Gemeenteschets Workum


Profiel van de Protestantse Gemeente Workum

Plaatselijke situatie:
De Protestantse Gemeente Workum is formeel ontstaan 1 januari 2005. De diensten worden gehouden in de St. Gertrudiskerk.  
De Protestante Gemeente Workum heeft met de zelfstandige Protestante Gemeente It Heidenskip via een combinatieakte 1,5 fte, waarvan 0,15 fte voor It Heidenskip, ingevuld door een predikantsechtpaar. Er is een pastor werkzaam die o.a. de pastorale zorg heeft in het bejaardencentrum.
De Protestantse Gemeente Workum is een warme en betrokken gemeenschap.
 
Samenstelling van de gemeente:
Totaal aantal leden: 1350
Pastorale eenheden: 785
Qua leeftijdsopbouw is Workum een doorsneegemeente.
De Protestantse Gemeente Workum heeft leden uit alle lagen van de bevolking.
 
Organisatie en invulling kerkelijk werk:
Er is iedere zondagmorgen een eredienst. Incidenteel is er een avonddienst met een bijzonder karakter. Binnen de kerkenraad zijn de ambten goed vertegenwoordigd.
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het beleidsplan 2018-2022
 
terug

Agenda

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

14 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com