PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
jeugdbeleidsplan 2011-2015 jeugdbeleidsplan 2011-2015

Dit jaar is het jeugdbeleidsplan 2011-2015 geschreven, u kunt het hier inzien.

 

Doelstellingen beleidsplan jeugdwerk 2011-2015
De gemaakte analyse en aanbevelingen leiden tot de volgende doelstellingen voor het jeugdwerk Protestantse Gemeente Workum:


1. Doorlopende leerlijn: structureel aanbod van geloofsverdieping, verdeeld in vier doelgroepen/leeftijdsklassen.

2. Aansluiten bij belevingswereld/behoeftes in verschillende levensfases: Per doelgroep doelen stellen en activiteiten organiseren die aansluiten bij de specifieke behoeften en manier van communiceren van de verschillende doelgroepen.

3. Samenhang waarborgen: samenwerking bevorderen tussen de verschillende organisatoren van verschillende activiteiten door de organisatie van het jeugdwerk aan te passen. Dit vraagt om herziening taken jeugdouderlingen en jeugdraad en een cultuuromslag: commissies werken niet naast, maar met elkaar aan dezelfde missie in onderling vertrouwen en goed overleg.

Jeugdwerk is geen geïsoleerd beleidsterrein. Geloofsopvoeding begint bij de ouders. Zonder hun medewerking en commitment zal het vrijwel onmogelijk zijn om jeugdwerk tot bloei te brengen. Daarom maakt dit jeugdbeleidsplan deel uit van het bredere beleidsplan voor de hele gemeente waarin ook aandacht is voor de (jonge) gezinnen. In zijn algemeenheid moet benadrukt worden dat het van belang is dat de gehele gemeente betrokken is bij het jeugdwerk. Dit is niet een zaak van ouders of jeugdwerkers alleen. Kernwoorden hierbij zijn verbinden en verdiepen.

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.