PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
Activiteiten 2018-2019 Activiteiten 2018-2019
Het inschrijven kan via het blauwe boekje of u kunt contact opnemen met Foekje van der Werf-Gaastra tel. 0515-543335 of

De meeste activiteiten van de commissie vorming en toerusting zijn gratis toegankelijk, tenzij anders aangegeven. Wel treft u bij de activiteiten een busje aan, waarin u/jij een bijdrage voor de koffie kunt doen. 


Kringen

Inspiratieavond voor moeders
Als je moeder wordt, komen er allerlei vragen op je af. Wat wil ik eigenlijk meegeven? Hoe ga ik dat doen? Doe ik het net zo als mijn ouders deden, of juist heel anders? Wat geloof ik zelf eigenlijk? En hoe geven we dat een plaats in ons gezin?
Wil je samen met andere moeders hierover nadenken dan ben je van harte welkom op deze avonden.


Datum:  volgt   
Tijd:         
Plaats      
Leiding:    


 

Interkerkelijke bijbelgroep Weverswei
Elke laatste vrijdag keer van de maand lezen we een uur de bijbel in de huiskamer van Mind Up (GGZ)  aan de Weverswei.
 
In het komend seizoen verdiepen we ons verder in de Psalmen.
We hopen weer op fijne en gezegende gesprekken.
 
U bent van harte welkom.
 

Data Vrijdag 31 aug., 28 sept., 26 okt., 30 nov. December kerstviering (uitnodiging), 25 jan., 22 febr., 29 mrt, 26 april, 31 mei, juni en juli vakantie
Tijd 16.00-17.00 uur
Plaats Huiskamer Mind Up, Weverswei 1
Leiding Henk Visser, Andries van der Plaats,
Klaas Hofman, Ria Boorsma
Contactpersoon Ria Boorsma, tel. 540970 Kerkdienst / Bijbellezing in Nij Mariënacker 
Eens per maand is er op donderdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst of een Bijbellezing in de Parkzaal van Nij Mariënacker. In de kerkdiensten gaat een predikant of pastor voor die verbonden is aan één van de Workumer geloofsgemeenschappen. In de vacaturetijd worden de Avondmaalsdiensten geleid door een gastpredikant. De Bijbellezingen worden verzorgd door vrijwilligers. De Bijbellezingen en de kerkdiensten hebben een oecumenisch karakter.
Van te voren en na afloop is er koffie en thee.

Zangmiddagen in Nij Mariënacker
Sinds een paar jaar worden er zangmiddagen georganiseerd met bekende geestelijke liederen. Deze liederen brengen herinneringen boven aan de zondagmiddagen van weleer, waarop er in veel gezinnen werd gezongen rondom het harmonium. Ook dit seizoen staat er weer een zangmiddag gepland, en wel op 4 april 2019 om 15.00 uur in de Parkzaal. De koffie en thee staan klaar om 14.30 uur.
In Kerknieuws, het weekprogramma en op de kabelkrant van Nij Mariënacker vindt u t.z.t. meer informatie.
U hoeft zich niet op te geven.
 
In Kerknieuws, het weekprogramma en op de kabelkrant van Nij Mariënacker vindt u t.z.t. meer informatie.
U hoeft zich niet op te geven.
 
De kerkdiensten in de St. Gertrudiskerk  worden uitgezonden op maandagavond om 19.00 uur op het kanaal van de kabelkrant van Nij Marienacker, De Hosta en De Wende. We hopen dat rechtstreekse uitzending over afzienbare tijd weer mogelijk is.
Thema-avond: In gesprek met God

Thema-avond over bidden met ds. Stephan de Jong
Praten met God... ‘
Bidden in gewoon Nederlands.’
Bidden wordt nogal eens gelijkgesteld met dingen vragen aan God. Dat hoort er zeker bij. Maar bidden is zoveel meer. Het is een bewust naderen van Gods heilige ruimte. Er kan daarbij van alles gebeuren. De grote vraag is: wat dan?
Op deze avond proberen we antwoorden te vinden op deze vraag. Er zal een inleiding worden gegeven, maar we gaan ook met elkaar in gesprek aan de hand van uitspraken en ervaringen.

Dr. Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel. Hij schreef diverse boeken op het gebied van geloof en geestelijk leven.
 
Datum:        Woensdag 10 oktober 2018
Tijd:              20.00-22.00 uur
Plaats:         St. Gertrudiskerk


Thema-avond: International Justice Mission

Diaconale avond met ds. Jaap van der Windt
Meer dan 45 miljoen mensen in de wereld leven in slavernij: in kledingindustrie, mijnen, visserij, prostitutie. IJM is een wereldwijde organisatie die zich inzet om hen te vinden en te bevrijden en in samenwerking met overheden zoekt naar het versterken van het rechtssysteem.
 
Ds. Jaap van der Windt, predikant in Bolsward, is ambassadeur van IJM en heeft een studiereis naar India gemaakt om het werk van IJM van dichtbij mee te maken.
Het verhaal is schokkend, indrukwekkend en hoopgevend tegelijk.
 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen, ook aan elkaar. Wat doet dit verhaal met jou, ver weg, maar ook heel dichtbij. In het westen profiteren we van de lage prijzen die we betalen voor goederen die met slavernij zijn geproduceerd. Willen we dat weten?
 
In Spreuken 31 staat:
Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapte.
preek, oordeel rechtvaardig en geef de
armen en behoeftigen hun recht.
 
 
Datum:        Donderdag 1 november 2018
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:        Oer de Toer


Thema-avond met ds. J.H. Hamoen, In gesprek met Charlotte Salomon

De Joodse Charlotte Salomon werd geboren op 16 april 1917 in Berlijn. Dat was voor het Joods Historisch Museum in Amsterdam aanleiding om haar complete werk tentoon te stellen. Die tentoonstelling is inmiddels voorbij, maar ook zonder die tentoonstelling hou ik daar graag een lezing over.
 
Tijdens de oorlogsjaren verbleef Charlotte in Zuid Frankrijk en daar begon zij aan een 'totaal waanzinnig' project om mentaal te overleven. Ze trok zich terug op een hotelkamertje en schilderde in ruim een jaar tijd bijna 1000 gouaches (waterverfschilderijen), waarin ze terugkeek op haar leven. Het werd een geschilderd theaterstuk, waarin niet alleen beeld, maar ook tekst en muziek een grote rol spelen. Charlotte zelf werd kort na de afronding van dit kunstwerk gearresteerd en gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze werd vermoord.
 
Door middel van een selectie uit het werk van Charlotte Salomon zal ik vertellen over haar leven en haar levensvisie. Het is overigens meer dan 'plaatjes kijken', want haar werk daagt ook ons nu uit om na te denken over ons leven en hoe je om kunt gaan met tegenslag en verdriet. Dat doet Charlotte namelijk op een bijzondere manier.
We gaan dus echt 'in gesprek met Charlotte'! 
 
Van harte welkom !
 
Emeritus predikant dr. Jan Henk Hamoen is bijzonder geïnteresseerd in de ontmoeting tussen kerk en kunst en cultuur. In voorgaande jaren sprak hij in Workum over het werk van Marc Chagall, Henk N. Werkman en Vincent van Gogh; lezingen die enthousiast zijn ontvangen.     
 
Datum:                  Maandag 19 november 2018
Plaats:                  Oer de Toer
Tijd:                      20.00-22.00 uur


Thema-avond: In gesprek met andere culturen en religies
 
Thema-avond met Sietske de Boer
Sietske de Boer woonde en werkte 12 jaar lang als journalist, schrijver en organisator van wandeltochten in de Rif, de noordelijke bergstreek van Marokko. Zij zal u graag alles vertellen over haar ervaringen, in het bijzonder over de jaren die ze doorbracht in Al Hoceima, aan de kust van de Middellandse Zee. Al Hoceima is het hart van de Rif, de streek van herkomst van meer dan 85 % van de Marokkaanse Nederlanders.
 
Juist de laatste twee jaar is er sociale onrust in die regio, mensen voelen zich achtergesteld en willen betere voorzieningen en een betere toekomst voor hun kinderen.  ‘Het heeft alles te maken met de turbulente geschiedenis van deze streek,’ zegt Sietske. Zij schreef meerdere boeken over Marokko. Haar nieuwste boek zal ze graag – gesigneerd – verkopen.
 
Nog heel regelmatig gaat Sietske naar haar tweede vaderland, waar ze zoveel fijne jaren heeft doorgebracht. De jaren in de Rif vond ze de mooiste. ‘Ik heb in Amsterdam gewoond, en in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, maar in de Rif merkte ik dat ik altijd een plattelander ben gebleven,’ zegt zij.

Sietske de Boer  (1954) is geboren en getogen in Gaast, als oudste dochter van het plaatselijke bakkersechtpaar Dooitze en Klaske de Boer. In 2012 keerde Sietske terug uit Marokko en trok in bij haar mem (90)  in Workum, voor wie zij mantelzorger is.
 
Datum:        Woensdag 23 januari 2019
Tijd:            20.00-22.00 uur
Plaats:        Oer de Toer


Thema-avond met dr. Albert Althuis, In gesprek met ons verleden, op weg naar de toekomst
 
Zoals u weet verscheen in 2017 mijn boekje ‘Van scheiding naar hereniging’ waarin ik de geschiedenis van de Gereformeerde kerk beschrijf van 1836 tot 2005. Met plezier vertel ik aan de hand van foto’s wat over die 169 jaar en het proces dat leidde tot de hereniging. 
In de slotbeschouwing van het boekje probeer ik onder woorden te brengen hoe de geloofsbeleving van vroeger verschilt van die van ons. 
Hierover ga ik graag met u in gesprek. Naar aanleiding daarvan komen we als vanzelf te spreken over de toekomst van kerk en geloof. 
We beseffen allemaal dat we daarover de wijsheid niet in pacht hebben maar ook dat we met elkaar daar naar op weg zijn. 
Albert Althuis

Datum:        Donderdag 7 maart 2019
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:        Oer de Toer

Zingend “in gesprek met” elkaar
 
De gesprekken die ik vroeger met mijn moeder had, gingen vooral over de alledaagse dingen. Praten over haar persoonlijk geloof vond ze lastig; dat was ze niet zo gewend. Erover zingen deed ze wel – ze had een prachtige stem- vooral in het kerkkoor, maar ook thuis.
Toen ze vanwege de voortschrijdende Alzheimer in een verpleeghuis kwam te wonen, werd een gesprek voeren er niet eenvoudiger op. Tot ik bedacht om te gaan zingen. Bij elk bezoek zochten we de piano op en gingen we samen de haar bekende geloofsliederen zingen. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat we op deze manier een heel diepgaand geestelijk contact kregen. We hadden zogezegd een “goed geestelijk gesprek” met elkaar. Dat heb ik als heel kostbaar ervaren.
Dat is wat samen zingen over ons geloof doet: het verbindt en steunt.
Op zondagavond 14 oktober wil ik het “gesprek” met jou/u aangaan door samen ons geloof uit te zingen  met bekende, maar ook nieuwere liederen uit ons liedboek. We doen dat in het vieringgedeelte van de Gertrudiskerk van 19.30 tot 20.30 ( maar soms loopt een goed gesprek wel eens iets uit……)
Cobie Hofman-Heida

Datum:                  Zondag 14 oktober 2018
Tijd:                      19.30-20.30 uur
Plaats:                   Vieringgedeelte van de kerk

Workshop ‘Kalligrafie’  Onder leiding van Els de Bok

Kalligrafie is van alle tijden en alle culturen. Het betekent zoveel meer dan ‘een mooi handschrift’, het slaat een brug tussen woord en beeld, zet mensen aan tot verstilling, wekt creativiteit op en schenkt diepe voldoening bij het vormgeven van een mooie tekst of gedicht. (bron Yves Leterme)
 
Workshop: We gaan dit jaar twee avonden aan de slag met een monoline alfabet die we met een kalligrafie viltstift gaan schrijven. We gaan de eerste avond het alfabet oefenen en dat schrijven op mooi aquarelpapier met uw favoriete Bijbelvers, korte tekst of quote. De tekst wordt daarna met penseel ingekleurd. De tweede avond gaan we het verwerken in een bijzonder werkstuk. Een mini boekje (leporello)
 
Je leert dit jaar weer nieuwe andere technieken om leuke dingen te doen met letters. U krijgt na opgave een brief met uitleg wat u moet meenemen.
 
Bij grote deelname zal de groep verdeeld worden over twee avonden.
Geeft u bij opgave alvast aan welke avond uw voorkeur heeft!
 
Iedereen die een beetje creatief is, geduld heeft en van mooie teksten houdt, kan hieraan meedoen J
 
Datum:                  Maandag 5 en 12 november 2018 of Dinsdag 6 en 13 november 2018
Tijd:                       19.30-20.30 uur
Plaats:                   Oer de Toer
Kosten:                 € 12,50 per workshop

Workshop ‘Bloemschikken’
Mij spreekt de blomme een tale .... (Guido Gezelle)


In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Met bloemen meer zeggen, er een diepere betekenis mee uitbeelden, is de essentie van symbolische bloemsierkunst. Sinds enige jaren is er ook in de protestantse kerk (hernieuwde) aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen, voorwerpen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken.
Mevrouw Betty Edens wil ons graag vertellen wat haar ‘bezielt’ om de bloemsierkunst een plek te geven in kerkelijke vieringen. Welke rol speelt de kleur, vorm, lijn en karakter van een bloem of plant daarbij.
Daarna gaan we onder haar leiding een schikking, gebaseerd op een Bijbeltekst, maken met als thema ‘Wintertijd’. Uitgangspunt hierbij is een bekend Bijbelgedeelte.
Na opgave krijgt u bericht over mee te nemen gereedschap. Verder tips voor welke materialen uit eigen tuin geschikt zijn als aanvulling op het  groenmateriaal behorende bij het cursuspakket.
Betty Edens maakt deel uit van de ‘Bloemschikwerkgroep’ van de Sint Antonius van Paduaparochie - locatie  Sneek.

Datum:        Donderdag 10 januari 2019
Aanvang:     14.00 uur
Plaats:         Oer de Toer
Kosten:        € 12,50 (cursus en materiaal)
Film ‘Philomena’

Een film met een ongebruikelijke mix van drama en humor over een heel serieus onderwerp.
'Philomena' vertelt het waar gebeurde verhaal van Philomena Lee (Judi Dench), die als tiener haar buitenechtelijke zoontje ter adoptie moet afstaan op aandringen van de Iers Katholieke gemeenschap waar ze woonde.
 
Wanneer ze vijftig jaar later tracht haar kind terug te vinden stuit ze daarbij op veel verzet vanuit de kerkelijke organisatie. Ze krijgt hulp van BBC journalist Martin Sixsmith (Steve Coogan), die in het verhaal een mooie comeback ziet voor zijn onlangs geruïneerde carrière.
 
Als alle puzzelstukjes op zijn plaats beginnen te vallen tijdens hun zoektocht ontstaat een ontroerende vriendschap tussen beiden, gebouwd op het verlangen om de waarheid boven water te krijgen over het onrecht wat Philomena is aangedaan.
 
Hoewel het waargebeurde historische verhaal zich kritisch uit tegenover de katholieke Kerk, is de film geen aanklacht. Philomena gaat over diep geworteld, puur Godsvertrouwen en over oprechte vergevingsgezindheid. En bovenal gaat Philomena over de onbreekbare band tussen een moeder en een kind.
 
Na afloop wordt u/jij uitgenodigd om nog met elkaar in gesprek te gaan over de film.
 
Data:           dinsdag 5 en donderdag 7 februari 2019
Aanvang:    19.30 uur!!!
Plaats:         Filmtheater, Emmabuurt
Kosten:       € 7,50 (incl. koffie/thee)

Etty Hillesum: haar levenspad en haar inspiratie door Addie Reinsma
 

Bibliotheekvestiging Workum laat weten dat op donderdag 25 april 2019 om 10.00 uur in het bibliotheekgebouw een lezing wordt gehouden over Etty Hillesum, schrijfster van het oorlogsdagboek ‘Het verstoorde leven’.
 
Mevrouw Reinsma schrijft daarover het volgende:
Etty Hillesum (Middelburg 15 jan. 1914 – Auschwitz, Polen ca. 30 nov.), geboren in een Ned. – joodse familie, kreeg 38 jaar na haar dood bekendheid door de publicatie van genoemd boek. Het hele leven van Etty Hillesum is een zoektocht geweest. Een zoektocht naar waarheid, naar verdieping en zelfkennis.
Ze kreeg daarbij mensen op haar pad die haar begeesterden en inspiratie gaven. Ik wil u daar graag wat over vertellen. En waarom Etty mij op dit moment in mijn leven inspireert.
 
Addie Reinsma, Makkum, is maatschappelijk werker en leerkracht aan een Soc. Academie geweest. Alles waar zij in haar leven door geïnspireerd werd, zette zij om in een cursus en/of lezing. Haar voornaamste doel is mensen verder te brengen naar bewustwording.
 
Kosten voor bibliotheekleden € 3,50 en voor niet- leden € 5,00. Na aanmelding geven wij uw contactgegevens door aan de bibliotheekleiding.
Mocht u voorafgaand aan de lezing genoemd boek willen lezen, dan kunt u dit op het formulier vermelden.
 
Datum:        Donderdagochtend 25 april 2019
Aanvang:     10.00 uur
Plaats:         Bibliotheek, Merk 1


Excursie naar Gouda
 

In het voorjaar van 2019 staat er weer een gemeentereis op het programma. Als bestemming hebben we dit jaar gekozen voor Gouda.
Het merk Gouda kennen we van de kaas, die overigens ook in Workum wordt geproduceerd.     In de zomer is er elke week een kaasmarkt op het plein rondom het monumentale waaggebouw.
De St. Janskerk is de langste kerk van Nederland (123 meter) en wereldberoemd vanwege de Goudse glazen. Dit zijn vaak eeuwenoude gebrandschilderde ramen met afbeeldingen uit de bijbelse en vaderlandse geschiedenis.
Maar er is nog veel meer te zien. Want ook bij stroopwafels, kaarsen, kleipijpen en keramiek denk je al snel aan Gouda. 
Meer dan genoeg dus om ons een dag te vermaken.

Eind oktober hopen we u meer over de gemeentereis te kunnen vertellen in de kerkbladen.
Dan kunt u zich ook opgeven.
 


 
terug
 
 
KERKOMROEP en YOUTUBE

   
 
KERKNIEUWS
meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
SPREUK VAN DE MAAND
 
VRAGEN OVER GELOVEN
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAAL NIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.