PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
kerkenraad en scriba kerkenraad en scriba

De kerkenraad is samen met de predikanten verantwoordelijk voor de gemeente. De predikanten nemen zijn of haar inzichten mee, maar alle ambtsdragers dragen bij tot de koersbepaling van het schip van de plaatselijke gemeente. Met elkaar maken ze de gemeente tot een plek waar het Woord mag klinken en ruimte wordt geboden om samen met de gemeenteleden gestalte te geven aan geloven. De predikanten in de kerkenraad zijn: toerustend, motiverend en informerend. De leiding van de kerkenraad ligt bij het moderamen. Daar worden de vergaderingen voorbereid, de taken verdeeld en de besluiten uitgevoerd. De leiding van het moderamen berust bij de voorzitter (kerkenraadslid) en de verslaglegging gebeurt door de scriba.
In Workum werken wij op een plezierige en effectieve wijze samen in Gods naam.


Samenstelling van het moderamen:
                        1 praeses
                        1 scriba
                        1 assessor
                        2 predikanten
                        1 diaken
                        1 ouderling kerkrentmeester
                        1 jeugdouderling

De samenstelling van de kerkenraad:
                        2  predikanten,
                        22 ouderlingen (16 wijk- 4 jeugd- en 2 ouderlingen met
                        bijzondere opdracht),
                        9  ouderlingen -kerkrentmeester
                        9  diakenen en jeugddiakenen

De volgende werkgroepen zijn ingesteld:
• Werkgroep “Pastoraal Beraad” waarvan lid zijn, de predikanten, de wijkouderlingen, de jeugdouderlingen, en door de kerkenraad als “pastoraal assistenten” benoemde gemeenteleden;
• Werkgroep “Bezoekdienst” bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit de diaconie en een aantal gemeenteleden.


Het moderamen:

Scriba:
Mevr. Diet Westra - van der Valk
Lynbaen 33
8711 ES Workum
tel. 0515-542154 of 06-23080041
e-mail:

Praeses:
Dhr. R. Siderius
 
Assessor:
Mevr. S. Stoel - Valk

Predikant :
ds. A. Vriend

Diaken:
dhr. J.A. Hoekema

Kerkrentmeester:
Drh. H. Norbruis

Jeugdouderling:
Juann v.d. Schaaf- de Vries

terug
 
 
KERKOMROEP en YOUTUBE

   
 
KERKNIEUWS
meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.