Jaarthema 'Een goed verhaal'


Iedereen weet wel wat een goed verhaal is. Dus, wat is daar dan nog over te vertellen? Allereerst natuurlijk is een goed verhaal het waard om zelf verteld te worden. Want zodra je een goed verhaal vertelt, dan ontstaat er iets. Er gebeurt iets met de hoorders van het verhaal. Er ontstaat door het luisteren naar een goed verhaal ook iets ‘goeds’. Daar moeten we niet te klein van denken. Een goed verhaal is creatief, het creëert iets goeds. Misschien is dat wel een echo van de schepping van hemel en aarde. Daar ontstond ook iets goeds door het woord van God. Daar kunnen wij als 'recreanten' een echo van laten horen; iets goeds re-creëren.

Als we een goed verhaal laten horen en ook als we er naar luisteren, geven we een plaats aan het goede. Ten tweede blijkt, dat als een goed verhaal klinkt, dat ieder daar ook weer anders naar luistert. We horen niet allemaal hetzelfde, terwijl we hetzelfde verhaal horen. Zo brengt een goed verhaal mensen ook met elkaar in gesprek: 'Hoe hoor jij dit?' En zo leer je de ander en jezelf beter kennen. Dat is ook een gevolg van goede verhalen. Dat is ook één van de redenen waarom we in de kerk met Bijbelverhalen bezig zijn. Zo leren we ook onszelf en elkaar beter kennen. Versta je wat je hoort? Wat zegt het jou? Hoor je het goed? Hoor je het goede? Zo kom je in gesprek met elkaar. Dat was dan misschien het jaarthema van vorig jaar, maar in elk jaar is het goed om met elkaar in gesprek te zijn.

Ook merk je, als er een verhaal wordt verteld , dat een ‘goed’ verhaal niet altijd een ‘leuk’ verhaal hoeft te zijn. Sommige verhalen graven dieper en raken je. Een goed verhaal daagt je soms ook uit. Het vraagt soms ook dat je mee durft te gaan in het verhaal. En een verhaal kan in verschillende talen klinken. ‘Mij spreekt de blomme een tale’ schreef Guido Gezelle, dus ook in een bloemschikking kun je verhalen vertellen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor een film. Of met schilderkunst, zoals Rembrandt, die niet alleen een plaatje bij een verhaaltje maakte, maar zelf het verhaal schilderend vertelde. Je kunt met liederen verhalen vertellen. En je kunt je eigen verhaal vertellen. Wat hou je onder de pet en wat durf je te delen? Wordt je levensverhaal zo oppervlakkig als een facebookprofiel of wordt het een bekentenis? Hoe componeer je je eigen levensverhaal? En maakt het dan uit of je jong bent of wat minder jong? Of asielzoeker?

Alle verhalen staan in verband met het grote verhaal van God met ons. Er zijn mensen die ons daar indringend op wijzen. En we mogen dat zelf ontdekken in het lezen van de bijbel.
Allemaal zaken die in dit boekje aan de orde komen. Van harte uitgenodigd om mee te luisteren, mee te vertellen. Uitgenodigd om iets goeds te ontdekken in kleine en soms grote verhalen. En uitgenodigd om God als de Grote Verteller in elk van die verhalen te ontdekken. 

Ds. Arnold Vriend

terug