Jaarthema 2020 - 2021:  'Het Goede Leven - Bloeien in God's licht'


Het goede leven! Wie wil dat niet?

Elk mens, gelovig of niet, zal toch het goede leven willen zien? Dat verlangen zit bewust of onbewust achter een heleboel van onze beslissingen. Blijkbaar hebben we daar een idee van, wat het goede leven is. En voor de één is dat anders dan voor de ander, maar we richten elk ons leven naar dat verlangen. En tegelijkertijd lijkt het goede leven niet iets te zijn wat we kunnen organiseren.

Toen we er met elkaar over nadachten wat ‘het goede leven’ voor ons betekent, kwamen we er op uit dat het vaak iets is dat je ontvangt. Bijna als een toegift die je niet verwacht. Je kunt een fietstochtje organiseren, maar of het iets wordt van ‘het goede leven’, dat kun je niet organiseren. Dat zit in die onverwachte ontmoeting. In het “ontvangen” van een regenboog. De “toegift” van het zien van baltsende futen.

Als je het goede leven dan toch niet kunt organiseren, waarom zou je er dan een jaarthema van maken? Omdat het verlangen naar het goede leven ons verbindt. Een groot deel van het goede leven is samenleven. Door er met elkaar mee bezig te zijn, leren we onszelf en de ander kennen. Bovendien gaan we ontdekken dat het goede leven ons gegund wordt. Als het goede leven vaak iets is wat je ontvangt, dan is er dus ook blijkbaar een gever die ons dat gunt. In die gever kunnen we God herkennen.

Daar komt natuurlijk het tweede deel van het thema vandaan: ‘bloeien in Gods licht’. Ik geloof dat wij mensen wezenlijk bedoeld zijn om te ontvangen wat God geeft. Dat Hij ons omgeeft als zonlicht om de bloemen. Gratis geeft Hij licht, warmte, energie en daarmee groei en bloei.

In de activiteitengids staat van alles wat is georganiseerd. Als we daar met een open en ontvangende houding aan meedoen; zouden we daarin dan niet iets kunnen ontvangen? Zouden we niet kunnen groeien en opbloeien? Zou dat niet iets van het goede leven zijn?

Ds. Arnold Vriend

terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Startzondag'

26 sep 2021 om 10:00

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Fryske tsjinst'

03 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

10 okt 2021 om 09:30

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!