Doopcatechese


Wanneer je een kindje krijgt, dan is dat reden tot verwondering. Misschien willen jullie je zoon of dochter ook laten dopen. Omdat je beseft dat je kind niet alleen kostbaar is voor jullie als ouders, maar ook in Gods ogen. Omdat je gelooft dat het zonder zijn vergeving en leiding nergens is. 

Wanneer je te kennen hebt gegeven dat je je kind wilt laten dopen (bij je wijkouderling, de scriba of je wijkpredikant: zie Adres&contact., dan komt eerst de wijkpredikant op bezoek. Vervolgens is er een avond waarop je samen met de andere doopouders en onder leiding van één van de predikanten nadenkt over de betekenis van de doop. Als voorbereiding vragen we je, een brief te schrijven aan je kind, waarin je uitlegt waarom je het laat dopen. Op de avond zelf gaan we op deze brieven in, kun je je vragen stellen, in gesprek gaan met de andere ouders en een beeld krijgen van hoe het er in de doopdienst aan toe zal gaan. 

Beide ouders worden op deze avonden verwacht. De doopavond vindt plaats anderhalve week voorafgaand aan de doopdienst bij een van de doopouders thuis. Hierbij zijn de predikant en een ouderling aanwezig. 
 

                

 

Doopbeloftes

Gemeente, wilt u deze kinderen dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof
en samen met hun ouders voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Ouders, verlangen jullie, dat je kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Beloven jullie voor hen te zorgen op de geloofsweg die zij vandaag zijn begonnen, en hen te helpen hun plaats in te nemen in het leven en de lofzang van de kerk van Christus? Wat is daarop jullie antwoord?

 

terug

Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

07 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com