PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
jeugdactiviteiten 2018-2019 jeugdactiviteiten 2018-2019
Er zijn het komend seizoen weer leuke activiteiten voor jullie bedacht !
Heb je zin om mee te doen? Je bent van harte welkom.
 
Geef je op via een van de jeugdouderlingen

Juann van der Schaaf -de Vries, Siska Dijkstra-Brandsma, Jantine de Vries-Postma, of Paulina de Vries
lees meer »
 
Activiteiten 2018-2019 Activiteiten 2018-2019

Jaarthema 2018-2019     In gesprek met......

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Elk gesprek is echter nog geen goed gesprek. Bij een goed gesprek gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt en bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.
De aftrap van het nieuwe seizoen is de dienst op de startzondag, waar we in gesprek gaan met bijbelteksten en teksten van liederen. En na afloop, tijdens het koffiedrinken en de activiteiten van die dag, wordt u/jij uitgenodigd om verder in gesprek te gaan; met elkaar en natuurlijk met onze nieuwe predikant ds. Vriend.
Deze gids bevat het programma voor de komende wintermaanden, waarin we met u/jou in gesprek hopen te gaan over onderwerpen die iets te maken hebben met geloven. Je kunt hierbij denken aan het gebed (in gesprek met God), onze nabije en verre naasten, andere culturen en religies, ons eigen verleden of een boek.
Een spreekwoord luidt: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. We beperken ons dan ook niet tot alleen maar taal, maar kijken ook samen naar kunst of een film en gaan zelf creatief bezig.

We hopen dat u bij het doorbladeren van deze gids enthousiast wordt en zin krijgt om u ergens voor op te geven en mee te doen.
 
Bij het opstellen van het programma proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat er meerdere activiteiten op één avond plaatsvinden. Soms is dit echter niet mogelijk. We vragen uw/jouw begrip hiervoor.
 
 
N.B. Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie besluiten een avond te laten vervallen. U krijgt daarvan dan bericht. Ook daarvoor vragen wij uw begrip.
 

De commissie Vorming en Toerusting
H. Plantinga-Folkertsma tel. 542364
L. de Vries-Steensma tel. 541984
F. v.d. Werf-Gaastra tel. 543335
 
Email 

 

lees meer »
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
NIEUWS UIT DE CLASSIS EN SYNODE
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
 
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster Tessa de Zwart via
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.