PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
Nieuws inzake het beroepingswerk Nieuws inzake het beroepingswerk
Beroepingswerk Workum  
nieuwsbericht maart 2019

De kerkenraad is blij en dankbaar te kunnen meedelen, dat ds. Joke Bruinsma-de Beer, wonend te Kampen, het beroep naar onze gemeente te Workum heeft aangenomen.
Ds. Bruinsma heeft de beroepingsprocedure en de ontmoeting met de collega’s en de gemeente, als goed ervaren en in vol vertrouwen ziet ze uit om in onze gemeente te mogen werken.

Onder dank aanvaardt ze het beroep naar onze gemeente en bidt om Gods zegen.

De intrededienst zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

We bidden God om een bijzondere zegen voor haar.


Namens de kerkenraad,

R. Siderius, voorzitter

D. Westra-van der Valk, scriba

Beroepingswerk 2019
Nu ds. A. Vriend sinds september 2018 werkzaam is in de Protestantse Gemeenten Workum en It Heidenskip, waar we bijzonder blij en dankbaar voor zijn, is hij tevens automatisch onze consulent voor de nog te vervullen halve predikantsplaats (0,5 fte) in Workum. We bedanken ds. Wim Beekman heel hartelijk voor zijn eerdere consulentschap.
De gevraagde solvabiliteit voor 0,5 fte is door de Protestantse Kerk Nederland inmiddels verleend.
Als commissie gaan wij de mogelijkheden onderzoeken welke predikant in onze omgeving een halve predikantsplaats of minder in Workum zou willen vervullen.
Wij willen gemeenteleden in de gelegenheid stellen om hiervoor namen van predikanten door te geven aan de beroepingscommissie.
We bidden en hopen op een vruchtbaar jaar onder Gods zegen in het zoeken naar een juiste predikant.

De beroepingscommissie, Bert Grooters, Klaas Hofman, Siebren Reitsma, Willem de Vries, Siska Dijkstra, Botsje Koopmans en Gerlof Terpstra.

Beroepingswerk
 

Nu ds. A. Vriend bevestigd is in de Protestantse Gemeenten Workum en It Heidenskip is de opdracht van de beide kerkenraden aan de beroepingscommissie nog niet voor 100% vervuld.
We kunnen 1,5 fte predikantsplaats beroepen. Dat betekent dat we op zoek gaan naar een halve predikantsplaats. Hiervoor is opnieuw een solvabiliteitsverklaring bij de Protestantse Kerk in Nederland ingediend voor 0,5 fte. Dit is nodig omdat de vorige solvabiliteitsverklaring van 1,5 fte een geldigheid had van één jaar. De solvabiliteitsverklaring betekent dat de gemeente voldoende geld heeft om ook in de toekomst deze halve predikantsplaats te kunnen betalen.
In het beroepingswerk wordt nauw samen gewerkt met onze nieuwe predikant ds. A. Vriend. We hopen en bidden dat God ons Zijn zegen zal geven bij het beroepinsgswerk voor deze halve predikantsplaats.
 
De beroepingscommissie, Bert Grooters, Klaas Hofman, Siebren Reitsma, Willem de Vries, Siska Dijkstra, Botsje Koopmans en Gerlof Terpstra.

Bevestiging Ds. A.Vriend 9 september 10.00 uur

De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Workum en
de Protestantse Gemeente It Heidenskip nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de eredienst waarin  Ds. A. Vriend  verbonden zal worden als predikant aan onze gemeenten.
 
De dienst van de bevestiging zal geleid worden door
Ds. O.C. Kerssen uit Sloten. De dienst wordt gehouden op zondag 9 september 2018 om 10.00 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum.
 
Na de dienst zal voorzitter J.P. Bremer kort het woord voeren namens beide kerkenraden. En er is gelegenheid de predikant en zijn gezin de hand te schudden, dit alles onder het genot van een kop koffie.
 
Namens de kerkenraden,
Diet Westra-van der Valk, scriba.
Jolmer de Vries, scriba.

Er is goed nieuws! We zijn heel blij want.........
Dominee A. Vriend van Ousterhaule/Scharsterbrug heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeente te Workum op hem had uitgebracht

Beroep uitgebracht.
De kerkenraden van de Protestantse Gemeente Workum en It Heidenskip maken bekend dat op 6 maart 2018 officieel een beroep is uitgebracht op
ds. A. Vriend van Ousterhaule/Scharsterbrug
We hopen en bidden dat ds. Vriend positief op dit beroep reageert.
 

Van de kerkenraad
 
De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Workum en It Heidenskip zijn voornemens, gehoord de gecombineerde gemeentevergadering van 5 februari j.l., een beroep uit te brengen op ds. A. Vriend van Ouwsterhaule/Scharsterbrug.
Tot 20 februari bestaat er de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure (bij de scriba’s).
Bij geen bezwaar wordt het beroep definitief uitgebracht.
 
 
Namens de beide kerkenraden,
de scriba’s,
 
Diet Westra-van der Valk                           
Jolmer de Vries
 
 
terug
 
 
KERKOMROEP en YOUTUBE

   
 
KERKNIEUWS
meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAAL NIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.