Beroep op predikant

Van de kerkenraad.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Workum heeft het voornemen, gehoord de gemeentevergadering van 27 maart j.l. een beroep uit te brengen op ds. L. Muilwijk-Huis te St. Annaparochie.

Tot uiterlijk zaterdag 3 april bestaat er de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure (bij de scriba).

Bij geen bezwaar wordt het beroep definitief uitgebracht.

Namens de kerkenraad.
R. Siderius, voorzitter.
D. Westra-van der Valk, scriba.
 
terug

Agenda

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

25 apr 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum

02 mei 2021 om 09:30

Kerkdienst St. Gertrudiskerk Workum 'Hemelvaart'

13 mei 2021 om 09:30

Volg ons via

   

Activiteitengids


Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven?

Stuur dan een mail naar pgworkum@gmail.com.
Alvast bedankt!