Wij zijn 'levende stenen'


Midden in Workum staat de Sint Gertrudiskerk. Al van ver kun je de kerk boven de stad zien uittorenen. Wat je noemt een beeldbepalend element...

Veel mensen hebben iets met de kerk als gebouw. Je kijkt er naar op als je langsfietst. De toren wijst omhoog. En eenmaal binnen kijken de eeuwen op je neer. Je baadt er in het licht, je komt er tot rust.

Maar er is meer...
We krijgen de kans te ontdekken dat we als gemeente van Christus een geestelijk huis vormen. De Heer zelf is het fundament. En wij mensen mogen ons laten inschakelen bij de bouw van Zijn huis. Dan ben je een levende steen. (Dit schrijft Petrus, een leerling van Jezus, in 1 Petrus 2:5) 

We zijn blij met ons prachtige kerkgebouw. Maar de kern van ons gemeente zijn is:
 

"de Heer is ons fundament en Hij roept je een levende steen te zijn"Voor gebed en gesprek kunt u altijd één van de predikanten benaderen. Zie Adres&contact voor contactinformatie.

Dominee Arnold VriendDominee Arnold Vriend (1966) groeide op in Andijk. Na een opleiding aan de  tuinbouwschool in Utrecht begonnen met een deeltijdopleiding Theologie aan de Universiteit Utrecht. Getrouwd met Hanneke. Ze hebben vier kinderen; Pieter, Marieke, Nienke en Sofie.

Tijdens de theologie-opleiding gewerkt bij een bijbelschool en bij een verzekeringsmaatschappij. Na afronding van de opleiding aan de Universiteit Utrecht de kerkelijke opleiding gedaan aan de PThU met het oog op het predikantschap in de PKN.
In oktober 2010 bevestigd als predikant in de Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug en sinds september 2018 predikant voor de Protestantse Gemeente Workum en de Protestantse Gemeente It Heidenskip.


Kerkelijk werker 

H. Plantinga-Folkertsma
Stokerij 12
8711 KG Workum
tel. 0515-542364
hiekeplantinga@live.nlKerkelijk werker Hieke Plantinga-Folkertsma (1963) groeide op in Hindeloopen. Na opleiding op de Analistenschool werkzaam als klinisch-chemisch analiste in Den Helder en Leeuwarden. In 1987 getrouwd met Johannes Plantinga, drie zoons Auke, Nico en Gerard. 

Van 1999 tot 2010 gewerkt als parttime taxichauffeur. Vanaf 2006 HBO-opleiding Theologie aan de NHL te Leeuwarden en in 2010 afgestudeerd in de richting Godsdienst Pastoraal Werk. Als kerkelijk werker werkzaam geweest in de Gasthuiskerkgemeente te Bolsward (2010-2018), Stavoren (pastorale bijstand in vacatureperiode 2015-2017), Koudum (tijdelijke aanstelling in vacatureperiode 2018-2019). En momenteel in dienst als kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Workum voor 8 uur per week (vanaf 2012) en in de samenwerkende gemeentes HETPAD (Hieslum, Exmorra, Tjerkwerd, Parrega, Allingawier, Dedgum, vanaf februari 2020). 


Tijdens afwezigheid van een predikant kunt u voor bijzonderheden contact opnemen met de Scriba.

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum '4e na Epifanie'

31 jan 2021 om 09:30

Thema-avond Marc Chagall GEANNULEERD

01 feb 2021 om 20:00

Boekbespreking Augustinus

02 feb 2021 om 10:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!