Jaarthema 2022 - 2023  Kijk eens om je heen


Kijk eens om je heen.
Dit is het thema dat de Commissie Vorming & Toerusting voor het seizoen   2022-2023 heeft gekozen.

'Kijk eens om je heen': wat of wie zie je dan? Wat en wie je wel of niet ziet heeft niet alleen met je omgeving te maken maar ook met wie je zelf bent.
Het kan soms zelfs met je humeur te maken hebben! Of de omstandigheden waarin je verkeert.

'Kijk eens om je heen' Een opdracht die je ook zo in de Bijbel kunt vinden. Zoals Jezus rondreisde en mensen zag die anderen niet zagen staan; omdat ze niet tot hun kring behoorden.  Niet tot je kring behoren en daarom die ander niet zien. Het lijkt zo voor de hand liggend. Maar toch. Zou het ook anders kunnen? Gaat ons dat lukken? Uit nieuwsgierigheid naar die ander? Uit betrokkenheid? Die ander zien?

Kerk-zijn ben en doe je met elkaar. Op zondag, maar zeker ook door de week. Een kinderliedje van Hanna Lam verwoordt het zo eenvoudig: ‘samen delen, samen zingen, samen spelen’.

'Kijk eens om je heen'
Voor u ligt de activiteitengids 2022-2023. U zult zien dat het aanbod van activiteiten zeer divers is; van gespreksgroepen voor diverse leeftijdsgroepen tot wijnproeverij, van film tot kerststukjes maken, van kinderkerk tot zangavond, etc., etc. Voor elke activiteit geldt dat u andere mensen zult ontmoeten. Mensen waarmee u in gesprek kunt gaan, mensen waarmee u samen iets kunt doen. Mensen die u misschien nog niet eerder hebt ontmoet of mee hebt gesproken.

'Kijk eens om je heen'
Soms vinden mensen het moeilijk om zich op te geven voor een activiteit. Om welke reden dan ook. Wat zou u ervan vinden om iemand -waarvan u vermoedt of weet dat- die graag aan een activiteit mee zou willen doen maar de drempel te hoog vindt om zich op te geven, mee te vragen naar een activiteit waaraan u mee wilt doen?

Namens de Commissie Vorming en Toerusting
Ds. Liesbeth Muilwijk
 

terug