Belijdeniscatechese


Je doop be-amen: belijdeniscatechese

Het komend seizoen start bij voldoende belangstelling weer een groep voor gemeenteleden die openbare belijdenis willen doen van het geloof.
Vanaf oktober begint de voorbereiding daarop. We komen vijf keer bij elkaar om in gesprek te gaan over het geloof aan de hand van een boekje, verder ga je ‘op zoek naar God door middel van een soort ‘snuffelstage’ in en buiten de gemeente. 
         

Wat is het doen van belijdenis eigenlijk?

Bij de openbare belijdenis bevestig je je doop.
God is bij de doop een relatie, een verbond met ons aangegaan en heeft gezegd: "jij hoort bij mij." Een verbond is nooit eenrichtingsverkeer. Beide partners hebben daarin een stem. Vergelijk het met een huwelijk. In het openbaar geven beide partners elkaar het ja-woord. Op dat moment is hun verbond bekrachtigd. God vraagt aan ons: "Wil je ook bij mij horen?” Bij de openbare geloofsbelijdenis geef je op die vraag antwoord. Doop en belijdenis horen dus bij elkaar. Het grote ‘ja’ van God heeft geklonken bij de doop, het kleine ‘ja’ van mensen mag volgen bij de belijdenis.

Maar waarom zou je openbare belijdenis doen?
Je kunt toch ook thuis voor God je geloof belijden? Ja, dat kan, maar openbare belijdenis doe je niet in je eigen kamer, of voor de predikant, maar ten aanhoren van iedereen die het horen wil. In het midden van de gemeente zeg je: ‘Ik hoor bij Hem, daar mag je mij op aanspreken’.  Zo geef je gehoor aan de opdracht van Jezus zijn naam voor de mensen te belijden. Zo deel je ook in zijn belofte: “Ieder die mijn naam belijden zal voor de mensen, diens naam zal ik belijden voor mijn hemelse vader. Best spannend om daar voor in de kerk te staan terwijl iedereen je ziet. Maar… is dat een reden om het niet te doen? Is het feit dat je op je trouwdag in het middelpunt van de belangstelling staat een reden niet te trouwen?

Belijdenis doen van je geloof of van het geloof?
Een keten van generaties gelovigen verbindt ons met de apostelen die het evangelie verkondigden. We zijn dus niet de eersten die geloven. Als je openbare belijdenis doet van het geloof belijdt je het geloof van heel de kerk. Je belijdt het met de kerk mee, je belijdt het zo ook als je eigen geloof, je eigent je dat geloof toe als het jouwe. De kerk is te vergelijken met een koor dat in de wereld staat te zingen. Als je belijdenis doet, ga je bij dat koor staan en zingt mee. Dat betekent dat je door je stem het geluid van het koor versterkt. Maar het betekent ook dat je op jouw beurt ook weer door het zingen van het koor wordt gedragen. Hoe zou je in je eentje de wijs kunnen houden? Hoe zou je het alleen volhouden te geloven in deze wereld? Belijdenis doen betekent dus ook: je band met de gemeente bevestigen. Je geeft ermee aan: dit is de gemeente van Christus en daar wil ik bij horen. Hier heeft God mij gesteld en voor deze mensen wil ik medeverantwoordelijkheid dragen.

Wanneer ben je toe aan het doen van belijdenis?
Kan dat pas als je alles van het christelijk geloof begrijpt? Kan dat pas als je nooit twijfelt? Kan dat pas als je iedere zondag in de kerk komt? Kan dat pas als je een hele bijzondere geestelijke ervaring hebt gehad? Kan dat pas als die ene meneer of mevrouw waaraan je je zo ergert niet meer in de kerk komt? Weet je wanneer Petrus belijdenis deed van zijn geloof? Na Pasen, toen Petrus Jezus had verloochend. Heel wat illusies over zichzelf armer, deed hij belijdenis van het geloof in Hem. Jezus vroeg hem niet: ‘zul je dat nooit weer doen?’ Hij vroeg ook niet: ‘zul je voortaan wat beter je best doen?’ Nee Hij vroeg iets anders: ‘heb je mij waarlijk lief?’ Dát is de vraag waar het op aan komt. Heb je Jezus waarlijk lief? Daarop geef je antwoord als je belijdenis doet. Het willen leven naar Gods geboden, het trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, de liefde voor de mensen om je heen, het hoort daar allemaal bij. Maar je doet geen belijdenis van je goede voornemens, je doet belijdenis van het geloof dat je het van Jezus moet hebben in je leven.


 

terug

Agenda

Gebedsmoment gezamenlijke kerken

07 jul 2020 om 19:00

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

12 jul 2020 om 9:30

Uitzending viering vanuit St. Gertrudiskerk Workum

19 jul 2020 om 9:30

Volg ons via


      

Website inbreng

Berichten aanleveren of wijzigingen doorgeven?
Mail dan de PR Commissie: pgworkum@gmail.com