Collectegiften


Zolang er geen kerkdiensten zullen worden gehouden vragen we u/jullie om geld voor de collecte over te maken op banknr. NL96 RABO 0372 1547 35 tnv Protestantse gemeente te Workum.

De komende zondagen is de collecte bestemd voor:  

Zondag   3 mei: Wilde Ganzen
Zondag 10 mei: Afrika Noodhulp
Zondag 17 mei: Leger des Heils
Zondag 24 mei: Werelddiaconaat Kerk In Actie
Zondag 31 mei: Pinksterzending Collecte

Van harte aanbevolen en namens de diaconie heel hartelijk dank!
 
terug