PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
Huur tarieven Huur tarieven

Als Protestantse Gemeente hebben wij de beschikking over een aantal gebouwen, die wij graag ter beschikking stellen aan gemeenteleden en anderen. Voor het gebruik van deze gebouwen heeft het college van kerkrentmeesters, in overleg met de kerkenraad, de volgende condities vastgesteld.
 

(huur) tarieven huwelijksviering in
St.Gertrudiskerk, Merk 5, 8711 CL Workum  (bezoekadres)
januari 2018

 
  gemeenteleden niet gem.leden
Kerk € 250,--  € 300,--
Organist €   90,-- €   90,--
Ondersteunende werkzaamheden  per uur €   25,-- €   25,--
Liturgieën €   60,-- €   60,--
DVD (filmer) €   55,-- €   55,--
Gebruik beamer €   55,-- €   55,--
Trompetist €   50,-- €   50,--
Predikant  geen in overleg met predikant
Trouwbijbel  geen n.v.t.
Energiekosten  n.v.t. naar verbruik

Voor gemeenteleden.
Indien laatste kerkelijke bijdrage hoger is wordt niets in rekening gebracht. Indien lager wordt dit bedrag in rekening gebracht minus de laatste kerkelijke bijdrage.
 
 
(huur) tarieven uitvaart en rouwdiensten in
St.Gertrudiskerk, Merk 5, 8711 CL Workum  (bezoekadres)
januari 2018

 
  gemeenteleden niet gem.leden
Kerk € 450,-- €  500,--
Organist €   90,-- €   90,--
Ondersteunende werkzaamheden per uur €   25,-- €   25,--
Liturgieën €   60,-- €   60,--
Trompetist  €   50,--  €   50,--
Predikant geen in overleg met predikant
DVD (filmer) €   55,-- €   55,--
Gebruik beamer €   55,-- €   55,--
CD opname €   25,-- €   25,--
Energiekosten  n.v.t. naar verbruik

Voor gemeenteleden.
Indien laatste kerkelijke bijdrage hoger is wordt niets in rekening gebracht. Indien lager wordt dit bedrag in rekening gebracht minus de laatste kerkelijke bijdrage.
Voor het reserveren / huren van de St. Gertrudiskerk  voor een rouwdienst, kunt u contact opnemen met mevr. L. de Vries – Steensma tel. 06-11123420. U wordt dan geïnformeerd of de kerk op het gewenste tijdstip beschikbaar is en met welke dienstdoende koster e.e.a. verder geregeld kan worden.

Voor koffie / thee na de dienst, in Oer de Toer,  kunt u contact opnemen met mevr.Tj . Postma – Hempel. tel. 06-40285369.
 
 
(huur) tarieven concerten
januari 2018

 
 
Kerk inclusief Latjnse school en Westbouw € 350,--
Podiumhuur €   50,--
Opbouwen / opruimen podium € 100,--
Gebruik orgel €   75,--
Gebruik beamer €   55,--
Gebruik piano €   55,--
Ondersteunende werkzaamheden  €   55,--
Energie naar verbruik max. € 125,--
Concerten orgelcommissie per concert €   60,--
Inloopconcerten  gratis
 
Uitzonderingen worden niet meer gemaakt voor bepaalde koren en orkesten.
 
Informatie en of  reservering via:
secretaris van het college van kerkrentmeesters
mevr. L. de Vries – Steensma tel. 0515-541984 / 06-28056290
e-mailadres: 
 
 

Kerkelijke gebouwen.

(huur) tarieven
Oer de Toer, Merk 7, 8711 CL Workum  (bezoekadres) 
janauri 2018In verband met de nieuwbouw van Oer de Toer volgt na de zomer van 2018 bericht met nieuwe huurtarieven

 
Reservering Oer de Toer via:
mevr. T. Postma - Hempel
tel. 0515-543193 / 06-40285369
of e-mailadres  
 
Jaarlijks zullen de tarieven worden herzien en minimaal verhoogd worden met de dan geldende inflatiecorrectie.

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.