PKN
                    Protestantse Gemeente te Workum
 
jeugdactiviteiten 2017-2018 jeugdactiviteiten 2017-2018

Er zijn het komend seizoen weer leuke activiteiten voor jullie bedacht !
Heb je zin om mee te doen? Je bent van harte welkom.
 
Geef je op via een van de jeugdouderlingen
 

Woltsje Bokma, Vicariswei 16, tel. 0515-543787 
Marian de Wolff, Lange Leane 3,  tel. 0514-522240 
Juann van der Schaaf -de Vries,  Aldewei  9, tel. 0515-542103 
Siska Dijkstra-Brandsma, Skarfinne 2, tel. 0515-573644 
Jantine de Vries-Postma, De Fûke 8, Workum tel. 0515-543669 e-mail

lees meer »
 
Activiteiten 2017-2018 Activiteiten 2017-2018

Jaarthema 2017-2018     Onderweg

Dat is het thema voor het komende winterwerkseizoen van onze gemeentes. Onderweg zijn, of reizen, is een voluit bijbels thema.
In het Oude Testament lezen we van Abraham die een stem hoort en vervolgens op weg gaat met een voor hem onbekende bestemming. Of van Mozes die met een heel volk 40 jaar lang door de woestijn trekt, onderweg naar het beloofde land. Het is een komen en gaan van mensen: mensen op weg, ontheemd, door een Stem op weg geroepen, op zoek naar identiteit, toekomst en zegen.

In het Nieuwe Testament is het niet anders. Jezus trekt met zijn leerlingen door Galilea en naar Jeruzalem. Na Pinksteren gaat het evangelie de wereld in. De zendingsreizen van Paulus zijn daar een voorbeeld van. Christenen worden allereerst zelfs ‘mensen van de weg’ genoemd: mensen die een Weg volgen, achter Jezus aan.

Als kerkelijke gemeente zijn we onderweg het jaar door: van Advent en Kerst, via Pasen en Pinksteren naar Eeuwigheidszondag, of de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  

Onderweg zijn is ook een metafoor voor een mensenleven. In ons leven zijn we onderweg, samen met onze reisgenoten. Met sommige reizen we maar een klein stukje gezamenlijk, met anderen bijna een mensenleven lang.

Het thema “Onderweg” komt in allerlei vormen aan bod in het programma. Soms worden letterlijk de wandelschoenen aangetrokken, zoals bij de Kleasterkuier in Jorwert. Een andere keer ligt de link wat minder voor de hand.

In de vacaturetijd komen de leerhuizen en een aantal kringen te vervallen. Wat blijft zijn de activiteiten voor de jeugd, de thema-avonden, filmavonden en het reisje. Verder is er een nieuw initiatief voor het instuderen van een Fryske cantate en een cursus kalligrafie voor beginners en gevorderden. Kortom: voor elk wat wils.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de verbouw van Oer de Toer zal plaatsvinden. Daarom staat er bij een aantal activiteiten geen locatie vermeld. Dit wordt later bekendgemaakt in de kerkbladen en op de websites van onze gemeentes. Houd u dit dus in de gaten.

We hopen dat u bij het doorbladeren van deze gids enthousiast wordt en zin krijgt om u ergens voor op te geven en mee te doen.
 
Bij het opstellen van het programma proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat er meerdere activiteiten op één avond plaatsvinden. Soms is dit echter niet mogelijk. We vragen uw/jouw begrip hiervoor.
 
 
N.B. Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie besluiten een avond te laten vervallen. U krijgt daarvan dan bericht. Ook daarvoor vragen wij uw begrip.
 

De commissie Vorming en Toerusting
H. Plantinga-Folkertsma tel. 542364
L. de Vries-Steensma tel. 541984
F. v.d. Werf-Gaastra tel. 543335
 
Email 


 

lees meer »
 
 
KERKOMROEP
 
NIEUWS UIT EN VOOR ONZE GEMEENTE

meer
 
AANMELDEN KERKNIEUWS DIGITAAL
meer
 
JEUGDNIEUWS
meer
 
DIACONAALNIEUWS
meer
 
NIEUWS KERKRENTMEESTERS
meer
 
LANDELIJK NIEUWS
meer
 
vragen over geloven
 
Spreuk van de maand
 
VOLG ONS VIA
  
 
Website
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Els de Bok) via   
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.