Baten en lasten kerkelijke gemeente

  Begroting   Rekening    Rekening   
  2019 2018 2017

Baten
 
     
Opbrengsten uit bezittingen € 35.989 € 48.286 € 31.342
Bijdragen gemeenteleden € 166.600 € 178.596 € 247.446
Subsidies en overige bijdragen van derden € 14.847 € 9.647 € 16.565
Totaal baten € 217.436 € 236.529 € 295.353

Lasten
 
     
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers € 138.212 € 55.535 € 49.396
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 4.000 € 1.451 € 4.151
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 12.505 € 17.930 € 14.169
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen € 46.750 € 642.342 € 404.717
Salarissen € 18.150 € 17.930 € 13.754
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 26.100 € 22.248 € 23.745
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 300 € 244 € 261
Overige baten en lasten € - 30.453 € - 114.667 € - 55.898
Totaal lasten € 215.564 € 643.012 € 454.295
       

Resultaat (baten - lasten)
 
€ 1.872 €- 406.483 €- 158.942

 
terug