Overlijden


Overlijden doorgeven

U kunt te allen tijde één van onze wijkpredikanten bellen, zij bereiden dan in overleg met u de rouwdienst voor.
U kunt de rouwkaart naar de predikant en scriba sturen.
Is uw wijkpredikant met vakantie, neem dan contact op met de scriba. Deze kan u vertellen op dat moment de dienstdoende predikant is.
 

 

 

 

 
 
 
terug