Uitnodiging 'omzien naar elkaar'

Uitnodiging inloopmoment over het nieuwe pastoraat

De afgelopen tijd hebben er diverse stukjes in kerknieuws gestaan om uit te leggen hoe we straks binnen onze gemeente omzien naar elkaar en het pastoraat gaan invullen.
Er is tijdens de gemeentevergadering een presentatie getoond en er zijn diverse gesprekken geweest met vrijwilligers en omtinkers.
Maar ondanks alle uitleg begrijpen wij dat er nog vragen en onduidelijkheden zijn.
Misschien over de rol van de predikanten of de rol van ouderlingen of van u zelf als gemeentelid, wat er wel of niet verandert.
En daar willen wij, door middel van enkele inloopmomenten, u de gelegenheid voor geven.

U bent van harte welkom op één van onderstaande data:
  • dinsdagochtend 28 september van 11.00 - 12.00 uur in Oer de Toer
  • dinsdagmiddag 28 september van 14.00 - 15.00 uur in Gaast, dorpshuis de Fûke 
  • woensdagochtend 29 september van 10.00 - 11.00 uur in Ferwoude, dorpshuis de Finne. 
  • woensdagmiddag 29 september van 15.00 - 16.00 uur in de Westbouw van de St. Gertrudiskerk
  • woensdagavond 6 oktober van 19.00 - 20.00 uur in Oer de Toer.

namens de werkgroep omzien naar elkaar:
ds. Arnold Vriend, Shirley Stoel, Klaas Bakker, Juann v.d. Schaaf, Diet Westra, Marja de Vries, Els de Bok en Rients Siderius.
terug