ‘leren en geloven’:

Geloof is iets waarin je ingewijd moet worden door anderen. Wat woorden en bijbelverhalen betekenen spreekt niet voor zichzelf. Zonder kennis van de bijbel en de kerkelijke cultuur waar je deel van uit maakt, is het moeilijk te ontdekken wie God is. Hier ligt een grote taak voor ouders.
Leren is meer dan kennis tot je nemen. Jongeren hebben rolmodellen nodig die hen voorleven wat het betekent een levende relatie te hebben met de Heer. Geloven leer je door het van de ander af te kijken. Daar kan meer dan tot nu toe aandacht aan worden besteedt. Dat neemt niet weg dat de overdracht van kennis juist in de eerste jaren van groot belang is en dat er in de gemeente ruimte moet zijn voor de moeilijke vragen die ook jongeren vaak hebben.
Maar ook op latere leeftijd blijft leren van belang.
 
In onze gemeente streven we naar een doorgaande leerlijn. We zetten ons in voor de kinderkerk (tijdens de zondagse vieringen, voor de basisschool-leeftijd) en de clubs (op een avond in de week voor kinderen van de leeftijd van groep 6, 7 en 8). Daarnaast krijgt ‘leren en geloven’ ook vorm in:

  • Jongerencatechese; voor jeugd van 12 t/m 18 jaar

  • Verdiepingsavonden; voor 18+

  • Belijdeniscatechese; voor iedereen die ‘Ja’ wil zeggen op Gods oproep en Jezus wil volgen.

terug

Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

11 aug 2020 om 19:00

Volg ons via


      

Website Bijdrage

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Stuur dan een mail naar: pgworkum@gmail.com