PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
Activiteiten 2017-2018 Activiteiten 2017-2018

Het inschrijven kan via het blauwe boekje of u kunt contact opnemen met Foekje van der Werf-Gaastra tel. 0515-543335 of

De meeste activiteiten van de commissie vorming en toerusting zijn gratis toegankelijk, tenzij anders aangegeven. Wel treft u bij de activiteiten een busje aan, waarin u/jij een bijdrage voor de koffie kunt doen. 


Geloven begint thuis

Inspiratieavond voor moeders van jonge kinderen (0-5 jaar)
Als je moeder wordt, komen er allerlei vragen op je af. Wat wil ik eigenlijk meegeven? Hoe ga ik dat doen? Doe ik het net zo als mijn ouders deden, of juist heel anders? Wat geloof ik zelf eigenlijk? En hoe geven we dat een plaats in ons gezin?
Wil je samen met andere moeders hierover nadenken dan ben je van harte welkom op deze avonden.


Datum:      dinsdag 24 oktober 2017, daarna nog twee keer in overleg en naar wens. 
Tijd:          20.00- 22.00 uur
Plaats        In overleg bij een van de deelnemers of bij Anke de Vries thuis
Leiding:     Anke de Vries 


 

Spitsuurkring
Een gesprekskring voor gemeenteleden tussen de 25 en 45 jaar en iedereen die zich zo oud voelt. Deze kring is een plek om met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over geloven: je ervaringen, je vragen, je opgedane inzichten, enz.
 
De opzet van de Spitsuurkring is dit jaar een beetje veranderd. We zullen het namelijk zonder de inspirerende inbreng van ds. Schormans moeten doen. Maar we gaan door! Aan de hand van onderwerpen die ons bezig houden, gaan we in gesprek.

Van harte welkom!

Datum:  1ste keer dinsdag 31 oktober 2017, overige data nog niet bekend. 
Tijd:        20.00- 21.30 uur
Plaats:   1ste keer bij Dineke de Zwart- Folkertsma, Sylspaed 30 Interkerkelijke bijbelgroep Weverswei
Elke laatste vrijdag keer van de maand lezen we een uur de bijbel in de huiskamer van Mind Up (GGZ)  aan de Weverswei.
 
In het komend seizoen verdiepen we ons verder in de Psalmen.
We hopen weer op fijne en gezegende gesprekken.
 
U bent van harte welkom.
 

Data Vrijdag 25 aug., 29 sept., 27 okt., 24 nov. December kerstviering (uitnodiging), 26 jan., 23 febr., 30 mrt (Goede Vrijdag), 20 april (ipv 27 april Koningsdag) 25 mei, juni en juli vakantie
Tijd 16.00-17.00 uur
Plaats Huiskamer Mind Up, Weverswei 1
Leiding Henk Visser, Andries van der Plaats,
Klaas Hofman, Ria Boorsma
Contactpersoon Ria Boorsma, tel. 540970 Kerkdienst / Bijbellezing in Nij Mariënacker 
Eens per maand is er op donderdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst of een Bijbellezing in de Parkzaal van Nij Mariënacker. In de kerkdiensten gaat een predikant of pastor voor die verbonden is aan één van de Workumer geloofsgemeenschappen. In de vacaturetijd worden de Avondmaalsdiensten geleid door een gastpredikant. De Bijbellezingen worden verzorgd door vrijwilligers. De Bijbellezingen en de kerkdiensten hebben een oecumenisch karakter.
Van te voren en na afloop is er koffie en thee.

Zangmiddagen in Nij Mariënacker
Ouderling Ria Boorsma wil weer twee zangdiensten samenstellen met bekende geestelijke liederen. Deze middagen staan gepland op 16 november 2017 en 8 maart 2018 om 15.00 uur in de Parkzaal. De koffie en thee staat klaar om 14.30 uur.
 
In Kerknieuws, het weekprogramma en op de kabelkrant van Nij Mariënacker vindt u t.z.t. meer informatie.
U hoeft zich niet op te geven.
 
De kerkdiensten in de St. Gertrudiskerk  worden uitgezonden op maandagavond om 19.00 uur op het kanaal van de kabelkrant van Nij Marienacker, De Hosta en De Wende. We hopen dat rechtstreekse uitzending over afzienbare tijd weer mogelijk is.

Diaconale avond: Beautiful Kidz

 
Op 17 oktober zal Neno van der Schaar van Stichting Beautiful Kidz Namibië vertellen over hun unieke projecten in Namibië.
 
Neno was destijds ook bestuurslid van de Stichting Otjeruze Children Fund (van Sanne Minke Tijtsma) en toen het project van haar overgenomen is door Beautiful Kidz is hij zich blijven inzetten.
 
Afgelopen jaar is hij in Namibië geweest en hij wil u hier graag over vertellen. Ook zal hij foto’s en 2 korte filmpjes tonen. De nood is daar nog steeds erg groot, met name voor veel jonge kinderen. Zonder hulp hebben ze geen toekomst. Naast Neno zal ook bestuurslid Karin Couperus van Molkwar, deze avond aanwezig zijn voor vragen.
 
Veel gemeenteleden waren destijds betrokken bij het project van Sanne Minke en vinden het vast leuk om te zien hoe goed het daar nu mee gaat.
 
Datum: Dinsdag 17 oktober 2017
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Nog niet bekend
Leiding: Diakenen/Neno van der Schaar

Lutheranen in Workum


Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden, dat Maarten Luther een brief met als bijlage de 95 stellingen aan de bisschop van Brandenburg en de aartsbisschop van Maagdenburg stuurde. Dit moment wordt gezien als het begin van de Reformatie.

Ook aan Workum ging de Reformatie niet voorbij. De reformatoren Calvijn en Menno Simons kregen in Workum de meeste aanhang. De Calvinisten gingen kerken in de voormalige Rooms-Katholieke Sint Gertrudis Kerk, die werd omgedoopt tot Grote Kerk, en de Mennisten, ook Doopsgezinden genaamd, gingen in hun eigen Vermaning kerken. Beide kerken worden nog steeds gebruikt.

Wat velen niet weten is dat Workum ook nog korte tijd een Lutherse Kerk heeft gehad.
 
Gerrit Twijnstra uit It Heidenskip is amateurhistoricus en heeft veel onderzoek gedaan naar de historie van Workum en omgeving. Daarbij stuitte hij ook op informatie over de Lutheranen die korte tijd in Workum hebben gewoond. Reden om hem op Hervormingsdag uit te nodigen voor een lezing over dit onderwerp.
 
Datum:Dinsdag 31 oktober 2017
Tijd:Vanaf 20.00 uur
Plaats:Nog niet bekend
Leiding:Gerrit Twijnstra

Aan de grenzen van het leven

 
'ONS BESTAAN:EEN KIERTJE LICHT TUSSEN TWEE EEUWIGHEDEN DUISTERNIS'
 
We leven langer maar ook gelukkiger?
De discussie over 'voltooid leven' weerspiegelt de hedendaagse moeite van oud worden én de groeiende vraag hoe we daar mee omgaan.'Oud en der dagen zat' is zo'n bijbelse uitdrukking die dan ineens actueel wordt.
Historisch gezien, komen we nog maar net kijken dus wat verbeelden we ons eigenlijk? Ieder mens loopt tegen z'n grenzen aan waarin onze tijdelijkheid soms pijnlijk zichtbaar wordt en worstelt met de vergankelijke tijd en de ongrijpbare eeuwigheid.
Er zijn verschillende soorten tijd: de verder tikkende klok en het moment waarop iets bijzonders plaatsvindt. Waarderen we die laatste voldoende? Want ons betrekkelijke bestaan draagt diepere waarden in zich die ons boven de harde tijdelijkheid uittillen.
 
Evert van der Veen, PKN-predikant, auteur en (uitvaart)spreker zal hier op ingaan. Hij schreef in 2016 'Aan de grenzen van ons leven. Een mens te zijn op aarde' (met CD). Eerder verscheen van hem o.a. 'Mensen van voorbij. Leven met een verlies'. Beide boeken zullen deze avond beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.
 
Datum:Maandag 20 november 2017
Tijd:20.00 – 22.00 uur
Plaats:Nog niet bekend
Leiding:Ds. Evert van der Veen

Missionaire avond: De gastvrije gemeente


Missionair zijn is geen activiteit, maar draait om relaties. Hoe krijgt het geloof vorm in ons dagelijks bestaan? Maakt het verschil dat we geloven? En wat merken anderen daarvan? Kunnen we ons geloof ‘handen en voeten’ geven, ook in de ontmoeting met mensen buiten de kerk? Nynke Dijkstra-Algra komt op 25 januari naar Workum om te spreken (wellicht ook in het Fries!) over missionair zijn.

Onze gemeente heeft in haar beleidsplan het voornemen opgenomen om een gastvrije gemeente te willen zijn. Deze avond zal ongetwijfeld veel inspiratie opleveren en is bedoeld voor alle gemeenteleden.

Nynke Dijkstra-Algra is werkzaam als specialist missionair werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Ook heeft ze verschillende boeken geschreven over de missionaire gemeente (Back to Basics) en het pastoraat (Pastoraat voor iedereen).

Datum:Donderdag 25 januari 2018
Tijd:20.00-22.00 uur
Plaats:Nog niet bekend
Leiding:Nynke Dijkstra-Algra
Contactpersonen: De missionaire commissie:Truike Harkema  tel. 542012,Herma en Yde Engelsma, tel 542386 en Paulina de Vries tel. 540425

Onderweg naar Pasen
 
De Veertigdagentijd is een tijd van rust en bezinning. Er zijn dagboekjes of je kunt je abonneren op een dagelijkse mail met een tekst om die dag over na te denken. Ook in de kerk is het een periode waarin we met projecten voor kinderkerk en Kerk in Actie toeleven naar het Paasfeest.

En zo zijn er met Pasen, en ook in de tijd daarvoor, heel veel gebruiken. Denk maar aan het vieren van carnaval en het vasten in de Veertigdagentijd, waarin de zondagen niet meetellen. De paasvuren en het zoeken van paaseieren. De vieringen in de stille week en de traditie van uitvoeringen van de Matthaüs Passion. Of de Passion, die ook al een traditie lijkt te worden.

Bij sommige gebruiken en tradities vraag je je misschien af waar dit eigenlijk vandaan komt. Heeft dit nog wel iets met het christelijke paasfeest te maken, is het puur commercieel of is het een oud heidens gebruik?

Op woensdag 21 maart wil ik u graag meenemen op weg naar Pasen langs een groot aantal van deze tradities en gebruiken.   

Datum:Woensdag 21 maart 2018
Tijd:20.00 – 22.00 uur
Plaats:Nog niet bekend
Leiding:Hieke Plantinga-Folkertsma

Opwekkingsliederen in ons liedboek???....!Een themabijeenkomst voor jong en oud(er).

Ja, in ons liedboek staan ze ook: opwekkingsliederen.
Sommigen hebben er niks mee, maar anderen vinden ze prachtig. Ach ja, het is maar wat je gewend bent. Voor veel ouderen zijn de liederen uit de bundel van Johannes de Heer heel dierbaar. Het zijn de geloofsliederen uit hun jeugd. Zo hebben de jongeren van nu ook weer hun eigen liederen waar ze van houden. Het taalgebruik is meestal wat eenvoudiger en directer en de muziek is ook van deze tijd. Maar het doel is hetzelfde: God eren en ons geloof uitzingen.
 
Klassiekers als “Abba Vader” en “Heer uw licht en uw liefde schijnen” hebben we inmiddels wel omarmd, maar er zijn er veel meer. Op zondagmiddag 1 oktober om 5 uur laat ik u/jullie in een korte themabijeenkomst ( ongeveer een uur) kennismaken met andere opwekkingsliederen die in onze liedbundel staan. Er zitten prachtige ballads bij, maar ook wel een paar up-tempo-liederen. Hier en daar moeten we misschien even oefenen.
Wat zou het mooi zijn om met veel mensen de liederen van onze jongeren te zingen en ons zo verbonden te voelen met elkaar.
 
Kom je ook?
 
Datum:Zondag 1 oktober 2017
Tijd:Vanaf 17.00 uur
Plaats:In de kerk
Leiding:Cobie Hofman-Heida

CANTATE  “Fakkeldragers yn ‘e wyn”

 

In 2015 heeft onze organiste Cobie Hofman in Balk de cantate "Fakkeldragers yn 'e wyn" uitgevoerd (tekst: Eppie Dam, muziek: Hindrik v.d. Meer). Ze zou dat ook graag eens in Workum willen doen als project met een koor van eigen gemeenteleden. Er is een datum voor gepland: 15 april 2018 als ochtenddienst. Natuurlijk kost zoiets voorbereidingstijd om alles goed in te studeren, mits er genoeg mensen zijn die meedoen. Wat is er nodig: een gemengd koor van zeker 25 mensen (dat zou moeten lukken met al die koren in Workum), een kinderkoor en natuurlijk een gemeente die in het muzikale verhaal wordt betrokken door hier en daar mee te zingen.
 
Waar gaat het over?
De cantate maakt in teksten en 8 liederen een reis door de Bijbel. Van Genesis af zijn er mensen geweest die het vuur van het geloof hebben doorgegeven. Soms was het een groot vuur, in andere tijden maar een klein vlammetje. Het boek Hebreeën noemt een lange rij namen van geloofsgetuigen die moedig het brandende licht wilden doorgeven. Eén voor één waren zij “fakkeldragers yn ‘e wyn”. In onze tijd zien we misschien nog maar weinig van dat oude vuur, maar één vonkje is al genoeg om de vlam van het geloof weer aan te wakkeren. Zo worden ook wij fakkeldragers.
 
Enthousiast geworden?
Geef je dan op om mee te zingen! Dat kan alvast op het formulier, maar ook later nog.
De repetities zullen eind januari beginnen, op zaterdagmorgen van half 11 tot 12. Exacte data komen t.z.t. in de kerkbladen te staan, evenals de oefenruimte.
 
Opgave voor het kinderkoor gaat van start in januari op de manier zoals we dat altijd doen. 

Kalligrafieworkshop beginners en vervolgKalligrafie is van alle tijden en alle culturen. Het betekent zoveel meer dan ‘een mooi handschrift’, het slaat een brug tussen woord en beeld, zet mensen aan tot verstilling, wekt creativiteit op en schenkt diepe voldoening bij het vormgeven van een mooie tekst of gedicht. (bron Yves Leterme)
 
Workshop voor beginners: Hier gaan we twee avonden aan de slag met de spitse pen en inkt in diverse kleuren. We gaan een “eenvoudig” alfabet oefenen en dat schrijven op mooi aquarelpapier voor uw favoriete Bijbelvers, tekst of quote. Uw tekst gaan we verwerken in drie werkstukjes.
 
Workshop vervolg: We leren in twee avonden een eenvoudig gotisch alfabet. Dit wordt geschreven met een brede pen. Ook hier gaan we op aquarelpapier drie mooie werkstukken maken waar uw teksten in verwerkt worden. Je leert nieuwe andere technieken om leuke dingen te doen met letters.
 
U krijgt na opgave een brief met uitleg wat u moet meenemen.
Iedereen die een beetje creatief is, geduld heeft en van mooie teksten houdt, kan hieraan meedoen.
 
Datum: Workshop beginners maandag 8 en 15 januari 2018
Datum: Workshop vervolg dinsdag 9 en 16 januari 2018
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Nog niet bekend
Leiding: Els de Bok
Kosten: € 12,50 per workshop

Filmavonden: ‘Les Innocentes’


‘Les Innocentes’, (Ned. ‘De Onschuldigen’), Frans-Poolse film uit 2016, geregisseerd door Anne Fontaine.
Tijdens de winter van 1945, een paar maanden na de Tweede Wereldoorlog, werkt een jonge verpleegkundige voor het Franse Rode Kruis om Fransen uit Polen te repatriëren. Wanneer ze op een dag aan het werk is in een ziekenhuis wordt ze door een jonge non gevraagd mee te gaan naar hun klooster.

Een aantal nonnen is nl. zwanger geraakt als gevolg van dagenlange verkrachtingen door Sovjetsoldaten. Negen maanden later zijn de gevolgen niet langer te verbergen onder de zwarte habijten. Madeleine weet de schaamte en schande te doorbreken en helpt de nonnen tijdens hun bevallingen en daarna. In de film zit een duidelijke spirituele vraag verborgen. Want hoe gaat het klooster om met alle baby’s die geboren zijn? De nonnen zijn ervan overtuigd dat alles gebeurt voor een reden. Wat is de wil van God? Maar is het jonge leven dat ze gebaard hebben niet van groter belang dan de gelofte die ze hebben afgelegd? Het verhaal, het uitstekende acteerwerk en vooral de schitterende, sfeervolle beelden maken Les Innocentes  tot een uitstekend drama.
 
De film is een ongelooflijk, maar waar gebeurd verhaal, gebaseerd op dagboekaantekeningen van de Franse arts Madeleine Pauliac .

Datum:Dinsdag 20 en donderdag 22 februari 2018
Tijdstip:19.30 uur !!!
Plaats:Filmtheater Workum, Emmabuert
Kosten:€ 6,50 (incl. 1 consumptie)

Nijkleaster kuiertocht
 
Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster in Jorwert een ‘Kleaster-kuier’, een kloosterwandeling.
Ook dit jaar willen we meedoen en wel  op woensdag 21 maart 2018.
Kosten € 5,00 p.p. Vervoer wordt onderling geregeld.
 
Het programma is als volgt:
 
9.30    Ochtendgebed
10.00  Koffie of thee met kleasterkoeke
10.30  Begin van de Kleasterkuier (een wandeling die is opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding.
12.00  Gezamenlijke lunch (zelf meebrengen)

Excursie naar Dokkum


In het voorjaar van 2018 staat er weer een gemeentereis op het programma. Deze keer gaan we wat minder ver dan de voorgaande jaren en hebben we gekozen voor Dokkum, de noordelijkste stad van Friesland en tevens een bedevaartsoord.
We kunnen nu al verklappen dat er een bezoek zal worden gebracht aan de aan de Bonifatiuskapel, die in 1934 werd gebouwd.

Eind oktober hopen we u meer over het reisje te kunnen vertellen in de kerkbladen.
Dan kunt u zich ook opgeven.
 

 

terug
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.