JEUGDNIEUWS

 


Toneelspelers en engelen gezocht!

Hallo kinderen tussen de 2 en 12 jaar!

Voor het kerstspel, welke wordt uitgevoerd op 1e kerstdag, zijn we naast de toneelspelers ook op zoek naar engelen!

We zouden het ontzettend leuk vinden om 1e kerstdag een hele hoop engelen in de kerk te hebben die tijdens het kerstspel 2 liedjes voor of met alle mensen in de kerk gaan zingen. 

Op maandag 23 december gaan we 1 x met alle engelen oefenen (16.30 uur- 17.30 uur)  

Je mag 25 december als engel in de kerk komen. 

Om een inschatting te maken mag jij je opgeven bij:

Susan Feenstra
Mail: susanlanting@home.nl
Whatsapp: 06 154 126 30
 

Jeugdbankontbijt zondag 29 september 2019

De dienst van zondag 29 september was een mooie doopdienst. Ook was er een jeugdbankontbijt, misschien leuk om daar even over te vertellen. Eigenlijk zegt ontbijt genoeg. Om 08:30 uur hebben de vrijwilligers het ontbijt klaarstaan boven in de Latijnse school. Croissantjes, broodjes, thee, lekker beleg, soms een eitje of aardbeien. Met een vrolijk servies is het een hele gezellige boel. De jeugd stroomt om 08:30 uur binnen. We beginnen met stil gebed, en dan lekker ontbijten en kletsen. Rond  09:00 uur komt dominee Vriend ook even aanschuiven en geeft de jeugd een kleine uitleg over de preek. We ruimen met zijn allen op en dan gaan we met zijn allen de kerk in naar de Jeugdbank!
Er staat een prachtige mooi kandelaar in het koor van de kerk waar dit keer de jeugd allemaal na het ontbijt een kaarsje hebben opgestoken. Dat kan voor alles zijn, er was iemand die het voor zijn moeder opstak omdat die net was geopereerd. Ook één die stak een kaarsje op voor een goede schoolweek.
Wilt u nu zelf ook eens een kaarsje opsteken? De kandelaar staat er altijd en ook u mag een kaarsje opsteken! Wij vonden het in iedere geval bijzonder om de jeugd na het ontbijt deze kans te geven en zullen dit met het jeugdbankontbijt blijven doen!

Groetjes de Jeugdouderlingen
 Kinderkerk blijft kinderkerk, maar toch anders…..

Vorig jaar kwam bij de leiding van kinderkerk de wens naar voren om eens een andere methode te gebruiken tijdens kinderkerk. Vele jaren hebben we met veel plezier gebruik gemaakt van de methode ‘vertel het maar’. Samen met onze voorganger ds. Vriend hebben we gekeken naar andere methodes om tijdens kinderkerk te gebruiken. Wist u dat er wel 13 methodes zijn die ieder een eigen invulling geeft aan elke zondag?
In onze zoektocht naar een goede methode zijn we van mening dat Bijbel Basic op dit moment goed bij ons past. Maar wat is ‘Bijbel basic’ nou toch….
Bijbel Basics zou u nog kunnen kennen van afgelopen advent periode met de korte filmpjes op de beamer. Het is een methode van het Nederlands Bijbelgenootschap, Met Bijbel Basics brengt de NBG de bijbel dichtbij. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar na acht jaar de 200 meest essentiële bijbel verhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben.
Tijdens de kinderkerk gaan we met behulp van Bijbel Basic meer met en uit de bijbel werken. Daarnaast zijn er elke zondag weetjes die iets uitleggen over de tijd van de bijbel en er zijn gespreksvragen in de vorm van weet- en denkvragen.
Maar natuurlijk blijven we ook creatief. Maar misschien wel op een andere manier; een quiz, een puzzel, een proefje, een spel of weer even lekker knutselen!
Wij zijn enthousiast! En we hopen dat de kinderen dat ook worden!

Kijk gerust eens op www.debijbel.nl/bijbelbasics
Namens de leiding van de kinderkerk,
Susan Feenstra (voorzitter)

 
Palmpasen 14-4-2019
In de kinderkerk gaat het over Jezus die tot het einde toe kiest voor God en mensen. Hij laat daar zelfs het leven voor. Zo verandert Hij de wereld voor ons; Hij maakt een nieuwe weg! De kinderen maken ook een palmpaasstok die ze zingend aan ons zullen tonen. Vol met symboliek! De symbolische bloemschikking en de diaconale collecte in de dienst; ‘jongeren doorleven het paasverhaal’ zijn verbonden door het thema: Een nieuw begin. Dat thema wordt in de bloemschikking ook verbeeld door de 8 delen van de schikking; na een week van 7 dagen komt er een nieuwe dag!

Tijdens de kerkdienst op zondag 14 april zullen er weer paasstokken gemaakt worden tijdens/bij de kinderkerk.

Om chaotisch heen en weer lopen te voorkomen hebben we besloten dat de kinderen, vóór de dienst begint, zich kunnen verzamelen bij Oer de Toer.
Hier zullen wij dan het verhaal met ze lezen en de paasstokken maken. Halverwege de dienst komen we dan met de hele groep de kerk binnen.
                           
Namens de kinderkerk: Tessa de Zwart. 


Jeugd biedt helpende hand!
Inmiddels al een bekend fenomeen binnen onze gemeente. Voor het 3e jaar op een rij gaan wij weer met de jeugd de handen uit onze mouwen steken!
Dit jaar zal dit plaatsvinden op zaterdagmiddag 13 april van 13:30 uur tot 15:30 uur. Evenals vorig jaar, gaat ook de opbrengst dit jaar weer in ons 40-dagentijd doosje!
Aan het begin van de 40-dagentijd hebben wij allemaal van de Jeugddiakenen een spaardoosje gekregen met als doel hier geld in te sparen.
De opbrengst van dit doosje gaat naar de Stichting Het Vergeten Kind. Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. Het maakt deze kinderen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen. Problemen van hun ouders, waar kinderen niets aan kunnen doen en waar  ze ook niets aan kunnen veranderen. Maar waar ze wel de dupe van zijn.
Daarom doen wij hier een oproep voor een heitje voor een kwarteitje.
Dus, heeft u een klusje waar u maar niet aan toe komt. Of zelf niet kan doen, of gewoonweg even geen zin in hebt. Dan is dit uw kans!
We kunnen bijvoorbeeld uw hond uitlaten, lege flessen weg brengen, boodschappen doen, stofzuigen, onkruid wieden, noem het maar op.
U vraagt en wij doen. Geef u daarom op!
U kunt zich zondag 31 maart en zondag 7 april opgeven via de lijsten in de kerk, maar u kunt zich ook opgeven via de mail naar jeugdouderlingenworkum@gmail.com  of telefonisch via (0515) 54 21 03 (Juann van der Schaaf).
 
De klussen worden gedaan door de jongeren van groep 6, 7 en 8 (leeftijd van 9, 10, 11 en 12 jaar). We hopen op vele leuke klusjes en een gezellige actieve middag!
 
Alvast dank u wel, namens
de helpende kinderen, de jeugddiakenen en de jeugdouderlingen.


High Tea,
Hallo allemaal,
Zaterdag 9 maart jongstleden hebben wij met 12 jongeren en begeleiders heerlijke hapjes gemaakt voor een gezellige High Tea. We mochten maar liefst 65 gasten verwelkomen deze middag! Deze grote opkomst vonden wij fantastisch.
We hebben als jeugd en leiding genoten van de voorbereiding, het presenteren én het serveren van alle hapjes en de heerlijke thee! We hebben tijdens deze middag verschillende talenten van onszelf mogen ontdekken en gebruiken.
We willen we u als gemeente heel hartelijk danken voor uw bijdrage en uw komst naar onze georganiseerde High Tea. We hopen dat u er net zo van hebt genoten als dat wij dat hebben gedaan.
De opbrengst van deze High Tea was bestemd voor een goed doel, namelijk World Servants. In de kerkdienst van afgelopen zondag hebben wij daarom Wilma, Arno, Rienke en Djurre een cheque mogen aanbieden van EUR 345,--!  Wij vinden het geweldig dat zij met de organisatie World Servants deze zomer weer op pad gaan om arme gebieden te helpen met de opbouw van hun samenleving. We hopen hen met het bedrag dat we tijdens de High Tea hebben opgehaald een steuntje in de rug te kunnen geven.

Namens de jeugd en de leiding,
Marieke, Arwin , Thomas, Jenna, Iris, Wessel, Amy, Femke, Jesse, Marc, Yente, Martzen, Nynke, Juann, Siska, Paulina en Jantine.


Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook?

Het paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een
mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.
De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn,naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven.

Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks  leven. God kiest, God redt…. Welke keuze maak jij?

Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeldt wordt in een grote trekkersrugzak. Als we op reis gaan, pakken we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op pad. Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke weg moeten we inslaan? Een reis vol keuzes, zo ook deze reis.

18+ Avond
Zaterdag 26 januari hadden wij de 18+ avond georganiseerd voor de jeugd van onze gemeente. Er was een goede opkomst. Ook dominee Vriend sloot gezellig aan.
Om 20.30 uur stond de koffie en thee met wat lekkers klaar in de ut Wyk, voor de meeste een vertrouwde plek, daar hadden ze altijd leuke club gehad.
Na het welkomstwoord hebben we een voorstel rondje gedaan.  Na het horen van de studies en ervaringen van iedereen kregen ze van de kerk een kadootje omdat ze 18 zijn geworden. Zij mogen een bijbel, dagboek of een verhalenboek uitzoeken. Iedereen ging voor het dagboek ‘Gaaf’.

Tot slot hadden we nog een mooie Kletspot, met leuke vragen. De pot deed zijn ronde en zo pakten we allemaal mooie gespreksonderwerpen eruit, zoals; wat betekend God voor jou, heb je al eens een wonder meegemaakt of wat is je favoriete boek?

Wij denken dat we terug kunnen kijken op een mooie ontmoeting met de 18 plussers. Volgens ons zijn ze met een warm gevoel vertrokken!

Jantine, Paulina, Siska en Juann

Sound of Heaven festival
Wij (Sanne en Ryanne) zijn met de kerk naar Sound of Heaven festival geweest. We gingen er met 11 jongeren en 4 begeleiders heen. Het festival was in Zwolle en er kwamen vette artiesten zoals LZ7 en JAYWAY. We waren er rond 14.00 uur en toen was het nog rustig, maar de menigte werd steeds groter en gezelliger. De artiesten lieten leuke liedjes horen en ze vertelden inspirerende verhalen. Na het festival zijn we als afsluiter nog bij de Mac geweest. Het was een hele gezellige dag.

Zondagskind
Hallo jongens en meisjes......
Vind je het leuk om nog een keer zondagskind te zijn? Je mag dan de ouderling helpen tijdens de kerkdienst, en je mag ook helpen 
Nog even de “taken” van het zondagskind op een rijtje:

- Je wordt om 9.10 uur verwacht in de consistorie (het zaaltje
  rechts bij de ingang)
- De kleine lantaarntjes voor de kinderkerk mag je aansteken
- e mag het voorbedeboek aan de dominee geven
- Samen met de kerkenraad loop je naar binnen en je mag ook
   bij hen voorin zitten
- Je mag meehelpen collecteren bij de uitgang.
- Na afloop mag je de koster helpen met opruimen

Ga je liever niet alleen dan….mag je ook met een vriendje of vriendinnetje. Je kan je opgeven via het onderstaande telefoonnummer of via de mail.
06-40285369 of t.hempel@ziggo.nl
                                                   groetjes Thea en Tjettje 

Let op, wijziging datum high tea!!
Doordat een gedeelte van onze jeugd 2 februari een uitstapje heeft naar Sound of heaven, een christelijk festival in Zwolle.
Zijn we genoodzaakt de high tea te verplaatsen.

Dus voor wie zich al had opgegeven mee te helpen of mee te doen..
De high tea zal nu plaats vinden op zaterdagmiddag 9 maart.
Dus zet 'm alvast in de agenda.
Nadere info volgt ter zijner tijd.
Hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Groet, de jeugdouderlingen

Catechisatie 2019
De catechisatie gaat van start! Wat later dan we gewend zijn, maar evengoed met leerzame en gezellige avonden voor jongeren uit de eerste drie jaren van de middelbare school (ongeveer 12-16).
We komen één keer in de veertien dagen bij elkaar op de donderdagavond. De eerste keer komen we met z’n allen bij elkaar in Oer de Toer om kennis te maken en om misschien de groep te verdelen. Dat hangt af van het aantal deelnemers.

De eerste keer is donderdag 17 januari om 19.30u in Oer de Toer. Daarna zijn de data:
31 januari
14 februari
28 februari
14 maart
28 maart
11 april

Op donderdag 18 april gaan we met elkaar The Passion kijken. Dat is dan de afsluiting van het seizoen
In de maand maart gaan we een keer naar Nij Mariënacker. Hierover krijgen jullie nog bericht.
We gaan ook een kerkdienst bijwonen in een andere gemeente. Ook hierover krijgen jullie nog bericht.   

Zet bovenstaande data alvast in je agenda! Als je niet kunt, geef het dan ook even door.

Tijdens de catechisatie gaan we met elkaar kijken hoe geloven in Jezus te maken heeft met jouw leven van elke dag. Dus over jou, God, Jezus, de bijbel en het leven met God.

Heb jij je nog niet opgegeven, maar wil je wel meedoen met catechisatie? Stuur dan even een emailbericht naar Arnold Vriend arnoldvriend@hotmail.com .

 
terug

Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

07 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com