ma 10 februari 2020

Thema-avond: Geloof in het onzichtbare

Locatie: 
 Oer de Toer & Sint Gertrudiskerk Workum
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00

Thema-avond:

Geloof en ongeloof in het zichtbare

maandag 10 februari 2020  (vervangt thema-avond 4 februari, die is komen te vervellan)

Hebt u zich/heb jij je al eens afgevraagd waarom de pilaren in ons kerkgebouw, de Sint Gertrudiskerk, opgemetseld zijn met stenen in verschillende kleuren? En wat wil die middeleeuwse wildeman in de kerk ons vertellen? Wildeman … in onze kerk? Waar kan ik die vreemde figuur dan aantreffen? 

Allemaal vragen waarop ons gemeentelid Egbert de Boer een antwoord weet. Aan de hand van een PowerPointpresentatie wil hij ons wijzen op een aantal opmerkelijke bijzonderheden in de kerk op de Merk. Ondanks verbouwingen en restauraties in de loop der jaren zijn er nog vele sporen van geloof, maar ook ongeloof, bewaard gebleven. Gaat u/ga jij mee op zoek?

Na de pauze gaan we in de kerk genoemde zaken met eigen ogen bekijken. 

Datum:        maandag 10 februari
Tijd:             20.00 -22.00 uur
Plaats:        Oer de Toer 


Een ieder is van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze bijeenkomst. 

Voor aanvraag vervoer op deze thema-avond zie telnrs. van de commissieleden op pag. 4 van het ‘blauwe boekje’.

Commissie Vorming en Toerusting
 

terug
 


Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

07 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com