Diaconie

Mevr. M. de Vries- Kolk (voorzitter) tel. 0515-540013
Mevr. I. Bakker (secr.) 

Dhr. J.A. Hoekema
Mevr. B.Koopmans
Dhr. Th. Haagsma
Mevr. J.Althuis -van der Goot
Mevr. A. Feenstra- Kingma
Thea Wijnja (jeugd)
Tjettje Postma (jeugd)

Dhr. J.W. Boorsma (diaken generale synode


Voor ons rekeningnummer, zie Administratie & Rekeningnummers

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

20 sep 2020 om 09:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

22 sep 2020 om 19:00

Boekbespreking Tomáš- Halík

29 sep 2020 om 20:00

Volg ons via

   

Website Bijdrage

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Stuur dan een mail naar: pgworkum@gmail.com