Bezoekdienst


U kunt met uw wijkpredikant, pastoraal medewerker of wijkouderling contact opnemen. 

Los daarvan, streven we ernaar alle leden van onze gemeente thuis te bezoeken. De gemeente is daarom verdeeld in 6 wijken.De eerste zorg voor een wijk is toe vertrouwd aan een ouderling en diaken.

Daarnaast is er nog de bezoekdienst.
Ook zij komen langs bji gemeenteleden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter, zie Adres&contact.


 
 
terug