PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen
 1. Wij willen graag in de kerk trouwen, wat moeten wij doen?
 2. Er is een baby geboren, waar kan ik dit doorgeven?
 3. Wij willen graag ons kindje laten dopen, hoe gaat dit?   
 4. Er is iemand overleden, wat moeten wij doen?
 5. Is er tijdens de kerkdienst opvang voor kinderen?
 6. Worden er opnames gemaakt van kerkdiensten?   
 7. Ik ga verhuizen, waar moet ik dit doorgeven?  
 8. Ik wil graag bezoek van de kerk, aan wie geef ik dit door?
 9. Ik wil graag informatie over de kerkelijke bijdrage, bij wie moet ik zijn?
 10. Hoe laat begint de kerkdienst?
 11. Ik wil mij laten in- of uitschrijven hoe gaat dit? 
 12. Kan ik als toerist de St.Gertrudiskerk bekijken? 
 13. Kan ik de St. Gertrudiskerk huren voor een concert ?  


 

1. Wij willen graag in de kerk trouwen, wat moeten wij doen?
Antwoord: U maakt voor een kerkelijke inzegening van uw huwelijk eerst een afspraak met uw wijkpredikant, zij of hij bereidt samen met u het kerkelijk huwelijk voor. Bij dhr. H. Norbruis tel. 06-16752002 reserveert u vervolgens de kerk. Ook de scriba wordt graag op de hoogte gesteld van een voorgenomen huwelijk. Huwelijksdiensten worden geleid door de eigen wijkpredikant. Wilt u dat een andere predikant de dienst leidt, overleg dit dan met uw wijkpredikant en neem contact op met de kerkenraad. Verder vind u in de rubriek kerkrentmeesters / gebruik kerkelijke gebouwen alle informatie over de eventuele kosten.

2. Er is een baby geboren, waar kan ik dit doorgeven?
Antwoord: Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de scriba, mevrouw Diet Westra- van der Valk, Lynbaen 33, 8711 ES Workum, tel. 0515-542154, e-mail   of via uw wijkpredikant.
Geboorteberichten worden alleen afgekondigd wanneer de predikant of de scriba een geboortekaartje krijgt, als blijk, dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen.
 

3. Wij willen graag ons kindje laten dopen, hoe  gaat dit?   
Antwoord: In het rooster van kerkdiensten is een vijftal diensten ingeroosterd waarin er gelegenheid is te laten dopen.(zie rubriek kerkdiensten agenda )  Geef aan uw wijkpredikant (zie rubriek adressen – pastoraat – predikanten ) door op welke datum u uw kind wil laten dopen. In de periode tussen de doopaangifte en doopbediening wordt een doopgesprek gehouden bij de doopouder(s) thuis. Hierin worden het motief om de doop te vragen, de inhoud van het doopformulier en de gang van zaken tijdens de doopbediening besproken. Tevens wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen.

 
4. Er is iemand overleden, wat moeten wij doen?
Antwoord: U kunt ten allen tijde een van onze wijkpredikanten bellen, zij bereiden dan in overleg met u de rouwdienst voor. Is uw wijkpredikant met vakantie, dan kan er contact worden opgenomen met de scriba, mevrouw Diet Westra - van der Valk tel. 0515-542154. Zij kan u vertellen wie de dan dienstdoende predikant is. Ook kunt u contact opnemen met uw wijkouderling  (zie rubriek adressen - pastoraat - sectie indeling ).
Voor het reserveren / huren van de St. Gertrudiskerk  voor een rouwdienst, kunt u contact opnemen met dhr. H. Norbruis  tel. 06-16752002. U wordt dan geïnformeerd of de kerk op het gewenste tijdstip beschikbaar is en met welke dienstdoende koster e.e.a. verder geregeld kan worden.
Voor koffie / thee na de dienst, in Oer de Toer,  kunt u contact opnemen met mevr. Tj . Postma – Hempel. tel. 06-40285369.

 
5. Is er tijdens de kerkdienst opvang voor kinderen?
Antwoord: Er is elke zondag kinderkerk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen gaan tijdens de dienst naar de Latijnseschool via het koor van de kerk. Daar horen zij het Bijbelverhaal op hun eigen niveau.  Onder de collecte komen zij weer terug. Er is ook oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in de Latijnseschool  (zie rubriek jeugd - kinderkerk/oppas )

 
6. Worden er opnames gemaakt van kerkdiensten?    
Antwoord:Van zondagse ochtenddiensten in de St. Gertrudiskerk worden geluidsopnamen via kerkomroep.nl uitgezonden. Wordt het te bezwaarlijk om de kerk te bezoeken, dan zijn er mogelijkheden de samenkomst van de gemeente te beluisteren in uw eigen huis, ook als het tijdelijk is in verband met ziekte. Apparatuur is daarvoor beschikbaar.

Op verzoek wordt tegen een kleine vergoeding een trouw- of rouwdienst op DVD gebrand.  Bij de doop van een kind krijgen de doopouders een DVD van de dienst. Nadere inlichtingen via de coördinator: Jan Engelsma  tel.06-46783371 (zie rubriek eredienst )

                                                        
7. Ik ga verhuizen, waar moet ik dit oorgeven? 
Antwoord: Voor de ledenadministratie kan men terecht bij: Dhr. Joh. Weerstra, tel. 06 438 30 713 e-mail:      (zie rubriek adressen - algemeen - ledenadministratie )

 
8. Ik wil graag bezoek van de kerk, aan wie geef ik dit door?
Antwoord: U kunt met uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker contact opnemen. (zie rubriek adressen – pastoraat – sectie indeling ) Los daarvan wordt ernaar gestreefd alle leden van onze gemeente in de thuissituatie te bezoeken. De gemeente is hiertoe verdeeld in 6 wijken. De eerste zorg voor een wijk is toe vertrouwd aan een ouderling en diaken. Daarnaast is er nog de bezoekdienst ook zij komen bij gemeenteleden, hierover meer informatie via mevr. Tj van der Zee-Schotanus, tel. 0515-541532.

 
9. Ik wil graag informatie over de kerkelijke bijdragen en giften, bij wie moet ik zijn?
Kerkbalans en solidariteitskas
Bijdragen kunt u overmaken op rekeningnr. NL90RABO 0372105858 t.n.v. Protestantse gemeente te Workum. (zie rubriek kerkrentmeesters - bijdragen kerkbalans 
Dhr. J. Meindertsma tel. 0515-541999 kunt u bellen voor meer informatie.
 
Alle overige giften kunt u overmaken op rekeningnr. NL14RABO 0372102085 t.n.v. Protestantse gemeente te Workum
Dhr. A.Grooters tel. 0515-541002 kunt u bellen voor meer informatie
 
 
10. Hoe laat begint de kerkdienst?
Op zondagochtend begint de dienst om 9.30 uur.
Avonddiensten beginnen om 19.30 uur.
 
 
11. Ik wil mij laten in- of uitschrijven hoe gaat dit?
U kunt dan het beste contact opnemen met de scriba
mevr. Diet Westra- v.an der Valk
tel. 0515-542154 of 06-23080041
e-mail:
 
 
12. Kan ik als toerist de  St.Gertrudiskerk bekijken?
Alle informatie hierover vind u in de rubriek Kerbezichtiging 

13. Kan ik de St.Gertrudiskerk huren voor een concert ?
Antwoord: Tarieven voor concerten vindt u hier en informatie of  reservering gaat via:
kerkrentmeester
dhr. H. Norbruis tel. 0515-542090 / 06-16752002
of e-mailadres:  
Wij staan ook op de website www.kerklocaties.nl met alle info
terug
 
 
KERKOMROEP en YOUTUBE

   
 
KERKNIEUWS
meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAAL NIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.