Gemeenteschets Workum


Profiel van de Protestantse Gemeente Workum

Plaatselijke situatie:
De Protestantse Gemeente Workum is formeel ontstaan 1 januari 2005. De diensten worden gehouden in de St. Gertrudiskerk.  
De Protestante Gemeente Workum heeft met de zelfstandige Protestante Gemeente It Heidenskip via een combinatieakte 1,5 fte, waarvan 0,15 fte voor It Heidenskip, ingevuld door een predikantsechtpaar. Er is een pastor werkzaam die o.a. de pastorale zorg heeft in het bejaardencentrum.
De Protestantse Gemeente Workum is een warme en betrokken gemeenschap.
 
Samenstelling van de gemeente:
Totaal aantal leden: 1350
Pastorale eenheden: 785
Qua leeftijdsopbouw is Workum een doorsneegemeente.
De Protestantse Gemeente Workum heeft leden uit alle lagen van de bevolking.
 
Organisatie en invulling kerkelijk werk:
Er is iedere zondagmorgen een eredienst. Incidenteel is er een avonddienst met een bijzonder karakter. Binnen de kerkenraad zijn de ambten goed vertegenwoordigd.
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het beleidsplan 2018-2022
 
terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

24 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

31 okt 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Dankdag' KSG-dienst

03 nov 2021 om 19:00

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!