PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
Activiteiten jeugd 2019-2020 Activiteiten jeugd 2019-2020

Kinderoppas

Tijdens de kerkdienst is er elke zondag kinderoppas voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen zijn welkom vanaf 9.15 uur in de Latijnse School (achter in de kerk).

Tijdens het slotlied zijn de ouders in de gelegenheid hun kinderen op te halen, zodat ook de kleinsten de zegen mee naar huis krijgen.

We streven er naar om bij iedere kerkdienst kinderoppas te organiseren. Voor 2020 zijn er nu (nog) onvoldoende vrijwilligers om dit te kunnen organiseren. Hierbij ook de oproep voor meer hulp bij de kinderoppas.

Contactpersoon: Anke de Vries - Hoekstra,
tel. 0613289412, email: .

Zondagskind

Het zondagskind heeft een bijzondere plek in de kerkdienst. Je mag bij de kerkenraad vooraan in de kerk zitten.  Je krijgt verschillende taken: de lantaarntjes aansteken, het gebedenboek aan de dominee geven en meehelpen met de collecte bij de uitgang. Als je wilt mag je even boven bij het grote orgel kijken en bij de mensen van het beamerteam. Soms ook mag je een geboortekraal ophangen en/of samen met de ouderling een herdenkingssteen neerleggen. En soms heeft de dominee ook nog een taak voor je tijdens de dienst. Na afloop mag je helpen het geld te tellen van de collecte of de koster helpen met opruimen.
Als je denkt, dit lijkt me wel leuk, dat wil ik ook wel eens doen, geef je dan op! Dat mag via het opgavenformulier, maar mag ook via:

Contactpersoon: Jeugddiaken Tjettje Postma,
tel. 0640285369, email:

Kinderkerk

Zit je op de basisschool? Dan ben je van harte welkom bij de Kinderkerk.
Elke zondag starten we in de kerk, je kunt gewoon bij je ouders of bekenden zitten. Vlak voor de preek gaan we naar onze eigen ruimte waar we samen een mooi Bijbelverhaal lezen. Daarna praten we even over het gelezen Bijbelverhaal en daarna gaan we een spelletje of knutselwerkje maken dat met het verhaal te maken heeft. Zo zijn we al aan het timmeren, schilderen en puzzelen geweest. Tijdens de collecte gaan we weer terug de kerk in, om samen met alle andere mensen de zegen te ontvangen en de dienst af te sluiten.

In de periode voor Kerst en Pasen volgen we altijd een speciaal project. We maken dan leuke passende werkjes, bijvoorbeeld een ketting, hart of schilderij.

Lijkt het jou leuk om een keer naar de Kinderkerk te gaan, je bent van harte welkom om eens te komen kijken. We hebben 2 groepen: de jongsten voor groep 1 t/m 5 en de oudsten voor groep 6 t/m 8. Natuurlijk mag je je broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of iemand anders meenemen.

Contactpersoon: Susan Feenstra,
tel. 0615412630, email: .
 

Overstapdienst groep 8: Save the date


De overstapdienst, waarin de kinderen van groep 8 de periode Basisschool & Kinderkerk afsluiten en de overstap maken naar de Middelbare School, Catechese & Jeugdbank/ Kerkdienst, vindt in 2020 plaats op zondag 21 juni.

Noteer deze datum alvast op de kalender! 
 

KSG-diensten

Door het jaar heen worden er twee  Kerk, School en Gezin (KSG) diensten gehouden. In de KSG-diensten hebben kinderen altijd een actieve rol: zingen, toneelspelen, collecte lopen, een gebed uitspreken. Ook is er oog voor lief en leed: de Kika-beer wordt uitgedeeld aan een ziek kind. Een bos bloemen gaat naar zieke ouders. De diensten worden op school voorbereid en ook komt de predikant op school en praat met de kinderen over het thema.

De eerste van deze diensten is de dankdienst in november. Tijdens deze diensten besteden we aandacht aan thema’s als dankbaarheid, samen delen en armoede. Soms werken daarbij maatschappelijke instanties zoals  Vluchtelingenwerk of de Voedselbank mee. In het voorjaar is de tweede KSG-dienst, waarbij we zullen aansluiten bij het thema dat dan centraal staat op het leesrooster van de kerk of op school.

We hopen ook komend jaar weer twee mooie bemoedigende diensten, met een grote inbreng van de kinderen, te organiseren.

Contactpersoon: Anke Dijkstra, tel. 0515 541997

Jeugddiaconaat

Diaconaal bezig zijn door en voor jongeren.

Bij diaconaat door jongeren worden in de kerkelijke gemeente kinderen, tieners en jongeren gestimuleerd en begeleid bij omzien naar de medemens. Jongeren kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving.

Diaconaat voor jongeren richt zich op jongeren die zelf te maken hebben met problemen. Bijvoorbeeld armoede in het gezin, gepest worden of verslaving.
Al onze activiteiten worden vermeld in het Kerknieuws.

Contactpersonen: de Jeugddiakenen:
Tjettje Postma (tel. 543193 of 06-40285369) en Thea Wijnja
 
 

Club

Van oktober (start na de herfstvakantie) tot april is er eens in de twee weken op een dinsdag- of woensdagavond, clubavond voor de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 in de Útwyk.
De clubleiding is voor alle groepen wisselend op basis van een (vrijwillig) rooster. We zoeken daarom ouders en gemeenteleden die het leuk vinden om één of twee keer een avond club te verzorgen voor de kinderen!

Ook zoeken we een jongere van het voortgezet onderwijs, die in het kader van zijn/ haar maatschappelijk stage, graag mee wil helpen bij de club.

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen

 

Jeugd biedt helpende hand!


Ook komend jaar gaan we weer onze handen uit de mouwen steken.
Met de jeugd van onze Kerk (kinderen van groep 6, 7 en 8) gaan we een helpende hand bieden door klusjes uit te voeren en statiegeldflessen op te halen bij andere gemeenteleden.

 Met de opbrengst van dit “heitje voor een   karweitje” willen we graag geld inzamelen   voor het 40-dagenspaardoosje van Kerk in   Actie.

 Deze middag staat gepland op zaterdag 4                                            april, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Doe jij ook (weer) mee? Hartstikke leuk!

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen en de Jeugddiakenen
 

Jongerencatechese


Hoor jij bij de leeftijdsgroep 12-16 jaar? Dan organiseren we voor jou van oktober tot Pasen ongeveer 10 gezellige en leerzame donderdagavonden. Dominee Arnold Vriend zal deze avonden leiden. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er één of twee groepen gevormd. We komen dus bij elkaar op donderdagavonden van 19.30u tot ongeveer 20.30u in Oer de Toer.

De eerste avond is donderdag 3 oktober.

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen
 

Jeugdbank/-ontbijt

Voor jongeren van klas 1 tot 4 van het voortgezet onderwijs.Eén keer per maand is er een gezellig Jeugdbankontbijt in de kerk!

Gezellig kletsen en ontbijten met z’n allen. Ook komt de dominee even langs om alvast wat uitleg te geven over de preek van die dienst, zodat je het iets beter zult kunnen begrijpen.

Hierna kun je gezellig met je vrienden/vriendinnen bij elkaar in de kerk gaan zitten op de Jeugdbank, maar je mag uiteraard ook gewoon bij je ouder(s) gaan zitten.

Wanneer het Jeugdbankontbijt is, krijg je te horen via de Jeugdbank-groepsapp. Je kunt dan elke keer aangeven of je er die x bij bent.

Geef je 06-nr door en laat je toevoegen aan de Jeugdbank-groepsapp!
Of kom gewoon eens gezellig in de Jeugdbank zitten.

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen
 
 

Evenementen

Houd het Kerknieuws goed in de gaten, want we hebben nog een aantal evenementen en inspirerende avonden voor jullie in petto (bijv. EO-jongerendag, gastspreker, interactieve avond). Aan welke evenementen en/of avonden we deel gaan nemen weten we nog niet, maar dat ze leuk gaan worden weten we wél!

Wil je geen enkel evenement of avond missen, geef je naam/ 06-nr en e-mailadres aan ons door dan weet je zeker dat je door ons op tijd wordt geïnformeerd.

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen
 

18+ middag


Op zondagmiddag 26 januari nodigen
we alle 18 jarigen van 2019 uit voor een gezellige middag. Tijdens deze middag bieden we je een geschenk aan namens de Kerk.
De locatie en aanvangstijd hoor je t.z.t. nog via een persoonlijke uitnodiging.

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen


Rondom 20 jaar?

Geen (jonge) tiener meer en samen met leeftijdsgenoten doorpraten over actualiteit en eigen leven? Kom er bij!
We organiseren een aantal zondagavonden in het seizoen, in overleg.
Laat even weten of je geïnteresseerd bent via ds. Arnold Vriend () of via de jeugdouderlingen, dan komen de uitnodigingen bij jou terecht.
 

terug
 
 
KERKOMROEP en YOUTUBE

   
 
KERKNIEUWS
meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAAL NIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.