PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
algemene informatie bij de erediensten algemene informatie bij de erediensten

De erediensten op zondag en andere kerkelijke feestdagen vormen het hoogtepunt van onze geloofsgemeenschap. Daar ontmoeten we onze Schepper en elkaar.
Tijdens de morgendienst die om 9.30 uur begint is er ki nderkerk. (In de zomervakantie is er geen kinderkerk.Wel liggen er dan voor de kinderen kleurplaten en kleurtjes in de kerk klaar.)
Na afloop van de dienst wordt er samen in de kerk koffie gedronken.

Een aantal maal per jaar is er gelegenheid tot dopen.
Vijf á zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, onder meer op Witte Donderdag en/of Goede Vrijdag. De vieringen hebben een open karakter waarbij ook kinderen welkom zijn. Er zijn dezelfde zondagen avondmaalsvieringen in het verzorgingshuis Nij Mariënacker.
In de zomermaanden worden vier oecumenische avonddienstdiensten in het kerkje van Nijhuizum gehouden.
In verzorgingshuis Nij Mariënacker worden per jaar ongeveer 8 diensten verzorgd.
 

Naast de ‘gewone’ diensten zijn er ook bijzondere diensten, zoals jeugddiensten, kerk-school-gezinsdiensten, werelddiaconaatsdiensten, zangdiensten, thema avond-diensten, Friese diensten, oecumenische diensten en de startzondag voor het winterwerk.

 

 
De voorbereidingen op een kerkdienst... De voorbereidingen op een kerkdienst...

Als op zondagmorgen de gemeente het eerste lied zingt, begint de kerkdienst. Daar is veel aan voorafgegaan...

lees meer »
 
voorbedeboek voorbedeboek

      Op zondag brengen we in de gebeden onze nood en dankbaarheid bij God. Daarbij noemen we geen namen (behalve bij geboorte en overlijden), tenzij daar door u om gevraagd wordt. Dus: heeft u persoonlijk iets, waarvan u wilt dat ervoor gedankt of gebeden wordt in het midden van de gemeente? Een jubileum, verjaardag, een andere blije gebeurtenis of juist ziekte en zorgen? Dan vragen we u om dit aan te geven. Dit kan via het voorbedenboek (dat altijd achterin de kerk ligt) of schriftelijk, telefonisch, of via email in de week voorafgaand aan een van de predikanten. Ook voor iemand anders kunt u op deze manier dankgebed of voorbede aanvragen. Op deze manier bent u als gemeentelid nog meer betrokken bij de voorbeden. Denkt u er aan om van te voren even te vragen of de persoon in kwestie gebed in de dienst op prijs stelt.

 
Kosters Kosters

De koster is gastvrouw/gastheer en beheerder tegelijk. Vóór, tijdens en na een kerkdienst moet alles klaargezet worden en geregeld worden. En tussendoor koffie zetten, sneeuw ruimen, de vloer dweilen, de kerkzaal stofzuigen, kapotte lampjes vervangen, en nog véél meer.

U kunt contact opnemen via kerkbeheer tel. 06-15160696 of 06-16752002. 
                       
Wij hebben in onze gemeente een rooster van vrijwillige kosters.
Het rooster kunt u HIER inzien.
 
Beamerteam Beamerteam

Het beamerteam zet zich in om de kerkdiensten te ondersteunen. Wij maken hiervoor gebruik van Powerpoint.

Het team bestaat uit de volgende leden:
  • Klaas Hofman (coördinator tel. 543666)
  • Bauwe en Jerryt van der Velde
  • Atze de Vries
  • Pieter Vriend
  • Wessel van der Schaaf

Het rooster 2020 kunt u HIER inzien.
 
Oppas Oppas

Elke zondag is er tijdens de morgendienst kinderoppas voor de allerkleinsten 

Voor iedereen die kinderen bij de kinderoppas brengt of wil brengen:
Vanaf heden is de kinderoppas, 0 t/m 4 jaar, in de Latijnse School achterin de kerk. U kunt uw kind vanaf  09:15 uur brengen.
Om de kleine kinderen bij de kerkdienst te betrekken kunt u ze evt. ophalen tijdens het slotlied zodat ook uw kind de zegen mee kan krijgen.
 

Het rooster kunt u HIER inzien.

 

Contactpersoon:
Anke Hoekstra  tel. 06-13289412 

 
Dopen DopenIn overleg met de predikant is er in de morgendienst gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop voor kinderen van zowel belijdende leden als voor doopleden. In de kerkbladen wordt vermeld hoe ouders zich kunnen aanmelden voor het maken van een afspraak voor een doopbezoek. In de periode tussen de doopaangifte en doopbediening wordt een doopgesprek gehouden bij de doopouder(s) thuis. Hierin worden het motief om de doop te vragen, de inhoud van het doopformulier en de gang van zaken tijdens de doopbediening besproken. Tevens wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen.
 

 
Avondmaal AvondmaalZes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, onder meer op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De vieringen hebben een open karakter waarbij ook kinderen met hun ouders welkom zijn. Een paar keer in het jaar wordt er in Nij Mariënacker avondmaal gevierd. En op verzoek bij gemeenteleden aan huis.

 
electronische kerk electronische kerk

De St. Gertrudiskerk gebruikt elektronische hulpmiddelen om het Evangelie verstaanbaar en zichtbaar te maken, zowel binnen als buiten de muren van de kerk.

 


 

Van zondagse ochtenddiensten in de St. Gertrudiskerk worden geluidsopnamen via kerkomroep.nl uitgezonden. Wordt het te bezwaarlijk om de kerk te bezoeken, dan zijn er mogelijkheden de samenkomst van de gemeente te beluisteren in uw eigen huis, ook als het tijdelijk is in verband met ziekte. Apparatuur is daarvoor beschikbaar.

Op verzoek wordt tegen een kleine vergoeding een trouw- of rouwdienst op DVD gebrand.  Bij de doop van een kind krijgen de doopouders een DVD van de dienst.


Nadere inlichtingen via de coördinator:
Jan Engelsma

tel.06-46783371


 
 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten

Naast de dienst waarin de doop wordt bediend en avondmaal wordt gevierd, zijn er verschillende diensten met een bijzonder karakter, b.v. vespers, jeugd-, kerk-school-gezin-, werelddiaconaat-,  oecumenische-, Friesediensten, en zang- en themadiensten op de avond.

Tevens de startzondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Kerstnachtdienst, de Oud- en de Nieuwjaarsdienst. De Kerstnachtdienst en de oecumenische diensten worden door de gezamenlijke kerken in Workum georganiseerd.

 
Autodiensten Autodiensten

Voor hen die slecht ter been zijn en toch graag de kerkdienst willen bijwonen, is een autodienst ingesteld. Vrijwilligers zorgen elke morgendienst voor vervoer. In "Ons Kerkblad" en in "Kerknieuws" wordt aangegeven bij wie u telefonisch contact kunt opnemen.

Het rooster kunt u HIER inzien.
 

De autodienst wordt georganiseerd door:
dhr. T. Haagsma   tel. 541219

 
Gedenkhoek Gedenkhoek

Al enige tijd was er de behoefte om overleden gemeenteleden een plaats te laten hebben in het midden van de gemeente.
Verschillende mogelijkheden zijn overwogen, uiteindelijk is ervoor gekozen om de naam en de sterfdatum van de gestorvene op een steen te schrijven. Het verwijst naar een woord uit Openbaring, waarin staat: "Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt" (Openbaring 2:17)

De nieuwe naam op het steentje is voor ons verborgen, maar wij kunnen wel de vertrouwde naam weergeven en in ons midden in ere houden. Zo is het een verwijzing naar: bij God raakt niemand weg, daarom mogen ook wij een plaats inruimen voor wie ons ontvallen zijn.

Tijdens de dienst zal er een kaars branden bij de stenen, als symbool voor het licht van Christus dat het duister van de dood heeft overwonnen. De steen wordt zo spoedig mogelijk beschreven en op de zondag waarop mededeling van overlijden wordt gedaan, wordt de steen geplaatst bij de steen met de tekst uit Openbaring en de brandende kaars in de gedenkhoek.

Na een jaar zullen de stenen aan de nabestaanden worden gegeven.

De gedenkhoek is geplaatst in de hoek vlak voor het zuidertransept.

 
geboorte- en doopketting geboorte- en doopketting

Binnen de Protestantse Gemeente te Workum gedenken we onze overleden gemeenteleden in ons hart en daarnaast is het tastbaar geworden in de vorm van een gedenksteen.
We willen echter ook graag de nieuwe “kleinste” leden een plek geven in onze gemeente, we groeien als gemeente wanneer er een kindje wordt geboren. Dit willen we zichtbaar maken door middel van de geboorte- en doopketting.

De draad staat voor Gods liefde, die houdt ons allemaal bij elkaar. Als draad zie je hem niet zitten in een geregen ketting maar toch zit hij er wel om de kralen, ons, goed vast te houden. Zonder Gods liefde, deze draad, kunnen wij geen ketting maken.
De kralen die we rijgen zijn allemaal verschillend van vorm en kleur. Net als alle kinderen en mensen in de wereld, die zijn ook verschillend van vorm en kleur. Ze worden allemaal aan de ketting geregen, ze horen allemaal bij de Heer. Bij de afkondiging van een geboorte wordt de ketting geopend om de kring weer groter te maken, dit nieuwe kindje hoort er nu ook bij en daarna sluit je hem. Op iedere kraal staat de naam, geboortedatum en eventueel later de doopdatum geschreven. Als de kinderen 4 jaar worden krijgen ze, samen met een uitnodiging voor de kinderkerk, de kraal als aandenken weer mee.

 
 
KERKOMROEP en YOUTUBE

   
 
KERKNIEUWS
meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAAL NIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.